Print

საარჩევნო ოლქების მაჩვენებელი

საარჩევნო ოლქების მიხედვით, ჩვენს მიერ საერთოდ მიღებული - 2 970 ხმა ასეა გადანაწილებული:

1. N3 საბურთალო - 151 (64 963-ის 0.24%) [მე-13];

2. N2 ვაკე - 124 (52 801-ის 0.24%) [მე-13];

3. N9 ნაძალადევი - 123 (58 614-ის 0.22%) [მე-14];

4. N10 გლდანი - 119 (62 172-ის 0.2%) [მე-14];

5. N6 სამგორი - 101 (59 361-ის 0.18%) [მე-13];

6. N40 ახალქალაქი - 91 (16 798-ის 0.55%) [მე-4];

7. N5 ისანი - 89 (45 074-ის 0.21%) [მე-12];

8. N41 ნინოწმინდა - 87 (9 675-ის 0.92%) [მე-4];

9. N22 მარნეული - 84 (36 173-ის 0.24%)   [მე-6];

10. N20 რუსთავი - 80 (48 566-ის 0.17%) [მე-14];

 

11. N21 გარდაბანი - 74 (26 695-ის 0.29%) [მე-12];

12. N8 დიდუბე - 74 (35 000-ის 0.22%) [მე-13];

13. N79 ბათუმი - 74 (63 634-ის 0.12%) [მე-14];

14. N67 ზუგდიდი - 71 (48 717-ის 0.15%) [მე-11];

15. N32 გორი - 68 (50 880-ის 0.14%) [მე-12];

16. N7 ჩუღურეთი - 67 (27 755-ის 0.25%) [მე-12];

17. N23 ბოლნისი - 63 (25 006-ის 0.26%) [მე-9];

18. N59 ქუთაისი - 60 (65 024-ის 0.1%) [მე-15];

19. N1 მთაწმინდა - 59 (26 469-ის 0.23%) [მე-12];

20. N60 ოზურგეთი - 47 (32 726-ის 0.15%) [მე-12];

 

21. N17 თელავი - 44 (29 336-ის 0.15%) [მე-12];

22. N37 ახალციხე - 42 (19 068-ის 0.23%) [მე-8];

23. N50 საჩხერე - 42 (21 404-ის 0.2%) [მე-12];

24. N12 გურჯაანი - 41 (28 744-ის 0.15%) [მე-12];

25. N24 დმანისი - 40 (11 216-ის 0.37%) [მე-7];

26. N11 საგარეჯო - 40 (18 376-ის 0.22%) [მე-12];

27. N15 ლაგოდეხი - 39 (17 606-ის 0.23%) [მე-10];

28. N56 ჭიათურა - 39 (17 746-ის 0.22%) [მე-13];

29. N27 მცხეთა - 39 (22 262-ის 0.18%) [მე-11];

30. N81 ქობულეთი - 39 (34 282-ის 0.12%) [მე-12];

 

31. N83 ხელვაჩაური - 35 (21 886-ის 0.16%) [მე-11];

32. N54 სამტრედია - 34 (21 571-ის 0.16%) [[მე-11];

33. N84 ხულო - 30 (13 003-ის 0.23%) [მე-6];

34. N16 ყვარელი - 30 (16 395-ის 0.19%) [მე-11];

35. N64 სენაკი - 30 (19 061-ის 0.16%) [მე-11];

36. N66 ხობი - 28 (15 274-ის 0.19%) [მე-10];

37. N65 მარტვილი - 28 (16 963-ის 0.17%) [მე-13];

38. N4 კრწანისი - 28 (18 023-ის 0.16%) [მე-16];

39. N51 ზესტაფონი - 28 (26 156-ის 0.11%) [მე-14];

40. N25 წალკა - 27 (8 026-ის 0.34%) [მე-7];

 

41. N13 სიღნაღი - 26 (14 558-ის 0.18%) [მე-11];

42. N26 თეთრიწყარო - 25 (9 533-ის 0.27%) [მე-11];

43. N80 ქედა - 25 (10 143-ის 0.25%) [მე-8];

44. N82 შუახევი - 24 (8 600-ის 0.28%) [მე-7];

45. N48 ხარაგაული - 24 (11 854-ის 0.21%) [მე-12];

46. N70 ფოთი - 24 (17 778-ის 0.14%) [მე-11];

47. N35 ხაშური - 24 (21 797-ის 0.11%) [მე-13];

48. N63 აბაშა - 23 (11 643-ის 0.2%) [მე-11];

49. N58 წყალტუბო - 23 (25 376-ის 0.09%) [მე-16];

50. N69 ჩხოროწყუ - 22 (11 742-ის 0.19%) [მე-9];

 

51. N30 კასპი - 22 (18 013-ის 0.13%) [მე-12];

52. N53 ვანი - 21 (14 410-ის 0,15%) [მე-12];

53. N38 ადიგენი - 19 (9 382-ის 0.21%) [მე-8];

54. N28 დუშეთი - 19 (10 935-ის 0.18%) [მე-11];

55. N18 ახმეტა - 18 (14 101-ის 0.13%) [მე-11];

56. N39 ასპინძა - 16 (6 149-ის 0.26%) [მე-9];

57. N57 ტყიბული - 16 (11 057-ის 0.15%) [მე-11];

58. N52 ბაღდათი - 16 (12 078-ის 0.14%) [მე-14];

59. N68 წალენჯიხა - 16 (13 031-ის 0.13%) [მე-14];

60. N55 ხონი - 16 (14 026-ის 0.12%) [მე-14];

 

61. N61 ლანჩხუთი - 16 (15 675-ის 0.1%) [მე-15];

62. N33 ქარელი - 16 (17 653-ის 0.09%) [მე-14];  

63. N44 ამბროლაური - 15 (7 092-ის 0.22%) [მე-12];

64. N45 ცაგერი - 14 (6 262-ის 0.23%) [მე-10];

65. N36 ბორჯომი - 14 (13 272-ის 0.11%) [მე-16];

66. N62 ჩოხატაური - 13 (10 816 -ის 0.12%) [მე-13];

67. N49 თერჯოლა - 13 (19 272-ის 0.07%) [მე-17];

68. N14 დედოფლისწყარო - 12 (11 017-ის 0.11%) [მე-14];

69. N47 მესტია - 10 (4 505-ის 0.22%) [მე-10];

70. N19 თიანეთი - 7 (6 149-ის 0.14%) [მე-11];   

 

71. საზღვარგარეთი - 7 (5 675-ის 0.13%) [მე-12];

72. N46 ლენტეხი - 2 (2 976-ის 0.07%) [მე-17];

73. N43 ონი - 2 (3 534-ის 0.06%) [მე-17];

74. N29 ყაზბეგი - 1 (2 022-ის 0.05%) [მე-19].