ფილმი - „სახარებაი ესე სასუფეველისაი“

 

სცენარის ავტორი და რეჟისორი

- მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

ვიდეო ოპერატორი და წამყვანი

- სოლომონ ბაიაშვილი

 

საქართველოს სულიერი მისიის შემსწავლელი

„ლაზარეს ინსტიტუტისა“ და

ზვიად გამსახურდიას სახელობისთეოლოგიისა და პოლიტიკის“ აკადემიის

ერთობლივი ნაწარმოები

 

საქართველოს სულიერი მისია, ანუ

ნიშნები ბოლო ჟამისანი

 

 

და იქადაგება სასუფევლის ეს სახარება მთელს ქვეყანაზე, ყველა ხალხის სამოწმებლად; და მაშინ მოიწევა დასასრული“

[მათე 24,14].

2018 წლის აპრილის თვეში მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება - ფილმის გადაღების თაობაზე, რომელშიც, ბოლო ჟამის თაობაზე ჩვენი მრავალწლიანი კვლევის შედეგები იქნებოდა ასახული.

ამჯერად წარმოგიდგენთ ფილმის საბოლოო ვერსიის მომზადების ეტაპების ამსახველ მასალას:

 

2018 წ. გამოვაქვეყნეთ - „ფილმის სცენარი“, სახელწოდებით: საქართველოს სულიერი მისია - საქართველოს გაბრწყინების სულიერი ასპექტები“. - იხ.

http://www.ufali.ge/index.php/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90/1247-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E2%80%9E%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E2%80%9C-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1

 

2018 წ. 24-25 ივნისს, საქართველოს პარლამენტის საჯარო ბიბლიოთეკაში, „ღვინის გზის“ სახელობის დარბაზში, მოვახდინეთ ხსენებული სცენარის 3 საათამდე ხანგრძლივობის აუდიო მასალის სახით ჩაწერა;

ფილმისათვის საჭირო ტექსტის ჩაწერის შემდეგ, 2018 წლის ივლის-აგვისტოს თვე, ფილმისათვის საჭირო ვიზუალური მასალის გადაღებას დასჭირდა;

 

2018 წ. 12 ივლისს, მოვამზადეთ და „იუთუბზე“ გამოვაქვეყნეთ მომავალი ფილმის: [პირობითი სახელდებით - "სულიერი მისია საქართველოისა"-ს], 1 წთ და 56 წმ-ის ხანგრძლივობის ე.წ. „ქუდი“ - წინათქმა; იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=QbuNKlFpcC8

 

ფილმის ოპერატორის მოვალეობის წარმატებით შესრულების შემდეგ, სექტემბრის თვიდან ბატონი სოლომონ ბაიაშვილის ხელმძღვანელობით დაიწყო ფილმის მონტაჟის ეტაპი, რომელიც 2019 წ. 28 იანვარ-მარტში დავასრულეთ.

 

 

მომზადებული აუდიო-ვიდეი მასალის

გამოქვეყნების ქრონოლოგია

 

2019 წ. 3 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა- 41 წმ-ის ხანგრძლივობის ე.წ. სარეკლამო რგოლი [წინათქმა];

https://www.youtube.com/watch?v=meehQ_RVgDY

 

ფილმის საბოლოო სახელდებად - „სახარებაი ესე სასუფეველისაი“ შეირჩა;

მომზადდა ფილმის სამი პირობითი ვარიანტი.

