Print

გაზეთი № 7 [978]

„ერთად გავაბრწყინოთ საქართველო“

მოდით შევთხოვოთ ღმერთს პატიება და უფალ იესუ ქრისტეს შეწევნა, რათა წინამდებარე სათქმელის თავმოყრა შევიძლოთ.

საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე, ღმერთის ნებით, ჩვენი ქვეყნის არაერთი ღირსეული წარმომადგენლის მიერ, მეორედ მოსვლის წინ საქართველოში მოსახდენ მოვლენებზე მსჯელობისას დაფიქსირებულია, რომ უფალ იესუ ქრისტეს დიდებით გაცხადებამდე:

1. საქართველოში მეფის ინსტიტუტი უნდა აღდგეს; რასაც უნდა მოჰყვეს

2. „იბერიის [საქართველოს] გაბრწყინება“,

და რომ ყველაფერი ეს „საქართველოს სულიერ მისიაში“ განივთებული - ქართველი ერის წილხვედრილობაა.

ლასკარულ ცნობიერებას ზიარებულმა მკითხველმა იცის, რომ ბოლო ჟამის შესაცნობი მოვლენები - მისტერიულად ასაცხადებელ ნიშანთა ერთობლიობაში ვლინდება.

სწორედ ამ კუთხით უნდა გავიაზროთ ზემოთქმული წინასწარმეტყველებაც. მივყვეთ თანამიმდევრობით.

 

საქართველოში მეფის ინსტიტუტის აღდგენის

არსობრივი მხარისათვის

გამოთქმული წინასწარმეტყველება ბიბლიიდან იღებს სათავეს. ხაზგასმით გვინდა შეგახსენოთ, რომ „მეფის ინსტიტუტის“ აღდგენასთან დაკავშირებული საკითხი, „საქართველოს გაბრწყინების“ ის წინმსწრები პროცესია, რომელიც უფალ იესუ ქრისტეს მეორედ დიდებით გაცხადებით უნდა დასრულდეს.

ამ თემატიკის განმსაზღვრელ ბიბლიურ წინასწარმეტყველებაში, ეს ყოველივე - „ცხებული მეფის“, ანდა - „პირველი რქის“, იგივე „პირველი მეფის“ კოდებითაა მოცემული.

ჩვენმა მკითხველმა იცის, რომ ყოველივე ეს უკავშირდება: საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის მთავარი მებაირახტრის, საქართველოს ისტორიაში დამკვიდრებული პრეზიდენტის ინსტიტუტის პირველი წარმომადგენელის, ქართული ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერის - ზვიად გამსახურდიას სახელს.

ნაწინასწარმეტყველები „მეფის ინსტიტუტის“ აღდგენის მისტერია, არა ბაგრატოვანთა ტახტის მემკვიდრეთა სამეფო უფლებებში აღდგენას, არამედ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პირველი პირის, ამ შემთხვევაში - „პრეზიდენტის ინსტიტუტის“ შემოღებას უკავშირდება, რომელიც 1990-1991 წლებში განვითარებული მოვლენების ფონზე უკვე ასრულდა.

ამიტომ, მოდით თვალი გადავავლოთ ჩვენს მიერ არაერთგზის უკვე ნათქვამ იმ ინფორმაციას, რომელიც -  „ცხებული მეფის“ - ზვიად გამსახურდიას გამოენას, მოღვაწეობასა თუ მის მოკვეთა [განდევნა], მოკვდინებას ეხება.

ლასკარულ ცნობიერებას ზიარებულმა მკითხველმა იცის, რომ „...ჩრდილოელი მეზობლის ტყვეობა ყოფნის სამოცდაათწლიანი დროის მონაკვეთის ბოლოს, ბიბლიის მიხედვით, საქართველოში უნდა მოვიდეს ახალი მთავრობა - ცხებული მეფის ხელმძღვანელობით, რომელიცემდგომში მოკვეთილი უნდა იქნას.

აქვე უნდა ითქვას, რომ - ქართული ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის პატრიარქი, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია იყო ის სრული კაცი, რომლის ამქვეყნად მოვლინება და მოღვაწეობა დაედო საფუძვლად ბოლოამის, ანუ მეორედ უფალ იესუ ქრისტესმერთად მოვლინების დროისეცნობას.

