Print

გაზ. № 30 (875)

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის

2013 წლი27 ივლისის

სხდომის ანგარიში

 

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის 2013 წლის 27 ივლისის სხდომას ესწრებოდნენ - მიხეილ(გელა) სალუაშვილი,  ბეჟან შერგელაშვილი, რეზო კობიაშვილი, მევლუდ მამადაშვილი, ეთერ ჩხეტია, ლეილა მეფარიძე, ნანული ერქვანიძე, ჯემალ ჯიქია და მამა ელიზბარი [დიაკონიძე].

სხდომაზე მოისმინეს  ლასკარის თავმჯდომარის მიხეილ (გელა) სალუაშვილის ინფორმაცია:

1. 2013 წ, 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში პრეზიდენტობის კანდიდატად დარეგისტრირებისათვის საჭირო პროცედურების წარმატებით ჩატარება - დასრულების თაობაზე;

2. 2013 წლის 27 ოქტომბერს დანიშნული საქართველოს პრეზიდენტის მორიგი არჩევნების მთელი ციკლის განმავლობაში ცესკოში საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის წარმომადგენლებად - ჯემალ ჯიქიასა და მამა ელიზბარ [დიაკონიძის] დანიშვნასთან დაკავშირებით.

ლასკარის მიერ ერთხმად იქნა მიღებული შესაბამისი დადებითი გადაწყვეტილება.

ლასკარის სხდომაზე განიხილეს მიმდინარე საკითხებიც

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 


 სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე-

ლასკარის

2013 წლის 27 ივლისის

გადაწყვეტილება

 

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე-ს ლასკარის 2013 . 27 ივლისის სხდომაზე:

მოისმინეს:

ინფორმაცია - 2013 წ, 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში პრეზიდენტობის კანდიდატად ლასკარის თავმჯდომარის მიხეილ [გელა] სალუაშვილის დარეგისტრირებისათვის საჭირო პროცედურების წარმატებით ჩატარება - დასრულებისა და  არჩევნების მთელი ციკლის განმავლობაში ცესკოში საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის წარმომადგენლებად - ჯემალ ჯიქიასა და მამა ელიზბარ [დიაკონიძის] დანიშვნასთან დაკავშირებით.

დაადგინეს:

კავშირის წესდების 6.5 მუხლის თანახმად:

1. ცნობად იქნეს მიღებული ინფორმაცია - პრეზიდენტობის კანდიდატად ლასკარის თავმჯდომარის მიხეილ [გელა] სალუაშვილის დარეგისტრირებისათვის საჭირო პროცედურების წარმატებით ჩატარება - დასრულების თაობაზე;

2. დამტკიცდეს არჩევნების მთელი ციკლის განმავლობაში ცესკოში საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის წარმომადგენლებად წარსადგენი - ჯემალ ჯიქიასა და მამა ელიზბარ [დიაკონიძის] კანდიდატურები.

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა)

სალუაშვილი

 

ღვთისმშობლის

 წილხვედრ

ქვეყანას იხსნის:

ჩვენი ერთობა

და

უფლის ნება!

ეკატერინე

ხრიკული

 

ნორმით მიმდინარე მისტერიული მინიშნებანი

 

1. წინათქმა, ანუ სამსჯავროს არსი

ცრუწინასწარმეტყველის არსის მატარებელი მ.სააკაშვილის მმართველობითი ეტაპის დასასრული, როგორც ადრეც აღგვინიშნავს ორი ეტაპისაგან შედგება. კერძოდ, კოდირებული 3,5 წლიანი [აქ 2011-2012 წლების გასაყარი] მონაკვეთის მიწურულიდან დაწყებული პროცესების თაობაზე ბიბლიაში ვკითხულობთ:

„... ისინი ხელში მიეცემიან მას ვიდრე არ გავა დრო - ორი დრო და ნახევარი დრო. შემდეგ [ე.ი. ამ - 3,5 წლის ბოლოს] დაჯდება სამსჯავრო და წაართმევს მას ხელმწიფებას, რათა საბოლოოდ მოისპოს და დაიღუპოს.

