Print

22 მარტის შეხვედრა აკაკი ჯორჯაძესთან

„ახალი სიტყვა“, ანუ 22 მარტის შეხვედრა

დაინტერესებულმა მკითხველმა იცის, რომ ბატონმა აკაკი ჯორჯაძემ, მასთან 1994 წლის ხარება დღეს კარნახით მისული ინფორმაციის თაობაზე, საჯაროდ, მხოლოდ მიღებული ტექსტის ქაღალდზე სრულად გადატანის შემდეგ, ანუ 1995 წლის 9 იანვარს განაცხადა.

1995 წ. 19 იანვარს შემდგარი ჩვენი პირველი შეხვედრიდან მოყოლებული, შესაძლებლობა მქონდა ხელნაწერში გავცნობოდი აღნიშნულ ინფორმაციას, საერთო სათაურით - „ახალი სიტყვა“.

აკაკი ჯორჯაძემ და მის ირგვლივ გაერთიანებულმა თანამოაზრეთა ჯგუფმა, წლების მანძილზე გაწეული თავდაუზოგავი შრომის ფასად, დიდი წვლილი შეიტანა ბოლო ჟამისეული დროის მონაკვეთის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირების საქმეში.

ბიბლიურ მინიშნებათა გათვალისწინებით, ერთის მხრივ - „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა“-ს რეგიტრაციიდან 20 წლის თავზე, და მეორეს მხრივ - „საქართველოს სულიერი მისიის შემსწავლელი ლაზარეს ინსტიტუტის“ დაარსებიდან მე-16 წლის მიმდინარეობის ფონზე, და ჩვენი აკაკი ჯორჯაძესთან პირველი შეხვედრიდან მე-18 წლის დროითი მიჯნის დაწყების შემდგომად, წინასწარი შეთანხმების შემდეგ 2012 წლის 22 მარტს, „ახალი სიტყვის“ ოფისში, გაიმართა შეხვედრა - „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის თვმჯდომარეს მიხეილ (გელა) სალუაშვილსა და პოლიტიკური გაერთიანება „ახალი სიტყვა“-სა და „სრულიად საქართველოს ხსნის ეროვნული ფრონტის“ ხელმძღვანელობასთან - აკაკი ჯორჯაძესა და ლაშა (გიორგი) ლომიძესთან.

ქართული ანბანის მე-16 და მე-18 ასო-ნიშან „ო“ [ანუ „უფალო“ - საბა] და „ჟ“, ანუ „უფლის ჟამის“ დადგომისეული შინა-არსის მატარებელ წელს შემდგარ ამ შეხვედრაზე - აკაკი ჯორჯაძესა და ლაშა (გიორგი) ლომიძეს მოკლედ მოვახსენეთ ბოლო ჟამის დადგომისა და „...უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩენასთან დაკავშირებით, წმიდა წერილებში დაცული ნიშნების თაობაზე.

ბიბლიური ახალი წლის ათვლით - პირველი (მარტის) თვის ოცდამეორე დღეს შემდგარი შეხვედრის დასასრულს „...უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს პოლიტიკური პრიორიტეტების ნუსხით გათვალისწინებული საპროგრამო გეგმის სრული პაკეტის გადაცემის შემდეგ შევთანხმდით - ორმხრივი დიალოგის მომდევნო ეტაპის: 18 დღის შემდეგ, ანუ 2012 წლის 9 აპრილს გამართვის თაობაზე.

აღნიშნული შეხვედრის თაობაზე, ბიბლიაში დაცული ტექსტის იგავური მინიშნება შემდეგი სახისაა - „მეთვრამეტე (1995-2012) წელს კი, პირველი თვის ოცდაორს (აქ - 22 მარტი), აშურელთა მეფის ნაბუქოდონოსორის სახლში (კოდია) იყო სიტყვა (კოდია) მთელ ქვეყანაზე შურისძიების შესახებ (კოდია), როგორც ნათქვამი ჰქონდა მას (კოდია)“ (ივდითი 2,1).

    მეორეს მხრივ, ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ ახალი წლის სექტემბრიდან ათვლით, განსახილველი 22 მარტი, მეშვიდე თვის 22-ე დღე გახლავთ. აღნიშნულის თაობაზე ბიბლია ასე იუწყება - „ელაპარაკე ისრაელიანებს და უთხარი: ამ მეშვიდე (აქ - მარტის) თვის მეთხუთმეტე დღიდან კარვობის დღესასწაულია - შვიდი საუფლო დღე... შვიდი დღის მანძილზე (15-21) შესწირავდეთ საცეცხლო მსხვერპლს უფალს; მერვე დღეს (აქ - 22 მარტს) წმიდა შეკრებულობა გქონდეთ (იხილე ზემოთ აღწერილი შეხვედრა). საცეცხლო მსხვერპლი შესწირეთ უფალს. ეს წმიდა შეკრებულობაა...“ (ლევ. 23,34; 36).

ვისაც ყური აქვს სასმენლად ისმინოს. ღმერთო შეგვინდე შეცოდებანი ჩვენი.