დიახ, ზვიად გამსახურდიამ მისცა ბიძგი ბოლოამის მოვლენების დაწყებას, მან დაუდო სათავე საქართველოს, ანუ ბოლოამისირითადი მოვლენების განსავითარებელი ტერიტორიის დამოუკიდებლობის აღდგენას, ამ გაგებით - ზვიად გამსახურდია გახლავთ გზის გამკვალავი მეორედ ღმერთად მომავალი უფალი იესუ ქრისტესი, რამეთუ თითქმის მთელი ბოლოამის განსავითარებელი მოვლენები, პირდაპირ ირიბად, სათავეს იღებს იმ ფენომენის მოღვაწეობა-საქმიანობიდან, რომელსაც - ზვიად გამსახურდია ერქვა.

ზვიად გამსახურდიას მოღვაწეობასთან დაკავშირებული, ბიბლიაში მოცემული, ბოლოამის ნიშნები, დროის მიხედვით, ერთმანეთში ისეა გადახლართული, რომ ქრონოლოგიის დაცვა ოდნავ გაჭირდება. ამიტომ,ევეცადეთემატურად დაგველაგებინა და ისე მოგვეწოდებინაქვენთვის:

18. „ცეცხლს მისცეს შენი ტაძარი [საბჭოთა იმპერიაში დამყარებული ათეისტური სახელმწიფო], მიწასთან გაასწორესენიმერთის სახელის სამკვიდრებელი [ქრისტეს კვართის დაფვლისა დავთისმშობლის წილხვედრი საქართველო].ქვეს [კომუნისტებმა] ავიანთ გულში: გავანადგუროთ ისინი ერთიანად. დაწვესმერთის ყველა საკრებულო [ეკლესიების ნგრევა, სამღვდელოების დევნა-შევიწროება] დედამიწაზე [აქ - „დედამიწა“, იგივე - „მსოფლიო“, კოდში მიანიშნებს ბოლოამის მოვლენების ასრულებისირითად ადგილს, ანუ - საქართველოს]“ {ფსალმ. 73,7-8];

19. „როდესაც მე ამას ვაკვირდებოდი, აჰა, დასავლეთიდან [ევროპის მხარდაჭერით მოძლიერებული] ერთი ფაჩვნიერი ვაცი [საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა] მთელი დედამიწის ზურგზე [ბოლოამისესაცნობი მოვლენების განსავითარებელი ადგილი - საქართველო] გამოექანა, მიწას ფეხს არ აკარებდა [ისეთი ეროვნული აღტკინება იყო, ისეთი სულიერი  აღმაფრენა, რომ თითქოსდა მიწაზე არც კი დავდიოდით], ვაცს [ქართულ ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობას] ვალებსუა რქაქონდა [ქართული ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერი - ზვიად გამსახურდია}“ [დან. 8,5];

20. „... ეს ფაჩვნიერი ვაცი [ქართული ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა] იავანის [ანუ კავკასიის ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის] მეფეა [ლიდერია]; თვალებსუა ამოსული დიდი რქა მისი პირველი მეფეა [ეროვნული მოძრაობის დაწყებიდან ქვეყნის სათავეში მოსული - პირველი ლიდერი: ზვიად გამსახურდია, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოს ისტორიაში პირველი პრეზიდენტიც გახდა]“ [დან. 8,21];

21. „მაშინალზე განდიდდა [ხელისუფლებაში მოვიდა] ფაჩვნიერი ვაცი [ქართული ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა], როდესაც გაძლიერდა [1991 წ. 31 მარტის რეფერენდუმი, 1991 წ. 9 აპრილს გამოცხადებული დამოუკიდებლობის აღდგენა, 1991 წ. 26 მაისს ზვიად გამსახურდიას არჩევა საქართველოს პირველ პრეზიდენტად], მაშინ მოსტყდა მას [ქართულ ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობას] დიდი რქა [ზვიად გამსახურდია] და მის ადგილზე ოთხივერილი [იოსელიანი, კიტოვანი, სიგუა დაევარდნაძე] ამოვიდა...“ [დან. 8,8];

ზვიად გამსახურდიამავის საარჩევნო ბლოკს - 1990 წ. 10 სექტემბერს დაარქვა - მრგვალი მაგიდა - თავისუფალი საქართველო“, ამ თარიღიდან 49- დღეს 1990 წ. 28 ოქტომბერს კი, არჩევნებში გაიმარჯვა. ამ დღიდან მოყოლებული 434 დღის გასვლისემდეგ, ანუ 1992 წ. 6 იანვარს საქართველოს კანონიერმა ხელისუფლებამ, ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით დატოვაბილისი და საქართველო. ყოველივე ამაზე ბიბლია ასე ბრძანებს:

22. „ოღონდ იცოდე დაეიგნე: მასემდეგ, რაც გამოვა ბრძანება იერუსალიმის [ბოლოამში - თბილისის კოდური სახელი] აღსადგენად და ასაშენებლად [დამოუკიდებელი  სახელმწიფოს აშენება],ვიდივიდეული [7x7=49 დღე, ანუ დრო: 1990 წ. 10/09-დან - 28/10-მდე] და სამოცდაორივიდეული [62x7=434 დღე] გავა ცხებული მეფის [ზვიად გამსახურდიას] მოსვლამდე [მისი მოღვაწეობის დრო]. აღდგება ქუჩა და უბანი [ამ დროს დაწყებულიველი დასახელებების აღდგენა], ოღონდნელბედობისამს [ეს ყველაფერი ხდებოდა იმ ფონზე, რასაც საბჭოსა იმპერიის საინფორმაციო მანქანა აკეთებდა ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ]“ [დან. 9,25];

23. „სამოცდაორივიდეულისემდეგ [62x7=434 დღე, დრო 1990 წ. 28 ოქტომბრიდან ვიდრე 1992 წ. 6 იანვრამდე] მოიკვეთება ცხებული [ზვიად გამსახურდია], მაგრამ ბრალი არ ექნება [1991-1992 წ.წ. მიჯნაზე საქართველოში მომხდარ ტრაგედიაში ზვიად გამსახურდიას უდანაშაულობაზე მითითება]. ქალაქსა [თბილისი] და საწმიდარს [საქართველოს] დაანგრევს მომავალი [ანუ ჯერ კიდევიად ასპარეზზე არ გამოსული] მთავრის [ევარდნაძის] ხალხი [დეკემბერ-იანვრისეიარაღებული გამოსვლის უშუალოამდენნი]“ [დან. 9,26];

24. „მცირე ხანს ეპყრა [ხელისუფლება] ენს [ზვიად გამსახურდიას] წმიდა ხალხს [ეროვნულ ხელისუფლებას],ვენმა მტრებმა გათელესენი საწმიდარი [საქართველო]“ [ესაია 63,18];

25. „შენი [ზვიად გამსახურდიას] მტრები [უკანონობის მხარდამჭერები]მუიან საკრებულოში [დაეუფლნენალაუფლებას]“ [ფსალმ. 73,4];

26. „ვაი მწყემსებს [ზვიად გამსახურდიასემდეგ ქვეყნის სათავეში მოსული  იოსელიანი, კიტოვანი, სიგუა დაევარდნაძე], რომლებიცუპავენ და ფანტავენემს სამწყსო ცხვარს [ქართველებს], ამბობს უფალი, ისრაელის [საქართველოს კოდირებული სახელი]მერთი, მწყემსებზე [იოსელიანი, კიტოვანი, სიგუა,ევარდნაძე], რომლებიც მწყემსავენ [ბოლოამში]ემს ერს [ქართველებს]:ქვენ გაფანტეთ ჩემი ცხვარი [საქართველოდან ქართველების მასიური გადინება],ქვენ გარეკეთ იგი და ყური არ უგდეთ [კანონიერების აღდგენის მოთხოვნით გამოსული მოსახლეობის ხმას]. აჰა, მე ვუგდებ  ყურსქვენს ბოროტ საქციელს [განკითხვის დღის დადგომამდე], ამბობს უფალი]“ [იერ. 23,1-2];

27. „... ასე ამბობს ცაბაოთ უფალი, ისრაელის [საქართველოს] მერთი, უფლის სახლში, იუდას მეფის სახლში და იერუსალიმში [თბილისში] დარჩენილურჭელზე [კანონიერ ხელისუფლებაზე], ბაბილონს [რუსეთში] იქნება წაღებული და იქ დარჩება [კანონიერი ხელისუფლება და ზვიად გამსახურდიაავისი ოჯახით რუსეთში, კერძოდ - ჩეჩნეთში იყვნენ გახიზნულები]...“ [იერ. 27,21-22];

28. „ორ წელიწადში [1992-1993 წ.წ.] დავაბრუნებ ამ ადგილზე [საქართველოში] უფლის სახლის მთელს ჭურჭელს [კანონიერ ხელისუფლებას], რომელიც წაღებული აქვს ამ ადგილიდან [საქართველოდან]... ბაბილონში [რუსეთში, ჩეჩნეთში]“ [იერ. 28,3];

გაბრძნობილი ხალხი [ზვიად გამსახურდიას მომხრეები] მრავალს შთააგონებენ [რათა კანონიერების აღდგენისთვის იბრძოლონ],უმცა მათ ერთხანს შეაჭირვებს მახვილი, ცეცხლი, ტყვეობა დაარცვა [1992 წ. 6 იანვრიდან საქართველოს ხელისუფლებაში მოსულთა საქმიანობის შედეგი]. როდესაც გაუჭირდებათ, მცირეოდენეწევნას მიიღებენ [ზვიად გამსახურდია საქართველოში - 1993 წ. 24 სექტემბერს დაბრუნდა; კანონიერი ხელისუფლების აღდგენის პროცესი შეჩერდა 1993 წ. 6 ნოემბერს]...“ [დან. 11,33-34];