მეფობა, ხელმწიფება და ცისქვეშეთის ყველა სამეფოს დიდება უზენაესის ერს მიეცემა. მისი სამეფო საუკუნო სამეფო იქნება და ყველა ხელმწიფე მისი მსახური და მორჩილი იქნება. აქ არის ამ სიტყვების დასასრული...“ [დან. 7,25-28].

ამდენად, აქ - რამოდენიმე ეტაპია გამოყოფილი. ესენია:

- „ვიდრე არ გავა დრო - ორი დრო და ნახევარი დრო“, ანუ - 3,5 წელი, რომელიც 2011 წ. ოქტომბერ-დეკემბრითა და 2012 წლის თებერვალ-მარტითა შემოფარგლული [იხ. გაზეთის წინა ნომრები];

- ამის შემდგომად, თურმე - „დაჯდება სამსჯავრო“ [აქ მხილებისეულ ეტაპზეა მინიშნება]; რომელიც

- ორი პირობითი ეტაპისაგან შედგება. კერძოდ, ჯერ უნდა მოხდეს ის, რაც შემდეგი ფრაზითაა გადმოცემული - „წაართმევს მას [აქ - ცრუწინასწარმეტყველის არსის მატარებელ - მ. სააკაშვილს] ხელმწიფებას“, რაც 2012 წ. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე მიგვანიშნებს;

- ხოლო შემდგომად ამისა, ანუ 2012 წ. 1/25 ოქტომბრიდან, იწყება ეტაპი, რომლის კოდირებული შინაარსია: „რათა საბოლოოდ მოისპოს და დაიღუპოს“, და, ჩვენის აზრით, 2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მოსახდენზე მიგვანიშნებს;

- აი, ეს ყველაფერი უსწრებს წინ იმ მოვლენას, რომლის თაობაზეც ხსენებული ბიბლიური ტექსტი არაორაზროვნად გვითითებს - „მეფობა, ხელმწიფება და ცისქვეშეთის ყველა სამეფოს დიდება უზენაესის ერს მიეცემა. მისი სამეფო საუკუნო სამეფო იქნება და ყველა ხელმწიფე მისი მსახური და მორჩილი იქნება“.

 

2. ადამიანის ხმით მოლაპარაკე ლომის არსი

ბიბლიურ თხრობაში  - კოდირებული „ლომი“-ს თემატიკას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია და როგორც წესი, ბოლო ჟამის გასრულებისეული ეტაპის დადგომაზე მიგვანიშნებს... ანუ, სწორედ ამ [ხსენებული] მოსახდენი მოვლენის, მოახლოებისეული ეტაპის, შეცნობისეულ ნიშანს შეიცავს. და აი, როგორ...

ბიბლიაში ვკითხულობთ - „გავიგონე ხმა, რომელიც მეუბნებოდა: გაიხედე შენ წინ და გაიაზრე, რასაც ხედავ. ვიხილე: რაღაც ლომის მსგავსი ბრდღვინვით გამოქანდა ტყიდან; ვიხილე, რომ ადამიანის ხმით მიმართა არწივს, და უთხრა: ისმინე, რასაც გეტყვი, რასაც გეუბნება უზენაესი“ [3 ეზრა 11,36-38].

იქვე მოცემულია, ამ - „ადამიანის ხმით“ მოლაპარაკე „ლომის“ არსის განმარტება - „ლომი რომ იხილე ტყიდან ბრდღვინვით გამოვარდნილი, არწივს რომ ელაპარაკებოდა და ამხილებდა მას უსამართლობაში და სიტყვებისათვის, რაც მოისმინე, ეს არის ცხებული, რომელიც შემოინახა უზენაესმა ჟამის დასასრულისთვის, რომელიც აღდგება დავითის მოდგმაში და მოვა, რომ ელაპარაკოს  მათ; ის გამოააშკარავებს მათ უკეთურებებს და ბოროტებებს, და წინ დაუფენს მათ საზიზღარ საქმეებს.

ცოცხალთ დააყენებს მათ სამსჯავროში და, როცა ამხელს, გაანადგურებს მათ.

მოწყალებით დაიხსნის ჩემი ხალხის ნატამალს, ვინც ჩემს საზღვრებში გადარჩება და გაახარებს მათ, როცა მოვა დასასრული, განკითხვის დღე, რაზედაც თავდაპირველად გელაპარაკებოდი“ [3 ეზრა 12,31-34].