კერძოდ:

 

ფილმის პირველ ვარიანტში, მომზადებული მასალის მაყურებლისათვის ადვილად აღქმის მიზნით, ფილმი, სხვადასხვა ქრონომეტრაჟის მქონე - 14 სერიად დაიყო:

 

2019 წ. 4 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა- 8 წთ. და 16 წმ-ის ხანგრძლივობის მქონე 1-ელი სერია, სადაც ფილმის ზოგადი არსის თაობაზეა საუბარი; იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=MQRk_rF_5-s

 

2019 წ. 6 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა - 11 წთ. და 36 წმ-ის ხანგრძლივობის მქონე მე-2 სერია, სადაც გაეცნობით განკაცებული მაცხოვრის - უფალ იესუ ქრისტეს პირველი და მეორედ მოსვლის; „განკითხვის დღისა"; და „პირველი“ და „მეორე“ სიკვდილის მთავარ არსთან დაკავშირებული საკითხებს; იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=yKRiXf6Oqro

 

2019 წ. 5 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა - 11 წთ. და 53 წმ-ის ხანგრძლივობის მქონე მე-3 სერია, სადაც ვიხილავთ: მესიის მოსვლის დროსთან მიმართებაში ბიბლიურ სწავლებას „ბოლო ჟამისა“ და რეინკარნაციის მთავარი არსის თაობაზე; იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=Ga9_0G9Ia1Y

 

2019 წ. 7 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა - 14 წთ. და 21 წმ-ის ხანგრძლივობის მქონე მე-4 სერია, სადაც ვსაუბრობთ: ბოლო ჟამის შეცნობის თემატიკით დაკავებულ მსოფლიო ხალხებს შორის ქართველი ერისა და ღვთისმშობლის წილხვედრი საქართველოს როლის თაობაზე; იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=_6RY4Hp6Td0

 

2019 წ. 8 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა - 11 წთ. და 22 წმ-ის ხანგრძლივობის მქონე მე-5 სერია, სადაც ვცდილობთ ვუპასუხოთ კითხვას: რაში მდგომარეობს საქართველოს სულიერი მისია; იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=czp_ShPsOk4

 

2019 წ. 11 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა - 15 წთ. და 05 წმ-ის ხანგრძლივობის მქონე მე-6 სერია, სადაც განვიხილავთ: საქართველოს ბიბლიური ისტორიის ამსახველ „პირველი და მეორე მხეცის“ პოლიტიკურ ასპექტებს; იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=Ri43HT2D6xI

 

2019 წ. 13 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა - 16 წთ. და 21 წმ-ის ხანგრძლივობის მქონე მე-7 სერია, სადაც განვიხილავთ: საქართველოს ბიბლიური ისტორიის ამსახველ „პირველი და მეორე მხეცის“ ბიბლიურ ასპექტებს; იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=DbPezZk-KI8

 

2019 წ. 18 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა - 18 წთ. და 17 წმ-ის ხანგრძლივობის მქონე მე-8 სერია, სადაც განვიხილავთ: საქართველოს ბიბლიურ ისტორიაში ასახულ ზვიად გამსახურდიას, ანუ „ცხებული მეფის“ არსის გამომკვეთ პოლიტიკურ და ბიბლიურ ასპექტებს; იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=nOpmcCDt4wc

 

2019 წ. 19 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა - 23 წთ. და 01 წმ-ის ხანგრძლივობის მქონე მე-9 სერია, სადაც განვიხილავთ: საქართველოს ბიბლიურ ისტორიაში ასახულ ედუარდ შევარდნაძის, ანუ ანტიქრისტეს არსის გამომკვეთ პოლიტიკურ და ბიბლიურ ასპექტებს; იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=wtd50rpcE-0

 

2019 წ. 20 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა - 14 წთ. და 24 წმ-ის ხანგრძლივობის მქონე მე-10 სერია, სადაც განვიხილავთ: საქართველოს ბიბლიურ ისტორიაში ასახულ მიხეილ სააკაშვილის, ანუ ცრუწინასწარმეტყველის არსის გამომკვეთ პოლიტიკურ და ბიბლიურ ასპექტებს; იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=0a_tV6WvmCU

 

2019 წ. 21 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა - 14 წთ. და 57 წმ-ის ხანგრძლივობის მქონე მე-11 სერია, სადაც განვიხილავთ: საქართველოს ბიბლიურ ისტორიაში ასახულ „ვარდების რევოლუციიდან“ - ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენამდელი დროის შესაცნობ მინიშნებებს; იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=6r17miT-WIA