1990 წ. 20 ივლისისდან ზვიად გამსახურდიამ დაიწყო ბრძოლა საარჩევნო კანონის მისაღებად [სამტრედიის რკინიგზის ბლოკადა და სხვა], აქედან ათვლით მისი მოკვდინებისარიღი 1993 წ. 31 დეკემბერი გახლდათ - 1260-ე დღე. აღნიშნულზე ბიბლია ასე ბრძანებს:

29. „და მივცემ ორ მოწმეს [ერთი - ზვიად გამსახურდია]ემსას, და იწინასწარმეტყველებენ ათას ორას სამოცი დღე [1990 წ. 20/07 – 1993 წ. 31/12]... და როდესაც აღასრულებენ წინასწარმეტყველებას მათსას მხეცი უფსკრულიდან ამომავალი შეებრძოლება მას, და [1993 წ. 31 დეკემბერს] მოაკვდინებს მას“ [გამოცხ. 11.7];

30. „... მაშინ [1992 წ. 6 იანვარს] მოსტყდა მას დიდი რქა [ზვიად გამსახურდია] და მის ადგილზე ოთხივერილი ამოვიდა [იოსელიანი, კიტოვანი, სიგუა,ევარდნაძე]... ერთ-ერთი მათგანიდან ერთი მომცრო რქა [შევარდნაძე] ამოვიდა, რომელიც მეტისმეტად გაიზარდა [ხელისუფლებაში მოძლიერდა]... იგი [შევარდნაძე] ცის მხედრობამდე [ზვიად გამსახურდიას მომხრეებამდე] გაიზარდა [მისწვდა], მიწაზე დასცა მხედრობისა და ვარსკვლავთა ნაწილი და გათელა ისინი [შევარდნაძემ დაამარცხა ეროვნული მოძრაობა].

იგი [შევარდნაძე] მხედრობის მთავრამდე [ზვიად გამსახურდიამდე] გაიზარდა და წაერთვა მთავარს [ზვიად გამსახურდიას] მუდმივი მსხვერპლი და მიტოვებული იქ მისი საწმიდარის ადგილი [იგი გროზნოდან საქართველოში დაბრუნდა]. მხედრობა [აქ - მხედრიონი] მიუშვეს ცოდვის მუდმივი მსხვერპლის წინააღმდეგ და მან [შევარდნაძემ] მიწაზე დაამხოეშმარიტება [მოკლულ იქნა ზვიად გამსახურდია] და წარმატებით მოქმედებდა“ [დან. 8,8-12];

31. ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის ამბავი 1994 წ. გავრცელდა. ამ წელზე იოანე-ზოსიმე ასე მიგვანიშნებს - „და სასწაულად ესე აქუს - ოთხმეოცდაათოთხმეტი [1994] წელი“-ო [„ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი“];

32. ბიბლია კი ბრძანებს - „მის [ზვიად გამსახურდიას] ნაცვლად საძულველი [შევარდნაძე] დადგება; მას არ მიაგებენ მეფურ პატივს [ანუ გამსახურდიასნაირი ხალხის სიყვარული არ ექნებაო]. იგი [შევარდნაძე] უჩუმრადემოიპარება [1991-1992 წ.წ. მიჯნაზე მომხდარში იგი აშკარად არანდა] და მზაკვრობით [არჩევნების გაყალბებით] დაეუფლება სამეფოს. წამლეკავი ურდოები წაილეკება მის [ზვიად გამსახურდიას] წინაშე [1992-1993 წ.წ.] დაეიმუსრება [ანუ მოკვდინებულ იქნება] ასევე აღთქმის მეუფეც [ზვიად გამსახურდია]“ [დან. 11,21-22]...“ [იხ. „ბიბლიური ისტორია, ანუ „ერისა და ბერის გასაგონად სათქმელი“, თბ. 2004 წ. 8 დეკემბერი, გვ. 7-9].

