Print

2019 წ. 3 აგვისტოს გადაწყვეტილება

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა

უფალია ჩვენი სიმართლე“-

ლასკარის

2019 წლის 3 აგვისტოს

გადაწყვეტილება

 

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის 2019 . 3 აგვისტოს ღია სხდომაზე:

კავშირის წესდების მე-6 მუხლის თანახმად, დაადგინეს:

1. კავშირის მე-11 სათათბიროს სხდომა გაიმართოს 2019 წ. 17 აგვისტოს;

2. დღის წესრიგის პროექტი განისაზღვროს შემდეგი სახით:

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის თავმჯდომარის - მიხეილ (გელა) სალუაშვილის მიერ წარმოდგენილი 2015 – 2019 წ.წ. საანგარიშო მოხსენება;

საორგანიზაციო საკითხები [კავშირის უმაღლესი აღმასრულებელი ორგანოს ლასკარისა და სარევიზიო კომისიის არჩევა];

სხვადასვა.

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა

უფალია ჩვენი სიმართლე-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა)

სალუაშვილი