Print

ფეისბუქის გვერდისათვის: ბოლო ჟამის მიწურულს სათქმელი - მეთორმეტე ნაწილი

ბოლო ჟამი - მეთორმეტე ნაწილი

[8 ნოემბერი, 2012 წ.]

 

იოანე ნათლისმცემლის

არსისმიერი ასპექტები, ანუ

უფლისათვის გზების „ფიზიკური“ კუთხით მომზადება

 „საიდუმლონი დაფარულნი შემოქმედისანი

ჟამთა უკანასკნელთა საცნაურ იქმნეს

(სულხან-საბა ორბელიანი,

თხზულებანი“, . III, თბ. 1963 ., გვ. 184)

 

„უკანასკნელი ხანის“ არსისმიერი საკითხისათვის

ბიბლიაში, მოკლედ, მაგრამ - ღვთაებრივი სისადავითა და სიღრმითაა გადმოცემული, განსახილველ „უკანასკნელ ხანში“ განსავითარებელი პროცესების შემცველი მინიშნებანი. მივყვეთ თითოეული მათგანის განხილვას.

ზემოთ განხილულ ბიბლიურ თხრობაში მოცემული მინიშნება ასე გრძელდება

- „აჰა, თავი [მ. სააკაშვილი] რომელიც დარჩენილიყო, გაუჩინარდა [დამარცხდა], ის ოთხი ფრთა კი, რომლებიც მასთან იყვნენ, აღიმართნენ გასამეფებლად...“ (3 ეზრა, 12,2].

მოდით ვნახოთ, რა კოდირებულ არსს შეიცავს აქ მოცემული - „ოთხი ფრთა კი, რომლებიც მასთან იყვნენ“.   

აქვე უნდა ითქვას, რომ ბოლო ჟამის „დასასრულამდე“ შემორჩენილი „ორი მეფე“ [იხ. 3 ეზრა 12,21] –

1. საქართველოს სპრეზიდენტი მ. სააკაშვილი და

2. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბ. ივანიშვილი,

თავ-თავისი საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელი გუნდებით, ერთგვარად, ბიბლიისეული „ოთხეულით“ არიან „დაღდასხმულები“, და აი, როგორ:

1. საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოკვეთიდან რამოდენიმე დღეში, ხელისუფლების ე.წ. მშვიდობიანი გადაბარების პროცესის დაწყებისათვის, ორივე ძალის მხრიდან ოთხ-ოთხი პირი იქნა გამოყოფილი, კერძოდ:

მ. სააკაშვილის მხრიდან - დ. ბაქრაზე, გ. ბოკერია, გ. უგულავა და პ. კუბლაშვილი;

ბ. ივანიშვილის მხრიდან - ს. უსუფაშვილი, ი. ალასანია, ი. ღარიბაშვილი და ს. სუბარი.

2. 2012 წლის 1 ოქტომბრის მოწვევის პარლამენტის პირველსავე სხდომაზე, საკანონმდებლო ორგანოში წარმოდგენილმა ორივე ფრთამ, ოთხ-ოთხი ე.წ. ლიდერი გამოკვეთა:

ა. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი - დ. საგანელიძე, და „ოცნების“ სამი ფრაქციის თავმჯდომარეები - ზ.ქუცნაშვილი, ი. ჩიქოვანი და დ. ბერძენიშვილი;

ბ. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი - დ. ბაქრაზე, და „ნაცების“ სამი ფრაქციის ლიდერი - გ. გაბაშვილი, ა. ბობოხიძე და ტ. ლონდარიძე.

როგორც ითქვა, ამ - „ორი მეფის“ „ბედის“ თაობაზე, ასეთი ბიბლიური მინიშნებაა:

 

- ამათგან ერთ-ერთი, უნდა - „გაუჩინარდეს“, რაც ხელისუფლებაში მყოფი მ. სააკაშვილის მიერ ძალაუფლების ბერკეტების დათმობასა და მისი გუნდის ოპოზიციაში გადასვლაზე მიგვანიშნებს;

- ბ. ივანიშვილისა და მისი გუნდის - პოზიციიდან, სახელისუფლო ძალად „გარდაქმნის“ თაობაზე, ასე გვეუწყება - „ის ოთხი ფრთა კი , რომლებიც მასთან იყვნენ, აღიმართნენ გასამეფებლად“-ო [3 ეზრა 12,2].

 

მოცემული „ოთხი ფრთა“, ჩვენს რეალობაში ასე განივთდა - პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, უმაღლესი საპარლამენტო პოსტები ასე ნაწილდება:

გამარჯვებული პოლიტიკური ძალა, თავისი რიგებიდან ირჩევს - პარლამენტის თავმჯდომარეს, მის ერთ პირველ და სამ რიგით მოადგილეს;

საპარლამენტო უმცირესობას ეკუთვნის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ერთი პოსტი;

საქართველოს კონსტიტუციაში დაფიქსირებული აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიებში არჩეული სადეპუტატო კორპუსი, თავისი რიგებიდან წარადგენს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის პოსტზე ასარჩევ - თითო კანდიდატს.

ამდენად, საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულ ძალას, ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, უფლება აქვს დაიკავოს 5 უმაღლესი არჩევითი პოსტი.  