 

2019 წ. 22 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა - 11 წთ. და 34 წმ-ის ხანგრძლივობის მქონე მე-12 სერია, სადაც განვიხილავთ: საქართველოს ბიბლიურ ისტორიაში ასახულ „ორხელისუფლებიანობისეულ“ ეტაპთან დაკავშირებულ მინიშნებებს; იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=2O5qVhFMTMU

 

2019 წ. 25 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა - 13 წთ. და 20 წმ-ის ხანგრძლივობის მქონე მე-13 სერია, სადაც განვიხილავთ: საქართველოს ბიბლიურ ისტორიაში ასახულ „გველის“ მიერ „წრედის შეკვრის“ მისტერიის გამომკვეთ მინიშნებებს; იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=3m3ZNVwKnlQ

 

2019 წ. 26 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა - 11 წთ. და 19 წმ-ის ხანგრძლივობის მქონე მე-14 სერია, სადაც განვიხილავთ: საქართველოს ბიბლიურ ისტორიაში ასახულ „ნარ-ეკალისა“ და „სალომეას ცეკვის“ მისტერიის პოლიტიკურ და ბიბლიურ ასპექტებს. იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=9T32eim7S9U

 

 

ფილმის მეორე ვარიანტი შედგება თემატიკისდა მიხედვით დალაგებული

სამი ნაწილისაგან:

2019 წ. 11 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა - 47 წთ და 52 წმ-ის ხანგრძლივობის პირველი ნაწილი, სახელდებით: „ჟამი საიდუმლოს გაცხადებისა“, სადაც - გაერთიანებულია ფილმის 1-5 სერია; იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=7RV7H1w1SQA

 

2019 წ. 14 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა - 28 წთ და 57 წმ-ის ხანგრძლივობის მეორე ნაწილი, სახელდებით: „საქართველო და რუსეთის იმპერიის ორი ბოლო წარმონაქმნი: სსრკ და დსთ“, სადაც - გავაერთიანეთ ფილმის მე-6 და მე-7 სერიები; იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=OyfzhuGjzxk

 

2019 წ. 27 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა - 1 სთ 32 წთ და 10 წმ-ის ხანგრძლივობის მესამე ნაწილი, სახელდებით „საქართველოს ბიბლიური ისტორიის ამსახველი ჯაჭვის რგოლები: ზ. გამსახურდია, ედ. შევარდნაძე, მ. სააკაშვილი, ბ. ივანიშვილი, გ. მარგველაშვილი, ს. ზურაბიშვილი...“, სადაც თავი მოვუყარეთ ფილმის 8-14 სერიებს; იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=zofH2fwb1C8

 

2019 წ. 28 თებერვალს „იუთუბზე“ აიტვირთა - ფილმის 1 სთ და 40 წთ-ის [ანუ - 100 წუთის] ხანგრძლივობის ე.წ. „მოკლე ვერსია“ სახელდებით: „ჯაჭვის რგოლებად ასხმული საქართველოს ბიბლიური ისტორია“. იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=ZD7Yqg0Fr6Q

 

2019 წ. 17 მარტს „იუთუბზე“ აიტვირთა ფილმის 2 სთ და 44 წთ და 08 წმ ხანგრძლივობის „სრული ვერსია“; იხ.

https://www.youtube.com/watch?v=903FDSNVpcA

 

2019 წ. მარტის თვეში გამოვაქვეყნეთ:

- „ფილმის საბოლოო სცენარი“, სახელწოდებით: საქართველოს სულიერი მისია, ანუ ნიშნები ბოლო ჟამისანი“. - იხ.

http://www.ufali.ge/index.php/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90/1814-%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90,-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A3-%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%9F%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98

 