ყოველივე ზემოთქმული, დასკვნის სახით ასეთ სახეს მიიღებს:

რუსეთის იმპერიაში უღმერთო მმართველობითი დროში 70 წლიანი ყოფნის ბოლოს, ბიბლიის მიხედვით, საქართველოში, უნდა მოვიდეს - „ცხებული მეფე“, რომლისთვისაც - „შვიდივიდეული“ დასამოცდაორივიდეული“ იქნებაო გამოყოფილი, რომლის ამოწურვისემდეგაც იგი უნდა მოიკვეთოს,უმცა მას ბრალი არ ექნებაო. ცხებული მეფე ბაბილონის, ანუ ბოლოამის - რუსეთის ტერიტორიაზე უნდა გადაიხვეწოს, საიდანაც იგი მხოლოდ ორი წლისემდეგ უნდა დაბრუნდეს,უმცა მცირე ხნით; რომლისემდეგაც ცხებული მეფე, ანუ - „აღთქმის მეუფე“, მისემდეგ ხელისუფლებაში მოსული მეოთხე მეფისალისხმევით უნდაეიმუსროს, ანუ - უნდა მოკვდინებულ იქნეს.

ჩვენს სიამდვილეში, ყოველივე აღნიშნული იმ პიროვნებაზე აღსრულდა, რომელსაც - საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის პატრიარქი, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი - ზვიად გამსახურდიაქვია.

სწორედ მის სახელს უკავშირდება იმ წინასწარმეტყველების ასრულება, რაც - საქართველოში მეფის [იგივე - პრეზიდენტის] ინსტიტუტის აღდგენაში, ანუ მეფის [ქვეყნის მმართველი პირველი პირის] გამოჩენაში გამოვლინდა.

 

საქართველოს გაბრწყინების ფიზიკური ასპექტი,

ანუ „ერთად გავაბრწყინოჱ საქართველო“

ლასკარულ ცნობიერებას ზიარებულმა მკითხველმა იცის, რომ საქართველოს სულიერი მისია, თავისი არსით - „ფარულად“, ანუ სულისმიერ ასპექტში განივთებული პროცესია, რომელიც ჩვენს მიერ მის შეცნობა-არშეცნობის, ანუ აღიარება-არაღიარებისდა მიუხედავად - სწორედ იმ დროს, და ისე აღსრულდება როგორც ნაწინასწარმეტყველებია.

მეორეს მხრივ, საქართველოს გაბრწყინების არსობრივი მხარე, საქართველოს სულიერი მისიისაგან განსხვავებით, სულიერ [ფარულ] და ფიზიკურ [ღია] ასპექტს მოიცავს.

ამდენად, საქართველოს სულიერი მისიის გამომდინარე - ივერიის, ანუ საქართველოს გაბრწყინების სულისმიერი ასპექტი, მთლიანადაა დაფუძნებული წმიდა წერილში მოცემული ბოლო ჟამის დადგომის შესაცნობ წინასწარნაუწყებ ნიშანთა ასრულებასთან, და შესაბამისად, უკვე მიმდინარეობს კიდეც.

ამასთანავე, თუკი, სულისმიერი ასპექტი „ივერიის გაბრწყინებისა“, ჩვენის მხრიდან გამოხატული ნებისდა მიუხედავად მიმდინარეობს; იგივე პროცესის ფიზიკური ასპექტი, მთლიანადაა დამოკიდებული ჩვენს მიერ გაკეთებულ არჩევანზე.

როგორც არაერთხელ აღგვინიშნავს - საქართველოს გაბრწყინების, როგორც - სულიერი, ასევე - ფიზიკური ასპექტები, მაცხოვრის მიერ ნაკარნახევი საქმიანობითაა ნიშანდებული - „რომ არ მოვსულიყავი და არ მეთქვა მათთვის, არ ექნებოდათ ცოდვა, ახლა კი არა აქვთ მიტევება თავიანთი ცოდვისათვის“ [იოანე 15,22].

დიახ, ბოლო ჟამის დადგომის დამადასტურებელი ნიშნების მოძიება - გასაჯარისებით „დაკავებული“ ჩვენი ჯგუფის საქმიანობას კონკრეტული მიზანი აქვს - შეძლებისდაგვარად ფართო წრისათვის გახადოს ხელმისაწვდომი,  საქართველოს სულიერი მისიიდან მომდინარე „საქართველოს გაბრწყინების“ - „დაფარულად“ მიმდინარე სულისმიერი ასპექტი.

„ანალოგიური“ მიზნით ხასიათდება ფიზიკური ასპექტის არსობრივი მხარეც. ოღონდ განსხვავება ისაა, რომ ამ დროს, რომელიმე ნიშნის აცხადების თაობაზე კი არ ვიუწყებით, არამედ - კონკრეტული საკითხის გადაწყვეტის მექანიზმის შეთავაზება ხდება.