ერთის მხრივ, ზემოთ განხილული „სამსჯავროდ“ სახელდებული დროის მონაკვეთის დასრულების შემდგომად „მარადიული მეუფების“ დამყარებაზე თქმულისა, და მეორეს მხრივ ადამიანის ხმით მოლაპარაკე „ლომის“ არსით გადმოცემულის შეჯერებით აშკარაა, რომ აქ - მეორედ მომავალი უფალ იესუ ქრისტე გაცხადებაზეა მინიშნება...

ჩვენმა მკითხველმა უკვე იცის, რომ აქ ხსენებული - „ლომი“-ს არსით, ჩვენის აზრით, - ლომის ზოდიაქოში დაწყებული მისტერიული პროცესის თაობაზე უნდა გვენიშნებოდეს.

შეგახსენებთ, რომ - 2012 წელს [კანონმდებლობის უხეში დარღვევით], სწორედ ლომის ზოდიაქოში გამოცხადდა საპარლამენტო არჩევნების თარიღი;

2013 წ. 27 ოქტომბერს მოსალოდნელი საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღი, საბოლოოდ 1-4 ივლისს დაზუსტდა. და, აი:

1. როგორც ითქვა [იხ. გაზეთის წინა ნომრები], საპრეზიდენტო არჩევნების თაობაზე ჩვენი განაცხადი ცესკოში შევიდა - 3 ივლისს [ავიღეთ ხელმომწერთა შესაგროვებელი სპეციალური ბლანკი], ანუ - კირჩხიბის ზოდიაქოში;

2. კანონით განსაზღვრულ ხელმომწერთა რაოდენობაზე მეტის დამაფიქსირებელი ბლანკები, ჩესკოს ჩავაბარეთ - 22 ივლისს, ანუ კირჩხიბის ზოდიაქოს ბოლო დღეს;

3. ცესკოს სპეციალურმა კომისიამ ჩვენს მიერ წარდგენილი ხელმოწერების შემოწმება [ჩვენი თანდასწრებით] დაიწყო, ლომის ზოდიაქოში,  - 24 ივლისს, 16.00 სთ-ზე [კომენტარი: 40 ნიშნიან ქართულ ანბანში მე-16 ასო-ნიშანია - „ო“, რომელიც ქარაგმით იძახის - „უფალო“ (იხ. სულხან-საბა], ხოლო 24-ე ასო-ნიშანია - „ქ“, ანუ კოდირებული - „ქ[რისტე]“. მაშასადამე - „16“ და „24“, გვკარნახობს - „უფალო ქ[რისტე]“];

4. ხელმომწერთა სიების შემოწმების შედეგად „შემოწმების აქტი“ ცესკომ გადმოგვცა - 25 ივლისს;

5 ცესკოს თავმჯდომარის მიერ 26 ივლისს მიღებული №35/2013 განკარგულებით, საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 27 ოქტომბრის არჩევნებისათვის პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციაში გატარდა მიხეილ [გელა] სალუაშვილი.

ამდენად, კირჩხიბის ზოდიაქოში [კოდირებული - 69] ჩატარებული მოსამზადებელი საქმიანობის შემდეგ, „ადამიანის ხმით მოლაპარაკე „ლომის“, ანუ აქტიური წინასაარჩევნო პროცესი სწორედ - ლომის ზოდიაქოში დაიწყო.

 

3. „ყველაფერში პირველობის“ არსის თაობაზე

ჩვენი მძიმე ეკონომიური მდგომარეობიდან გამომდინარე გადაწყდა, რომ ყველაფერი გაგვეკეთებინა რათა რაც შეიძლება ადრე მოგვეხერხებინა საარჩევნო პროცესის დაწყება. როგორც მკითხველმა უკვე იცის, ჯერ კიდევ  2013 წლის 18 მაისს გამართულ „ლასკარის“ სხდომაზე მივიღეთ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩვენი ჩართვის გადაწყვეტილება.

და აი, საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღის გამოცხადების შემდგომად, კერძოდ 3 ივლისს, ცესკოში შევიტანეთ შესაბამისი განაცხადი და საბოლოო დარეგისტრირებისათვის საჭირო მხარდამჭერ ამომრჩეველთა ხელმოწერების შეგროვებისათვის საჭირო ბლანკი ავიღეთ.

