კრებული  ბუკლეტი - ზვიად გამსახურდიას წმინდანად შერაცხვის თაობაზე