2016 წლის ოქტომბრისათვის დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის სურვილის მქონე, ს/გ „უფლის სახელით...“ მოქმედი ჩვენი ჯგუფისათვის, მთავარი მიზანი,  ამა თუ იმ პრობლემის მოგვარების კონკრეტული მექანიზმის შემუშავება და მისი - თქვენთვის, ანუ - ამომრჩეველთათვის მიწოდება იქნება. შესაბამისად, შემოთავაზებული მექანიზმის მიღება-არმიღების დროს, ამომრჩევლის მიერ გამოვლენილი კონკრეტული დამოკიდებულებისდა მიუხედავად, ჩვენი მიზანი - უკვე მიღწეული იქნება.

ამავე დროს, ბუნებრივია - სასურველია, თუკი საარჩევნო ხმის უფლების მქონე საქართველოს მოსახლეობა გაიზიარებს ჩვენს შეთავაზებულს. მაგრამ, კიდევ ვიმეორებთ - ეს არაა ჩვენი მიზანი.

ბოლო ჟამის არსიდან გამომდინარე, ჩვენი მთავარი მიზანი - მეორედაც შობით მოსული ძე კაცისას, უფალ იესუ ქრისტედ საყოველთაო გაცხადებამდელ დროში - ჩვენი მისიის შესრულებაა: „მივიდეთ“ და „ვუთხრათ“.  თუ ვინმე, სათანადოდ „დაინახავს“ ანდა „გაიგებს“ ჩვენგან მოწვდილს, ხომ კარგი, თუ არადა ჩვენი მიზანი - „მივიდეთ“ და „ვუთხრათ“, მაინც შესრულებული იქნება.

 თუ ღმერთი ინებებს, სწორედ ამდაგვარი მიზნით ვაპირებთ ჩავერთოთ საპარლამენტო არჩევნებში. და თუკი, საქართველოს მოსახლეობა, არჩევნებში გამოხატული თავისი ნების თანახმად, მხარს დაუჭერს ს/გ „უფლის სახელით...“ მავალი გუნდის მიერ შემუშავებულ პროგრამას და თანხმობას განაცხადებს ჩვენს მიერ შეთავაზებულის ცხოვრებაში განხორციელებაზე, ხომ კარგი - ჩვენი სურვილის ასრულების შესაძლებლობა მოგვეცემა; თუ არა და, ჩვენი მიზანი, - „მივიდეთ“ და „ვუთხრათ“ სათქმელი, - მაინც მიღწეული გვექნება.

ღმერთის მიერ ადამის მოდგმისათვის მიცემულ - თავისუფალი არჩევანის ნებას, სათანადო გამოყენება უნდა.

ს/გ „უფლის სახელით...“ არჩევნებში მონაწილე ჩვენი გუნდის საარჩევნო პროგრამის სახელი ასეა გამოკვეთილი - „ერთად გავაბრწყინოთ საქართველო“.

მთლიანობაში, საარჩევნო პროგრამის პოლიტიკური შემადგენელი 18 საკითხისაგან შედგება, რომელთა თეზისური სახით წარმოდგენილი ჩამონათვალი ასეთია:

1. აღვადგინოთ სამართლიანობა და კანონიერება;

2. დავამკვიდროთ მართლმადიდებლობა სახელმწიფო რელიგიად;

3. გამოვაცხადოთ მუდმივი სამხედრო ნეიტრალიტეტი;

4. მივიღოთ: ქართული მიწის დაცვის კანონი;

5. შემოვიღოთ:  მოსწავლისა და მშობლის კანონი;

6. მოვახდინოთ 2004 - 2012 წ.წ. რეჟიმის შეფასება;

7. შევცვალოთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი;

8. მივიღოთ: იპოთეკით დაზარალებულთა კანონი;

9. დავუშვათ ალტერნატიული პირადობის მოწმობები;

10. დავაფუძნოთ: მთაში განსახლების ფონდი;

11.შევქმნათ: ეროვნული თანხმობის დარბაზი;

12. დავარეგულიროთ „აფხაზეთის დევნილი მოსახლეობის საბჭოსა და მთავრობის შექმნასთან დაკავშირებული“ საკითხი;

13. გადავჭრათ ყოფილი „სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი“-ს ტერიტორიისათვის „ჩრდილო ქართლი [ცხინვალის ოლქი]“-ს სახელის მინიჭების საკითხი“;

14. მოვაწესრიგოთ საკითხი „1992-2012 წლებში საქართველოში მომქმედი დანაშაულებრივი პოლიტიკური რეჟიმის მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების შესახებ“;

15. მივიღოთ გადაწყვეტილება „1995 წ. 24 აგვისტოს რედაქციის „საქართველოს კონსტიტუციის“ 2004 წ. 6 თებერვლამდე მდგომარეობით აღდგენასთან დაკავშირებით“;

16. მოვაწესრიგოთ: „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“;

17. დავაარსოთ კავკასიის მშვიდობის სახლი;

18. ჩამოვაყალიბოთ: „ნეიტრალური ზონის ქვეყნების კავშირი“.