ხელმომწერთა მინიმალური ზღვარის [26 530 ხელმოწერა, ამომრჩეველთა - 0,75 %] გადალახვის შემდგომად, 22 ივლისს, ცესკოს წარვუდგინეთ - 29 160 ამომრჩევლის ხელმომწერის დამაფიქსირებელი მასალები [იხ. გაზეთის წინა ნომერი].

ცესკოს სპეციალურმა კომისიამ, ჩვენის თანდასწრებით, ამომრჩეველთა წარდგენილი ხელმომწერის შემცველი ბლანკების შემოწმება - 24 ივლისს 16.00 სთ-ზე დაიწყო, და - 2 056 ხელმოწერაში დაფიქსირებული ხარვეზის შემდეგ, საბოლოოდ - 27 104 ხელმოწერის ბაზაზე, 25 ივლისს, პრეზიდენტობის ოფიციალურ კანდიდატად ჩემი დარეგისტრირებისათვის საჭირო „აქტი“ გადმოგვცა.

26 ივლისს, ცესკოს თავმჯდომარის №35/2013 განკარგულებით მიხეილ [გელა] სალუაშვილი გახდა - 2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ოფიციალურად დარეგისტრირებული პირველი პრეზიდენტობის კანდიდატი.

როგორც გაირკვა, პრეზიდენტობის მსურველ სხვა კანდიდატთა მიერ გაკეთებულ განცხადებებს შორის, არა მარტო ჩვენი - 3 ივლისისა და 22 ივლისის განცხადებები იყო რიგით - პირველი, არამედ, 24-26 ივლისს განვითარებული პროცესების შედეგად, ჩვენ აღმოვჩნდით პირველი - ოფიციალურად დარეგისტრირებული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი. 2013 წლის 30 ივლისს გაცემული პრეზიდენტობის კანდიდატის მოწმობა - №1, 31 ივლისს ჩაგვბარდა. 

 ბიბლიური მინიშნების გაცნობამდე, უნდა გავიხსენოთ, რომ, მისტერიული ფორმით, დღევანდელი ჩვენი საქმიანობა - ძე კაცისას არსობრივი მხარის მატარებელია, რაც მინიშნებათა აცხადებაში უნდა დაგვიდასტურდეს.

ამ მცირე შეხსენების შემდეგ, უკვე გასაგები იქნება პავლე მოციქულის პირით ჩვენდა გასაგონად ნათქვამი - „ყოველივე ეს ნიმუშად მოიწია მათზე, ხოლო დაიწერა ჩვენდა დასამოძღვრად, რომელთაც მოვაღწიეთ ჟამთა დასასრულს“ [1 კორ. 10,11].

ეხლა კი ვნახოთ, თუ რა გვეკარნახება მოციქულის პირით მათთა გასაგონად - „რომელთაც მოვაღწიეთ ჟამთა დასასრულს“ – „... იგია უწინარეს ყოვლისა, და ყველაფერი დამკვიდრდა მასში. იგია სხეულის, ეკლესიის თავი; იგია საწყისი, ყველა მოკვდავზე უწინარეს დაბადებული, რათა ყველაფერში პირველობდეს“ [კოლ. 1,18].

ამდენად, ანალოგიურად თქმულისა, ჩვენი, როგორც - ძე კაცისას არსობრივი მხრის მომცველი ჯგუფის საქმიანობა, სწორედ ამ - „ყველაფერში პირველობის“ ნიშნით უნდა იყოს წარმართული. და მართლაც, როგორც ითქვა:

- ჩვენ პირველები აღმოვჩნდით, მათ შორის ვინც ამომრჩეველთა ხელმომწერი ბლანკების აღების თხოვნით მიმართა ცესკოს ;

- ჩვენ პირველები აღმოვჩნდით, მათ შორის ვინც ამომრჩეველთა ხელმომწერების საჭირო რაოდენობა წარუდგინა ცესკოს [აქ -. 22 ივლისის განცხადება];

- ჩვენ პირველები აღმოვჩნდით, მათ შორის ვინც  ოფიციალურად დარეგისტრირდა, როგორც 2013 წლის მორიგ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე პრეზიდენტობის კანდიდატი [აქ - ცესკოს 24-26 ივლისის გადაწყვეტილება].