- „ფილმის მოკლე ვერსიის“ [1 სთ. 40 წთ] სცენარი“, სახელწოდებით: ჯაჭვის რგოლებად ასხმული საქართველოს ბიბლიური ისტორია“ [ზ. გამსახურდია, ედ. შევარდნაძე, მ. სააკაშვილი, ბ. ივანიშვილი, გ. მარგველაშვილი, ს. ზურაბიშვილი...]. - იხ.

http://www.ufali.ge/index.php/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90/1816-14-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-2-%E1%83%A1%E1%83%97-44-%E1%83%AC%E1%83%97-08-%E1%83%AC%E1%83%9B-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94-%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-1-%E1%83%A1%E1%83%97-40-%E1%83%AC%E1%83%97-%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98

 

საუბარი, ზემოთ უკვე წარმოდგენილი მაცხოვრის შეგონების ფონზე მომზადებული, ბოლო ჟამის მაცხოვრებელთადმი განკუთვნილი ასეთი მიმართვით გვინდა დავასრულოთ:

 

ბოლო ჟამის მაცხოვრებელნო!

განურჩევლად იმისა გაქვთ თუ არა სურვილი ან დრო, ანდა მიგიწვდებათ თუ არა ხელი ჩვენს მიერ მომზადებულ ფილმში გადმოცემული მასალის სათანადოდ გააზრებისათვის; გვინდა გაუწყოთ შემდეგი:

საქართველოს სულიერი მისიის შემსწავლელი „ლაზარეს ინსტიტუტისა“ და ზვიად გამსახურდიას სახელობის „თეოლოგიისა და პოლიტიკის აკადემიის“ მიერ წარმოებული კვლევის ბაზაზე მომზადდა ბოლო ჟამის დადგომის დამადასტურებელი ფილმი _სახარებაი ესე სასუფეველისაი“, რაც იმ მინიშნების მისტერიულად აცხადებას ემსახურება, რომელშიც მაცხოვარი ბრძანებს:

- „...იქადაგება სასუფევლის ეს სახარება მთელს ქვეყანაზე, ყველა ხალხის სამოწმებლად; და მაშინ მოიწევა დასასრული“ [მათე 24,14];

ზემოთქმულის მისტერიულად მიმდინარე პროცესის ფონზე, სწორედ თქვენთვის, ანუ ბოლო ჟამის მაცხოვრებელთათვისაა განკუთვნილი უფალ იესუ ქრისტესეული:

როგორც მოწოდება-შეგონება:

ხოლო ნეტარ არიან თქვენი თვალნი, იმიტომ რომ ხედავენ, და თქვენი ყურნი, იმიტომ რომ ისმენენ. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ: მრავალ წინასწარმეტყველსა და მართალს სურდათ ეხილათ ის, რასაც ხედავთ, და ვერ იხილეს; და ესმინათ ის, რასაც ისმენთ, და ვერ ისმინეს[მათე 13,16-17],

ასევე მკაცრი გაფრთხილება:

„...თქვენ მოგეცათ ღმრთის სასუფევლის საიდუმლოთა ცოდნა, ხოლო გარეშეთ ყველაფერი იგავით ეთქმის. რადგან თვალით მხედველნი ვერას ხედავენ, და ყურით მსმენელნი ვერას ისმენენ, რათა არ მოიქცნენ და არ მიეტევოთ ცოდვები“-ო [მარკ. 4,10-12].

 

ჩვენ, ღმერთის ნებით, ვცდილობთ მოვიხადოთ ჩვენი ვალი თქვენდამი!

ღმერთმა მოგცეთ წარმოდგენილი მასალის სათანადოდ გაზრებისა და მართებული არჩევანის გაკეთების უნარი!

 

მაშ, ვისაც ყური სასმენლად აქვს ისმინოს:

„თუ ვინმე თავის თავს წინასწარმეტყველად ან სულიერად თვლის, დაე, შეიცნოს, რომ რასაც თქვენ გწერთ უფლის მცნებანი გახლავთ. ხოლო ვისაც არ ესმის, დაე, ნუ ესმის“ [1 კორ. 14,37-38]

მიხეილ(გელა)

სალუაშვილი

19 მარტი, 2019 წ.