Print

N 20 „საქართველოში 2004 – 2012 წლებში მომქმედი რეჟიმის პოლიტიკური შეფასების შესახებ“ [2014 წლის 12 ნოემბერი]

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს

ბატონ დავით უსუფაშვილს!

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა

გაერთიანება: „უფლის სახელით

უფალია ჩვენი სიმართლე“-

 

ღ ი ა     მ ი მ ა რ თ ვ ა

 

ბატონო დავით!

ვხელმძღვანელობთ რა სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის მიერ გამოხატული ნებით, მიგვაჩნია რომ, ისტორიული სამართლიანობიდან გამომდინარე, საჭიროა ყველაფერს თავისი სახელი დაერქვას; ამიტომ:

ვეყრდნობით რა - „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის“ 150-ე მუხლით განსაზღვრულ უფლებებს, მოგმართავთ წინამდებარე - საკანონმდებლო წინადადებით, და წარმოგიდგენთ კანონპროექტს: „საქართველოში 2004 – 2012 წლებში მომქმედი რეჟიმის პოლიტიკური შეფასების შესახებ“.

 

დანართი:

1. კანონპროექტი:საქართველოში 2004 – 2012 წლებში მომქმედი რეჟიმის პოლიტიკური შეფასების შესახებ“ - 3 გვ.;

2. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მომზადებული საკანონმდებლო წინადადების - „განმარტებითი ბარათი“ - 11 გვ.

 

პატივისცემით,

საკანონმდებლო წინადადების ავტორთა სახელით:

 

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება:

„უფლის სახელით უფალია ჩვენი სიმართლე“-

სპიკერი,

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა)

სალუაშვილი

 

თბილისი, 2014 წლის 12 ნოემბერი

ტელ.: 5 (91) 63-63-36

ელ. ფოსტა - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

საკანონმდებლო წინადადება:

კანონპროექტი

საქართველოს კანონი

საქართველოში 2004– 2012 წლებში მომქმედი რეჟიმის

პოლიტიკური შეფასების შესახებ“

 

მუხლი 1.

კანონის მიზანია ხელი შეუწყოს - ქვეყანაში სამართლიანობისა და კანონიერების, საქართველოს მოქალაქეთა ნების უზენაესობისა და ერის ზნეობრივ ფასეულობებზე დაფუძნებული სამართლებრივი სივრცის დამკვიდრებას.

მუხლი 2.

ადამიანის უფლებათა და მორალურ ფასეულობათა მასიური ხელყოფისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის რღვევის პროცესში შეტანილი უმძიმესი წვლილისა გამო, 2004 - 2012 წლებში საქართველოს ხელისუფლებაში მყოფი ძალის მიერ დამყარებული პოლიტიკური რეჟიმის საქმიანობას მიეცეს - „სისტემური დანაშაულებრივი რეჟიმის“ კვალიფიკაცია.

მუხლი 3. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

დანართი

საკანონმდებლო წინადადების

საქართველოს კანონი

საქართველოში 2004– 2012 წლებში მომქმედი რეჟიმის

პოლიტიკური შეფასების შესახებ“

განმარტებითი ბარათი

 

„რაკი სწრაფადვე არ ისჯება ბოროტი საქმე,

ამიტომ ბედავს კაცი ბოროტების ჩადენას“

[ეკლესიასტე 8,11]

 

თავი 1.

ისტორიული მაგალითი

წინამდებარე საკანონმდებლო წინადადების თაობაზე საუბრის დაწყებამდე, ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიასთან დაკავშირებული, ის საკითხი გვინდა გავიხსენოთ, რომელიც - საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს მიერ, საბჭოთა იმპერიაში ჩვენი ქვეყნის იძულებითი ყოფნის, 70-წლიანი მონაკვეთის შეფასებას ეხება.  

1801 წლიდან ათვლით, მეფის რუსეთის იმპერიაში ჩვენი ქვეყნის 117 წლიანი ტყვეობის შემდეგ, კერძოდ 1918 წ. 26 მაისს, საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ ქვეყნის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და დემოკრატიული რესპუბლიკა შექმნა.

1919 წლის მარტში ეროვნული საბჭო შეცვალა დამფუძნებელმა კრებამ, რომლის არჩევნებში ამომრჩეველთა 60 პროცენტზე მეტი მონაწილეობდა. დამფუძნებელმა კრებამ დაადასტურა საქართველოს დამოუკიდებლობა და დემოკრატიული რესპუბლიკის გამოცხადება, ხოლო მოგვიანებით, კერძოდ 1921 წლის 21 თებერვალს საქართველოს დემოკრატიული რასპუბლიკის კონსტიტუცია მიიღო.