 

 

4. წინასაარჩევნო საპრეზიდენტო კამპანიის

დაწყების დღე - 26 ივლისი

 2013 წლის 24-26 ივლისს ცესკოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ბაზაზე, 26 ივლისს საინფორმაციო სააგენტო „ფრონტ ნიუსის“ პრეს-კლუბში [აწყურის ქ. 41] ჩატარებულ ბრიფინგზე, საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელმა - ჯემალ ჯიქიამ, საქართველოს ამომრჩევლების გასაგონად, წაიკითხა პრეზიდენტობის კანდიდატის - მიხეილ [გელა] სალუაშვილის ბიოგრაფია.

თავად პრეზიდენტობის კანდიდატმა ისაუბრა არჩევნებამდე დარჩენილ 3 თვეში, ანუ - 12 კვირაში დაგეგმილ საარჩევნო პროგრამის ამომრჩევლებისადმი წარდგენის განრიგზე, რომელიც  - კვირაში თითო საკითხის განხილვას ითვალისწინებს.

ამას გარდა, გაჟღერდა - ზვიად გამსახურდიას საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით დაგეგმილი, ორი საპრეზიდენტო განკარგულების პროექტის შინაარსი [იხ. გაზეთის წინა ნომერი].

აღნიშნული ბრიფინგის ვიდეო ჩანაწერი 26 და 27 ივლისს სამჯერ გავიდა საზოგადოებრივი ტელევიზიის მე-2 არხზე. მცირე რეპორტაჟი გადაიცა ტ/კ მე-9 ეთერში...

ამჯერად, აი რაზე გვინდა თქვენი ყურადღების გამახვილება.

ურბნისისა და რუისის მიტროპოლიტ იობის [აქიაშვილი] ლოცვა-კურთხევით გამოსულ კრებულში - „წმიდა ანგელოსთა გამოცხადება და სასწაულები“ [თბილისი, 2004 წ.], კერძოდ განხილულია ანგელოზთა სახელთან დაკავშირებული „დღესასწაულები და მსახურებანი“ [იხ. გვ.22-24]. კრებულში ვკითხულობთ:

„...ანგელოზთადმი მიძღვნილი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაული არის მთავარანგელოზ მიქაელისა და სხვა ზეციურ უხორცოთა ძალთა კრება, რომელსაც ეკლესია დღესასწაულობს 8 [21] ნოემბერს.

დღის სვინაქსარი გვაუწყებს, თუ როგორ აღიმაღლა თავი [გაამპარტავნდა] მთიებმა [ეშმაკი] და საყდარს დაიდგა: „მაღლა ღრუბლებში ავიჭრები, უზენაესს გავუტოლდებიო“ [ესაია 14,14], მაგრამ იმავე წამს იქნა განშორებული ანგელოზებრივ ხარისხს და მოაკლდა ზეციურ დიდებას, და თან გაიყოლა მისდამი დაქვემდებარებულ ანგელოზთა დასი.

მაშინ, ამ საშინელი დაცემით გამოწვეული ქაოსის შემდგომ, ღვთაებრივი მოშურნეობით აღვსებულმა მთავარანგელოზმა მიქაელმა შეაგროვა ანგელოზთა მრავალრიცხოვნება და შესძახა: „გულისხმა ვყოთ!“ [ანუ „ყურადრებით ვიყოთ“], ხმამაღლა გალობით ადიდა უფალი და მასთან ერთად ადიდეს უფალი სხვა ანგელოზებმაც. ანგელოზთა ამ კრებულს ეწოდა „კრება“, ანუ თანხმობა ანდა კავშირი.

მეორე დღესასწაულია მთავარანგელოზ მიქაელის სასწაულის გახსენება, რომელიც მოხდა ხონაში [კოლასში]. იგი 6 [19] სექტემბერს აღინიშნება.

11 [24] იანვარს აღესრულება ათასობით წმიდა ანგელოზთა კრება; ხოლო 26 მარტს [8 აპრილს], ხარების მომდევნო დღეს, მთავარანგელოზ გაბრიელის კრება. 11 [24] ივნისს იდღესასწაულება აგრეთვე მთავარანგელოზ გაბრიელის კრება ადინში.

და ბოლოს, 13 [26] ივლისს არის ხსენება მთავარანგელოზ გაბრიელის სხვა კრებისა, რომლის მიზეზი და შინაარსი ჩვენთვის უცნობია...“ [იხ. იქვე, გვ. 22-23].