დასასრულს კი, გვინდა შემოგთავაზოთ ფრაგმენტი, იმ სავარაუდო მიმართვიდან, რომელსაც, თუ ღმერთის ნება იქნა, ჩვენ მივმართავთ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველს:

თქვენ, ვისაც ხელთ გიპყრიათ ჩვენი წინასაარჩევნო პროგრამის „ერთად გავაბრწყინოთ საქართველო“-ს შინა-არსის გადმომცემი გაზეთი, როგორც ამომრჩეველს, გთხოვთ, თქვენივე ბუნებიდან მომდინარე შესაბამისი პასუხისმგებლობით მიუდგეთ ბიბლიისეულ შეგონებას - „ვიმოწმებ დღეს თქვენს წინაშე ცას და მიწას: სიცოცხლე და სიკვდილი დაგიდევი წინ, კურთხევა და წყევლა. აირჩიე სიცოცხლე, რომ იცოცხლოთ... გიყვარდეს უფალი, შენი ღმერთი... რადგან ის არის შენი სიცოცხლე...“ [2 რჯ. 30,19-20].

გვჯერა, ვისაც სათანადო განსჯის უნარი აქვს, ადვილად შეიცნობს, რომ ჩვენი საარჩევნო პროგრამა მთლიანადაა დაფუძნებული ბიბლიაში გადმოცემულ უფლისმიერ სიმართლეზე, მასში დაცულ ზნეობრივ ფასეულობებზე, რომელთა ერთობლიობამაც, ბოლო ჟამის კონკრეტულ ეტაპზე მყოფი საქართველოს, ფიზიკური გაბრწყინების რეალური პირობები უნდა შექმნას.

მთელი პასუხისმგებლობით გვინდა განვაცხადოთ - თქვენი სულის ხსნა თქვენსავე არჩევანზეა დამოკიდებული. ამიტომ, გთხოვთ შესაბამისად გაიაზრეთ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული საარჩევნო პროგრამის თითოეული საკითხი, მხარი დაუჭირეთ მას, და მოგვეცით უფლება რეალობად ვაქციოთ ჩვენი საარჩევნო მოწოდება - „ერთად გავაბრწყინოთ საქართველო!“.

მაშ, ვისაც ყური სასმენლად აქვს ისმინოს - ჩვენი მიზანია: მოვიდეთ და გითხრათ; არჩევანი - თქვენზეა!

ღმერთმა მოგცეთ სწორი არჩევანის გაკეთების უნარი...

 

ს/გ უფლის სახელით

უფალია ჩვენი სიმართლე-

სპიკერი

მიხეილ (გელა)

 სალუაშვილი

 

 

ლასკარის ზღურბლზე ვიდექი,

მოფრინდა ჩიტი ნაცარა,

ტკბილი ხმით მოჰყვა ჭიკჭიკსა,

მივხვდი რომ რაღაც მახარა.

პატარა ჩიტის გალობა,

ხანდახან იკარგებოდა,

ყურში კი მისი ჭიკჭიკი

ქართულად ითარგმნებოდა,

მინდა რომ ყველას გაგანდოთ,,

ის ჩიტი რასაც ამბობდა:

„ლასკარო! მალე გაიგებ,

საინტერესო ამბავსა,

ისეთი რაღაც მოხდება,

ბევრ ვინმეს დასცემს „თავზარსა“...

გზ-კვალის გამოსაკვეთათ

ანთებულს ნახავთ ლამპარსა,

უფალი დაგეხმარებათ:

„შეიძენთ“ ლამაზ დარბაზსა...

თქვენ კი - ლასკარის წევრებო,

ვინც ჯვარცმა გამოიარეთ,

თოვლში, ქარსა და წვიმაში,

სულ უფლის გზაზე იარეთ,

ვინც რუდუნებით დასძლიეთ,

გზა ვიწრო, ძნელად სავალი,

რასაც მოგიზღავთ უფალი,

დე იყოს თქვენთვის ალალი...“

ეს თქვა და ფრთები გაშალა,

გაფრინდა ჩიტი ფრთამალი...

აი ეს არის, რაც „ვთარგმე“

მისი ჟღურტულის ამბავი...

 ეკატერინე

ხრიკული

 

მილოცვა დედებს

რა ტკბილია და რა საამო,

ორ მარცვლიანი სახელი - დედა...