1921 წლის დამდეგს საბჭოთა რუსეთისათვის შექმნილ ხელსაყრელ საერთაშორისო ვითარებაში (თეთრპოლონელთა და ვრანგელის არმიების განადგურება და სხვა), კომუნისტური რეჟიმის მიერ შემუშავდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამხობისა და საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების გეგმა.

საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ, თავისი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან მესამე წელს, საბჭოთა რუსეთის იმპერიის შეიარაღებული ძალების სამხედრო აგრესიას ვეღარ გაუძლო... 1921 წლის 25 თებერვალს წითელმა არმიამ თბილისი დაიკავა. საომარი ოპერაციები 1921 წლის მარტის მეორე ნახევარში დასრულდა. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა ემიგრაციაში გაიხიზნა.

საქართველოს დემოკრატიული მთავრობის დამხობასა და საქართველოს ფაქტობრივ ანექსიას მოჰყვა ქართველი ხალხის სუვერენული უფლებების უგულვებელყოფა, მას თავს მოახვიეს ისეთი პოლიტიკურ-სამართებლივი ინსტიტუტები და ეკონომიკური სისტემა, რომელიც უცხო იყო მისთვის.

მეოცე საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს, ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ძალების კოორდინირებული მოქმედების შედეგად, 1990 წლის 9 მარტს საქართველოს სსრ უზენაესმა საბჭომ მიიღო დადგენილება - საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვის გარანტიების შესახებ, რომელშიც კერძოდ ნათქვამია:

საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭო

- ადასტურებს, რომ 1921 წლის თებერვალში საქართველოში საბჭოთა რუსეთის ჯარების შემოყვანა და მთელი ტერიტორიის დაკავება სამართლებრივი თვალსაზრისით წარმოადგენდა სამხედრო ჩარევას (ინტერვენციას) და ოკუპაციას არსებული პოლიტიკური წყობის დამხობის მიზნით, ხოლო პოლიტიკური თვალსაზრისით, ფაქტობრივ ანექსიას;

- გმობს საქართველოს ოკუპაციას და ფაქტობრივ ანექსიას საბჭოთა რუსეთის მიერ, როგორც საერთაშორისო დანაშაულს...

საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭო აცხადებს უკანონოდ და ბათილად:

- 1921 წლის 21 მაისის მუშურ-გლეხურ სამოკავშირეო ხელშეკრულებას საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკასა და რუსეთის საბჭოთა ფედერაციულ სოციალისტურ რესპუბლიკას შორის;

- 1922 წლის 12 მარტის სამოკავშირეო ხელშეკრულებას ამიერკავკასიის საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკათა ფედერაციული კავშირის შექმნის შესახებ.

დაიწყოს მოლაპარაკება საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს აღდგენის შესახებ, ვინაიდან 1922 წლის 30 დეკემბრის ხელშეკრულება საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების შექმნის შესახებ საქართველოს მიმართ არაკანონიერია.

ამდენად, 1921 წელს განხორციელებული კომუნისტური აგრესიის გზით ხელისუფლებაში მოსულთა სამართალმემკვიდრის - საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს მიერ, მიღებული იქნა, მსოფლიო პრაქტიკაში თითქმის უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, რომლის ძალითაც - საქართველოში დამყარებული 70 წლიანი მმართველობა გამოცხადდა უკანონოდ...

 

თავი 2.

ზოგადი შეფასებისათვის

საქართველოში 2012 წლის 1 ოქტომბერს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებზე გამოხატულმა ხალხის ნებამ, ქვეყანაში დარღვეული სამართლიანობის აღდგენის მიზნით დაწყებული საქმიანობის ახალ ეტაპზე აყვანის რეალური საფუძველი შეექმნა...

2003 წლის მიწურულს ე.წ. ვარდების რევოლუციით ხელისუფლებაში მოსული მ. სააკაშვილი და მისი მხარდამჭერი პოლიტიკური გუნდი, უმოკლეს ვადაში გადაიქცა ფსევდო დემოკრატიულ და ფსევდო ლიბერალურ ღირებულებებს ამოფარებულ, ავტორიტარული და ტოტალიტარული პოლიტიკური რეჟიმებისათვის დამახასიათებელი ნიშნების მატარებელ პოლიტიკურ რეჟიმად.