ამდენად, საეკლესიო განაწესში, ანგელოზთა სხვა კრებისაგან განსხვავებით, უცნობია, უფლის კეთილი მაცნის გაბრიელ მთავარანგელოზის კრების 26 ივლისს ჩატარების „მიზეზი და შინაარსი“.

ბოლო ჟამის თვალთახედვით ამ დღის მნიშვნელობაზე, ჩვენ 2005 წლის 28 სექტემბრით დათარიღებულ კრებულში - „კვირიკობისთვე და ქრისტეშობისთვე, ანუ კვირია და ქრისტე, ივლი-სი თთუეი იგი შობისაი“ [№5 საყვირ(ალ)ი] ვწერდით.

ამჯერად კი, 2013 წლის 26 ივლისს ჩატარებული ბრიფინგის დროისა და შინაარსიდან გამომდინარე, ვგონებთ ადვილად გასაგები უნდა იყოს, 26 ივლისს აღსანიშნი, უფლის კეთილი მაცნის მთავარანგელოზ გაბრიელის კრების მისტერიული „მიზეზი და შინაარსი“.

ვისაც ყური სასმენლად აქვს ისმინოს.

ღმერთო, შეგვინდე შეცოდებანი ჩვენი, დაილოცოს შენი ძალა და სამართალი, სახელი და დიდება, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამენ!

 

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

 

 

ბოლო ჟამის დღეთა ქრონიკები

2013 წლის 25 ივლისს „ლასკარში“ გვესტუმრა ტ/კ „რუსთავი 2“-ის ჟურნალისტთა ჯგუფი - თენგიზ გოგოტიშვილის, ანი გოგოსაშვილისა და ლევან თეთვაძის შემადგენლობით. ერთსაათიანი ინტერვიუდან, კვირას, 28 ივლისს, 21.00 სთ-ზე, გადაცემა „პოსტ სკრიპტუმში“ გასულ სიუჟეტში ჩვენ მხოლოდ ორიოდე წუთი გამოგვიყვეს.

29 ივლისს, საინფორმაციო სააგენტო „რე ლაით ტვ“-ს პრეს-კლუბში გამართულ პრესკონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს - პრეზიდენტობის კანდიდატმა მიხეილ [გელა] სალუაშვილმა, და მის მიერ ცესკოში, პრეზიდენტობის კანდიდატის წარმომადგენლებად დანიშნულმა - ჯემალ ჯიქიამ და წმ. სამების ტაძრის დიაკვანმა მამა ელიზბარმა [დიაკონიძე].

პრესკონფერენციაზე დაანონსდა, რომ მიმდინარე კვირაში დაიწყებოდა საპრეზიდენტო პროგრამის განხილვა. კერძოდ გაშუქდებოდა მისი პირველი ნაწილი, პირობითი სახელდებით - „საქართველოს სულიერი მისია“. აღნიშნული სიუჟეტი გადაიცა 29 ივლისს, 13.05 სთ-ზე ტ/კ „მეცხრე არხის“ საინფორმაციო გადაცემაში.

30 ივლისს, წინასწარი შეთანხმებისამებრ, საინფორმაციო სააგენტო „პირველი რადიო 106,4“ პრეს-კლუბში გამართულ ბრიფინგზე, პრეზიდენტობის კანდიდატმა მიხეილ [გელა] სალუაშვილმა ისაუბრა საპრეზიდენტო პროგრამის პირველი ნაწილის თაობაზე. 40 წუთის განმავლობაში, მოკლედ გაშუქდა საქართველოს სულიერი მისიის გამომკვეთი ის ნიშნები, რომლითაც ბოლო ჟამის დადგომა გვიდასტურდება. მიზეზთა გამო, „პირველი რადიო 106,4“-ის ეთერში, ჩატარებული ბრიფინგი, მხოლოდ საინფორმაციო გადაცემებში აისახა [გადაიცა 2 წუთიანი სიუჟეტი]...

სახელდება - „პირველი რადიო 106,4“, ერთგვარი მისტერიული დატვირთვის მატარებელია, რამეთუ  საპრეზიდენტო პროგრამის - „პირველი“ ნაწილის, - „პირველად“ წარდგენა - „პირველ“ რადიოში განხორციელდა.