რა დარდიანიც არ უნდა იყო,

გადაგეყრება გულიდან სევდა.

დედა - მშობელი, დედა - მშრომელი,

დაუღალავი და სულით წმიდა,

ასე სათუთად და მონდომებით,

დაუზარებლად შვილებს რომ ზრდიდა...

ყველანი ძლიერ მიყვარხართ,

ვინც აღისრულეთ წადილი,

ვინაც უმანკოდ ატარეთ

ქართველი დედის მანდილი!..

 ეკატერინე

ხრიკული

 

მოვდივართ ჯარად ცხვრის ფარა...

ხმალაღმართულნი მოვდივართ,

ხელისდადებით გულზედა,

მოვდივართ ჯარად - ცხვრის ფარა,

განსჯის დღე მოსჩანს ზღურბლზედა...

მწყემსის გამოჩენაც არ დააგვიანებს,

ქვეყნად მის ნატერფალს ვინ დააზიანებს...

დღეს რაინდობა ერთობ ძნელია,

კაცი, რომ - დაინდო, უნდა ირაინდო...

ეხ, საოცარი ჟამია,

ზაცას - „განგაშის ზარია“,

გული მიკვნესის, რომ ვხედავ:

ირგვლივ რამდენი „ლეშია“,

და ველი ხმას მოგუგუნეს:

„ცოცხალს ნუ ეძებთ მკვდრებშია!..“

26. 02. 2016 წ.

 დინა [დიანა]

ჯიქია

 

აქ არ დაიბნე ძნელია...

წუთისოფელი ბნელშია,

ზეცის ნათელი, მხსნელია,

გზა - გოლგოთისკენ სავალი,

ძნელია, ერთობ ძნელია...

ამ გამოსაცდელ მხარეში,

კაცთა ცხოვრება ჭრელია...

აღმა მთესველს, დაღმა მხვნელი

ნიშს უგებს და ედავება,

და არ დაიბნე - ძნელია...

აქ სხვა სამყარო მეუფებს,

აქ ხომ - სიმართლეს ებრძვიან,

ჩაკეტილ წრეზე ფიქრები,

ფერთა გამაში კრთებიან...

უკვე ძალიან დამღალა,

არ გაცხადებამ სიმართლის,

დროის ტყვედყოფილთა დარდი მკლავს,

ტყვეთა ბანაკში ლოდინი ძნელია.

[ამ ტყვეთა შორის ზღაპრიდან გადმოსული,

არ გაცხადებული მეფეც „გვყავს“].

მე მეკითხებით - ხსნას რაში ვხედავ?

მაშინ გიპასუხებთ:

ჯერ კვლავაც ჩრდილში მყოფ და

სხვა ტყვეთა შორის მყოფ უფალში...

აქ სამართალი მკვდარია...

ოი, ერთგულებავ - მიწას დაცემულო,

ჯვარზე გაკრულო სამართალო,

დრო-ჟამის ჩამოკვრას და

ხსნას რომ ელოდები...

„სიყვარულის ელეგია“

აქ - ფერმკრთალია,

ვარდებს თუ ესვრი,

ტყვიას დაგახლიან...

არ დაჯერების - რიდი და კრძალვა,

ყველაფერს ნიღაბი,

ყველაფერს ფარდა...

ყველა ფერები აღრეულია,

ჯადოსნურ მაგიით ნაფერებია, და

აქ არ დაიბნე, ძნელია...

ნეტავ როდის იქნება - მოვიდეს ჟამი

„მართალთ კრებულთა“,

ნეტავ როდის იქნება - დაგვიდგეს ჟამი

„ზეცით ცხებულთა“...

26. 02. 2016 წ.

 დინა [დიანა]

ჯიქია

 

დრო ჟამიც შესაცნობია და მხსნელიც...

დღეს სააქაო და საიქიო მხსნელი „აქ არის“, დედამიწაზე, მაგრამ ვერ შევიცნობთ...

წმიდა წერილიდან გვკარნახობს უფალი - „ჩემს შეცნობაში ცოდვა გიშლით ხელს...“. როცა ადამიანი ცოდვას სცილდება, მას ზეციური ხედვა ეძლევა.

ღვთის სავალ გზაზე უებარი წამალია, უსასყიდლოდ - აჰა, მოდით და მიიღეთ მორწმუნენო...

შენ კი - ურწმუნოვ, უფალს გაეცი პასუხი: როდემდის უნდა მარხო ცოცხალი მკვდრებში?!..

27. 02. 2016 წ.

 დინა [დიანა]

ჯიქია