საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება

„უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

უფლისმიერი ლასკარის

2015 წლი23 მარტის

სხდომის ანგარიში

 

სხდომაზე მოისმინეს:

1. ქალბატონ თინათინ ბაიაშვილის [ა/ო „თამარიონი“] ინფორმაცია 31 მარტს, ზვიად გამსახურდიას დაბადებისა და საქართველოში, სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის მოთხოვნით რეფერენდუმის ჩატარების თარიღთა აღნიშვნისადმი მოსამზადებელი სამუშაოების მიმდინარეობის თაობაზე;

2. უფლისმიერი ლასკარის სპიკერის მიხეილ (გელა) სალუაშვილის მოხსენება გაერთიანების უახლოესი სამოქმედო გეგმის თაობაზე.

განხილვაში მონაწილეობდნენ - მიხეილ [გელა] სალუაშვილი, თინათინ ბაიაშვილი, ავთანდილ იოსელიანი, ჯემალ ჯიქია, დიმიტრი ომანაძე, მალხაზ მუშკუდიანი...

სხდომაზე განიხილეს მიმდინარე საკითხებიც.

 

ს/გ „უფლის სახელით -

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

უფლისმიერი ლასკარის სპიკერი

მიხეილ (გელა) სალუაშვილი