აღნიშნულის მთლიანობაში გასააზრებლად, მოდით თვალი გადავავლოთ, ცივილიზებული სამყაროს მიერ აღიარებულ იმ განმარტებებს, რომლებიც ავტორიტარულ და ტოტალიტარულ პოლიტიკურ რეჟიმებთან მიმართებაშია ფორმულირებული. განმარტებებისათვის გამოყენებულია შემდეგი ლიტერატურა:

1. „ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ; რედ.: ანა ჭაბაშვილი] - თბ. : დასი, 1999 წ.,128 გვ.;

2. „ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი“: ლექსიკონი-ცნობარი / [ავტ.: ლ. ალექსიძე (რედ.), ლ. გიორგაძე, მ. კვაჭაძე და სხვ.] – თბ., 2005 წ., 283 გვ.;

3. „სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი“ / [სარედ.: ჯგუფი: ედუარდ კოდუა და სხვ. ; გამომც.: ლაშა ბერაია] თბ. : ლოგოს პრესი, 2004 წ. 351 გვ. ; 20 სმ. – (სოციალურ მეცნ. სერია/რედ.: მარინე ჩიტაშვილი);

4. „მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი“/გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და სხვ.; რედ.: ვაჟა გურგენიძე] – თბ., 2004 წ.483 გვ.,- (საჯარო მოსამსახურის ბ-კა).

 

თავი 3.

„სისტემური დანაშაულებრივი რეჟიმი“

საქართველოს მოსახლეობის ნების რეალურად გამომხატველი ყოველი პოლიტიკური ძალისათვის, ნათელი უნდა იყოს, თუ რა ზიანის მომტანი აღმოჩნდა 2003 წ. ე.წ. „ვარდების რევოლუციის“ გზით ქვეყნის სათავეში მოსული მ. სააკაშვილისა და მისი მხარდამჭერი პოლიტიკური გუნდის მიერ დამყარებული რეჟიმის საქმიანობა. კერძოდ:

 

- 2004 წლის თებერვლიდან ათვლით განხორციელებული საკანონმდებლო [კონსტიტუციური] ცვლილებები, მ. სააკაშვილის მეთაურობით ხელისუფლებაში მოკალათებული გუნდისათვის განუზომელი ძალაუფლების თავმოყრის იურიდიულ საფუძვლად იქცა; აგრეთვე

- 2004 და 2008 წლების ე.წ. საპრეზიდენტო და საპარლამენტო „არჩევნებით“ ქვეყნის მართვის სათავეებთან მოსული მ. სააკაშვილისა და მისი გუნდის გაუთვლელი ქმედებების შედეგად, ადამიანთა საქმიანობის თითქმის ყველა სფეროში, გაუგონარ მაშტაბებს მიაღწია ქართული ცნობიერების მოშლა-გადაგვარებისაკენ მიმართულმა საქმიანობამ... ფეხქვეშ გაითელა ცივილიზებული სამყაროს მიერ აღიარებული - ადამიანის, თითქმის ყველა, უფლება... ციხეები გაივსო განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების გამო დაკავებული პირებისაგან; აგრეთვე

 

- 2008 წლის აგვისტოში, . სააკაშვილისა და მისი გუნდის გაუაზრებელმა ქმედებებმა, ყოველმხრივ შეუმზადა ნიადაგი რუსეთის ფედერაციას, რათა იგი, თავისი იმპერიული ზრახვების განსახორციელებლად, არა მარტო ჩართულიყო ცხინვალის რეგიონში დაწყებულ საომარ ქმედებებში, არამედ ეღიარებინა კიდეც აფხაზეთისა და .. სამხრეთ ოსეთის“ ფორმალური დამოუკიდებლობა და ამ .. დამოუკიდებელი სახელმწიფოების მოთხოვნით თავისი შეიარაღებული ძალების იქ ყოფნა დაეკანონებინა; აგრეთვე

 

- ქვეყანაში მცხოვრები აბსოლუტური უმრავლესობის უკიდურესი გაჭირვების ფონზე, ნათლად გამოიკვეთა ე.წ. სახელისუფლო ელიტაში მყოფი და მათთან დაახლოებულ ჯგუფში შემავალი მცირე წრის უზომო ფუფუნება, რომელთა კეთილდღეობის ყოველდღიური წარმოჩენა, მთლიანად ქვეყნის წინსვლის დემონსტრირების ფასადურ-ფორმალურ საფუძველად იქცა...

 

ყოველივე ზემოთქმული, სხვა მრავალ ასპექტთან ერთად, 2012 წლის 1 ოქტომბრის მოწვევის პარლამენტს ავალდებულებს გაითვალისწინოს საქართველ;ოს მოქალაქეთა აბსოლუტური უმრავლესობის ნება, რათა 2003/2004 წლების გასაყარიდან - 2012 წ. 1/25 ოქტომბრამდე საქართველოს ხელისუფლებაში მყოფი ძალის მიერ დამყარებული პოლიტიკური რეჟიმის საქმიანობას მიეცეს - „სისტემური დანაშაულებრივი რეჟიმის“ კვალიფიკაცია.

 

კანონპროექტის ავტორი

საკანონმდებლო წინადადების - კანონპროექტი: საქართველოში 2004 – 2012 წლებში მომქმედი რეჟიმის პოლიტიკური შეფასების შესახებ“ ავტორი:

 

- მიხეილ [გელა] სალუაშვილი, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის თავმჯდომარე; საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება: „უფლის სახელით უფალია ჩვენი სიმართლე“- სპიკერი;

- ვალერი მჭედელაძე, „სრულიად საქართველოს ეროვნული ხსნის კომიტეტი“-ს თავმჯდომარე;

- ავთანდილ იოსელიანი, სრულიად საქართველოს „სახალხო დარბაზი“; თანათავ-მჯდომარე;

- სერგი საჯაია, „იბერიულ-კავკასიური მოძრაობა ჭყონდიდელის ეროვნული ლასკარი“; თავმჯდომარე;

- ჯემალ ჯიქია, „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის საზოგადოებრივი მდივანი;

- თინათინ ბაიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია „თამარიონი“-ს თანათავ-მჯდომარე

- არუდაშვილი ნანა არასამთავრობო ორგანიზაცია „მანდილიონი“-ს თავმჯდო-მარე;

- ლია ზაქარეიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ეზოთერულ-ასტროსოფიული ცნობიერების ცენტრი „ათინათი“-ს თავმჯდომარე;

- ევგენი ღვინიაშვილი, საერთაშორისო საზოგადოება „მშვიდობის მედროშე“-ს პრეზიდენტი;

- დავით ამაშუკელი, არასამთავრობო ორგანიზაცია „ძლევაი საკვირველი“-ს მეთაური.

 

 

კანონპროექტის ინიციატორი

საკანონმდებლო წინადადების - კანონპროექტი: საქართველოში 2004 – 2012 წლებში მომქმედი რეჟიმის პოლიტიკური შეფასების შესახებ“, ინიციატორია - საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება: „უფლის სახელით უფალია ჩვენი სიმართლე“- სახელით, საინიციატივო ჯგუფი:

 

ამაშუკელი დავითი [მომხსენებელი], არუდაშვილი ნანა [მომხსენებელი], ბაიაშვილი თინათინი [მომხსენებელი], ბეგაშვილი ლალი, ბუიძე ეთერი, გოგლიძე ანგი [კაკო], დარსაძე ომარი, ერქვანიძე ნანული, ვართანიანცი ხაჩატური, ვეშაგური ლიდა,

თანიაშვილი მანანა, თანიაშვილი მარგალიტა, ზაქარეიშვილი ლია [მომხსენებელი], თაქთაქიშვილი ალექსანდრე, ინჯგია ლეილა, იოსელიანი ავთანდილი [მომხსენებელი], კინწურაშვილი ირაკლი, კობახიძე ლეილა, ლომიძე თამარი, მამადაშვილი მევლუდი,

მაძღარაშვილი ნელი, მელქაძე ნათელა, მეფარიძე ლეილა, მუშკუდიანი მალხაზი, მჭედელაძე ვალერი [მომხსენებელი], ოდიშვილი მანანა, ომანაძე დიმიტრი, რაზმაძე შაზი, სალუაშვილი მიხეილი [გელა] [მომხსენებელი], საჯაია სერგი [მომხსენებელი],

სისაური ლენა, სოსებაშვილი მანანა, ქამხაძე ლია, ღვინიაშვილი ევგენი [მომხსენებელი], შათირიშვილი დავითი, შერგელაშვილი ბეჟანი, ცაგარეიშვილი ელეონორა, ცაგარეიშვილი მედეა, ჩოხელი ლევანი, ჩხეტია ეთერი,

ჭკადუა მზია, ხრიკული ეკატერინე, ჯანელიძე ექვთიმე, ჯიქია დიანა, ჯიქია თენგიზი, ჯიქია ჯემალი [მომხსენებელი].

 

ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ მართებული გადაწყვეტილების მიღებაში.