საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება

„უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

უფლისმიერი ლასკარის

201წლი22 სექტემბრის

სხდომის ანგარიში

სხდომაზე მოისმინეს:

1. უფლისმიერი ლასკარის სპიკერის მიხეილ (გელა) სალუაშვილის ინფორმაცია - საქართველოს პარლამენტისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსადმი გასაგზავნი ღია მიმართვის თაობაზე, რომელიც ეხება პარტიის მიერ შემუშავებულ თემატიკას - აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სამართლიანობისა და კანონიერების აღდგენის საკითხისათვის“.

2. ვალერი მჭედელაძისა და ჯემალ ჯიქიას ინფორმაცია იპოთეკით დაზარალებულითა საკითხთან დაკავშირებით გასამართი საპროტესტო ღონისძიებათა თაობაზე.

 განხილვაში მონაწილეობდნენ - მიხეილ [გელა] სალუაშვილი, ჯემალ ჯიქია,  ვალერი მჭედელაძე, ავთანდილ იოსელიანი, თინათინ ბაიაშვილი, ნანა არუდაშვილი, ალექსანდრე თაქთაქიშვილი, იამზე დემურია, მალხაზ მუშკუდიანი...

სხდომაზე განიხილეს მიმდინარე საკითხებიც

ს/გ „უფლის სახელით -

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

უფლისმიერი ლასკარის სპიკერი

მიხეილ (გელა) სალუაშვილი