კოდირებული რიცხვი - „106,4“, გვითითებს - „16“-ზე, რაც 40 ნიშნიან ქართულ ანბანში მე-16 ასო-ნიშან „ო“-ზე, ანუ ქარაგმით „უფალო“-ს არსზე გვანიშნებს [იხ. სულხან-საბა]; ხოლო ციფრი - „4“-ით, დაგეგმილი, საქართველოს მე-4 პრეზიდენტის არჩევნების არსობრივი მხარე გვიზუსტდება.


30 ივლისს პრეზიდენტობის კანდიდატმა მიხეილ [გელა] სალუაშვილმა რამოდენიმე შეხვედრა გამართა. კერძოდ:

1. პრეზიდენტობის სავარაუდო კანდიდატ ბატონ ავთანდილ იოსელიანთან გამართულ საუბარში, მას შევახსენე, ჩვენს შორის, ივლისის დასაწყისში შემდგარ შეხვედრაზე მისთვის ბიბლიური ნიშნებისა და ჩემს მიერ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩართვის გადაწყვეტილების არსობრივი მხარის გაცნობის თაობაზე. მაშინ მას არ უთქვამს ჩემთვის, რომ იგი თავადაც აპირებდა საპრეზიდენტო კანდიდატად დასახელებას. ამიტომ, ამჯერად უკვე მეგობრულად ვურჩიე, ბიბლიიდან მომდინარე, მისთვის უკვე ცნობილი მიზეზებისა გამო, არ დამპირისპირებოდა. თუმცა არჩევანის გაკეთებაში, ბუნებრივია, იგი თავისუფალი გახლდათ;


2. ამავე დღეს ხანმოკლე შეხვედრა გაიმართა „სახალხო ფრონტის“ თავმჯდომარე ბ-ონ ნოდარ ნათაძესა და 1990 წლის 28 ოქტომბრის მოწვევის საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დეპუტატთან თენგიზ დიხამინჯიასთან. მათ მოკლედ გავაცანი ჩვენი საპრეზიდენტო პროგრამის ზოგადი მონახაზი. გამოითქვა ორმხრივი სურვილი, მომავალი შეხვედრის გამართვის აუცილებლობაზე;


3. წინასწარი შეთანხმებისამებრ, თბილისის საკრებულოში შევხვდი საკრებულოს წევრს, პ/გ „ახალი მემარჯვენეების“ ერთ-ერთ ლიდერს ბ-ონ მამუკა კაციტაძეს. საპრეზიდენტო მარათონში ჩართვის ბიბლიურ-პოლიტიკური მიზეზების ახსნისა და საპრეზიდენტო პროგრამის მოკლედ გადმოცემის შემდეგ, ბატონ მამუკას ვთხოვე, პარტიაში განეხილათ ჩვენი წინადადება - მათთვის მე-2 არხზე გამოყოფილი საეთერო დროის ფარგლებში, ჩვენთვის გარკვეული მონაკვეთის დათმობის შესაძლებლობის თაობაზე. შევთანხმდით, რომ ამ საკითხზე საბოლოო პოზიციის შეჯერებისათვის სექტემბერში დაგვეგეგმა შეხვედრა.


29 ივლისს ტ/კ/ „მეცხრე არხის“-ს 13.00 საათიანი საინფორმაციო ბლოკში ჩვენი ბრიფინგის გაშუქების ბოლოს, „ცხელი შუადღეს“ წამყვანმა - შალვა რამიშვილმა, გადაცემის პროდიუსერს - გვანცა გორდეზიანს სთხოვა,  უზრუნველეყო ჩემი მოწვევა ამ გადაცემაში მონაწილეობისათვის.

მართლაც, წინასწარი შეთანხმებისამებრ, 31 ივლისს, ტ/კ „მეცხრე არხს“, ლასკარის საზოგადოებრივ მდივან, ბატონ ჯემალ ჯიქიათან ერთად ვეწვიე. გადაცემა „ცხელი შუადღე“ -ს პირდაპირ ეთერში ჩემი და შალვა რამიშვილის დიალოგი - 13.38 წთ-დან ვიდრე 14.00 სთ-მდე გაგრძელდა. საუბრის ძირითადი ნაწილი - ბოლო ჟამის იმ თემატიკას შეეხო, რომელიც ჩვენი საპრეზიდენტო პროგრამის პირველ პუნქტადაა ფორმირებული.