მიზეზთა გამო, ხელისუფლებაში უმრავლესობით მოსულმა ძალამ, პარლამენტის რეგლამენტით განსაზღვრული ხუთი უმაღლესი თანამდებობიდან, ერთის - გაუქმება მოითხოვა, და მხოლოდ ოთხი პოსტი დაიტოვა. კერძოდ:

პარლამენტის თავმჯდომარედ - დ. უსუფაშვილი აირჩიეს; მის პირველ მოადგილედ მანანა კობახიძე მოგვევლინა; ხოლო პარლამენტის თამჯდომარის მოსადგილეები - ზვიად ძიძიგური და ზურაბ აბაშიძე გახდნენ.

მეორეს მხრივ, ზოგადად, საპარლამენტო საქმიანობა - ფრაქციების ხელმძღვანელობით წარიმართება. ფრაქციების წევრები, შესაბამისი ქვოტებით არიან წარმოდგენილნი საპარლამენტო კომიტეტებში.

როგორც ითქვა, არჩევნებში გამარჯვებულმა ძალამ, საარჩევნო სუბიექტმა: „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“, პარლამენტში - სამი ფრაქცია, და მის ბაზაზე დაფუძნებული - „საპარლამენტო უმრავლესობა“ შექმნა, რითაც ჯამში - ოთხი პოლიტიკური თანამდებობა გამოკვეთა - „უმრავლესობის“ ლიდერი, და - სამი ფრაქციის თავმჯდომარე.

 

ზემოთქმულის გახსენების შემდეგ, მოდით ბიბლიის ასეთ მინიშნებას გავეცნოთ

- „როცა ლომი არწივს ამ სიტყვებს ეუბნებოდა, ვიხილე: აჰა, თავი რომელიც დარჩენილიყო, გაუჩინარდა; ის ოთხი ფრთა კი, რომლებიც მასთან იყვნენ, აღიმართნენ გასამეფებლად; მაგრამ ხანმოკლე და შფოთით სავსე იყო მათი მეფობა“ [3 ეზრა 12,1-2].

აღნიშნული, ჩვენთვის საძიებელ-განსახილველი უკანასკნელი ხანის“ რამოდენიმე ეტაპს გამოკვეთს:

 

- „როცა ლომი არწივს ამ სიტყვებს ეუბნებოდა“- თი მინიშნებაა იმაზე, რაც ჩვენს თვალწინ 2012 წლის 2 აგვისტოდან [ლომის ზოდიაქო] დაიწყო;

- „აჰა, თავი რომელიც დარჩენილიყო, გაუჩინარდა“, გვითითებს 2012 წ. 1-25 ოქტომბრისეულ დროით მონაკვეთში მომხდარზე, რასაც სელისუფლებაში მყოფი მ. სააკაშვილისა და მისი გუნდის დამარცხება ჰქვია;

- „ის ოთხი ფრთა კი, რომლებიც მასთან იყვნენ, აღიმართნენ გასამეფებლად“ არჩევნებში გამარჯვებული ძალის, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში - ოთხი უმაღლესი თანამდებობითა თუ ოთხი სტრუქტურული ერთეულის მეშვეობით წარმომადგენლობაზე უსვამს ხაზს; რაც 2012 წ. 21-25 ოქტომბრიდან იწყება;

- „მაგრამ ხანმოკლე და შფოთით სავსე იყო მათი მეფობა“, კოდირებულად მიგვანიშნებს 2012 წლის 21-25 ოქტომბრიდან დაწყებული „უკანასკნელი ხანის“ მიმდინარეობის ხასიათზე. კერძოდ, იგი თურმე 

- „ხანმოკლეა“, დროითი თვალსაზრისით; და

- „შფოთით სავსეა“, ამ დროში განსავითარებელი მოვლენების ხასიათის თვალსაზრისით.

 

თავის მხრივ, ბიბლიისეული მინიშნება - „ორნი კი დასასრულამდე დარჩებიან“ [3 ეზრა 12,21], 2012 წლის 1-25 ოქტომბრიდან, ჩვენს თვალწინ დაწყებულ ე.წ. ორხელისუფლებიანობაზე უნდა გვანიშნებდეს.

ამ - „ორიდან“, ერთ-ერთი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე მყოფი ბ. ივანიშვილი, სრულად აკონტროლებს ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს - პარლამენტს; და პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ სამთავრობო გუნდის საქმიანობას; ხოლო

მეორე მხარეს წარმოადგენს - მ. სააკაშვილი, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობასთან ერთად, თავის გავლენას ინარჩუნებს, როგორც არჩევითი [საკრებულოები] და აღმასრულებელი შტოს ქვედა რგოლებზე [გუბერნატორები, მერები, გამგებლები], ასევე - სასამართლო ხელისუფლებაზე.

ამ „ორი მეფის“ მიერ დამყარებული რეალობა, ანუ ე.წ. ორხელისუფლებიანობა, თავისთავად წარმოადგენს საძიებელი - ბოლო ჟამის დროითი მონაკვეთის „გასრულებისეული“ ჟამის დადგომის დასტურს, რამეთუ - „ეს არის ამის განმარტება: ესენი არიან, რომლებიც შემოინახა უზენაესმა მისი დასასრულისთვის; ხანმოკლე და შფოთით აღსავსეა ეს სამეფო“ [3 ეზრა 12,30].

ჩვენი შემდგომი საუბარიც, სწორედ ბიბლიური - „ხანმოკლე და შფოთით აღსავსე“ სამეფოს არსისმიერი მხარის გახსნით გვინდა განვაგრძოთ.

შემდგომ თხრობას, თუ ღმერთი ინებებს, 9 ნოემბერს  შემოგთავაზებთ.