1 აგვისტოს, 11.00 სთ-ზე, საინფორმაციო სააგენტო „რეი ლაით ტვ“-ს პრეს-კლუბში გამართულ ბრიფინგზე, შეძლებისდაგვარად სრულად გავაშუქეთ ბოლო ჟამში საქართველოს სულიერი მისიის არსობრივი მხარე.

აქვე გამოვთქვით მოსაზრება, რომ 2013 წ. 17 სექტემბრის შემდეგ, როდესაც საბოლოოდ გამოიკვეთება პრეზიდენტობის კანდიდატთა ოდენობა, საზოგადოებრივ არხს [პირველი და მეორე არხი] უზრუნველეყო, თითოეული კანდიდატისათვის, პირდაპირი საეთერო დროის გარკვეული ლიმიტის გამოყოფა; ამდაგვარადვე, წინასწარ განსაზღვრულიყო  თანხის გარკვეული ოდენობა, რომელიც, წინასაარჩევნო პროცესის წასამართავად, თანაბრად გადაუნაწილდებოდათ პრეზიდენტობის კანდიდატებს.

ბრიფინგის ჩანაწერი სრულად გადაიცა „მე-2 არხზე“; გაშუქდა ტ/კ „იმედისა“ და „პირველი არხის“ეთერში.

მინაწერი.

როგორც არაერთგზის აღგვინიშნავს, ცრუწინასწარმეტყველის არსის მატარებელი მ. სააკაშვილისეული მმართველობითი ეტაპი, ბიბლიის მიხედვით - ორი პირობითი მონაკვეთისაგან შედგება - „...დაჯდება სამსჯავრო და წაართმევს მას ხელმწიფებას, რათა საბოლოოდ მოისპოს და დაიღუპოს“ [დან. 7,26]. მაშასადამე, ჯერ უნდა მოხდეს ის, რაც შემდეგი ფრაზითაა გადმოცემული - „წაართმევს მას [აქ - ცრუწინასწარმეტყველის არსის მატარებელ - მ. სააკაშვილს] ხელმწიფებას“, რაც 2012 წ. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე მიგვანიშნებს;

- ხოლო შემდგომად ამისა, ანუ 2012 წ. 1/25 ოქტომბრიდან, იწყება ეტაპი, რომლის კოდირებული შინაარსია: „რათა საბოლოოდ მოისპოს და დაიღუპოს“, და, ჩვენის აზრით, 2012 წლიდან აღებულ - მეორე წელს, ანუ 2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მოსახდენზე მიგვანიშნებს.

2013 წლის 1 აგვისტოს გამართული ბრიფინგით, ჩვენ ამოვწურეთ საპრეზიდენტო პროგრამის - „უფლის სახელით გაბრწყინებული საქართველო“-ს პირველ ნაწილზე, მიმდინარე კვირის მანძილზე, სხვადასხვა მედია საშუალებებში დაწყებული  საუბარი.

ზემოთქმულისა და ბიბლიისეული - ახალი წლის მარტის თვიდან ათვლის გათვალისწინებით, 2013 წ.  1 აგვისტო, მე-2 წლის მე-6 თვის პირველი დღე გამოდის. ბიბლიაში ამ [ერთგვარად - შემაჯამებელი] დღის თაობაზე გვეუწყება:

„დარიოს მეფის მეორე [აქ - 2013] წელს, მეექვსე თვის პირველ დღეს [აქ - 1 აგვისტოს] იყო უფლის სიტყვა ანგია წინასწარმეტყველის მიმართ იუდას გამგებლის ზერუბაბელ შალათიელის ძის, და მღვდელმთავრის იესო იეჰოცადაკის ძის მიმართ. ასე თქვა ცაბაოთ უფალმა: ეს ხალხი ამბობს, ჯერ არ დამდგარაო ჟამი, უფლის სახლის აშენების ჟამი“ [ანგია 1,1-2].

ვისაც ყური სასმენლად აქვს - ისმინოს!

ღმერთო, შეგვინდე შეცოდებანი ჩვენი, დაილოცოს შენი ძალა და სამარტალი, სახელი და დიდება, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამენ!

 

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი