საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება

„უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

უფლისმიერი ლასკარის

201წლი29 სექტემბრის

სხდომის ანგარიში

სხდომაზე მოისმინეს:

1. უფლისმიერი ლასკარის სპიკერის მიხეილ (გელა) სალუაშვილის ინფორმაცია:

- ქ. თბილისის აეროპორტისათვის ზვიად გამსახურდიას სახელის მინიჭების თაობაზე, თბილისის საკრებულოსადმი გასაგზავნი მიმართვის შესახებ;

- იპოთეკით დაზარალებულთა საკითხთან მიმართებაში ზოგადი სტრატეგიის შემუშავების  თაობაზე. კერძოდ:

ა) საპროტესტო აქციებზე გამოსატანი სააგიტაციო მასალისა, და

ბ) საპროტესტო აქციათა გამართვის სტრატეგიული მექანიზმის შემუშავების საკითხები.  

2. ვალერი მჭედელაძისა და იამზე დემურიას ინფორმაცია რეგიონალური ორგანიზაციის ფორმირების პროცესის მიმდინარეობის თაობაზე.

განხილვაში მონაწილეობდნენ - მიხეილ [გელა] სალუაშვილი, სერგი საჯაია, ჯემალ ჯიქია,  ვალერი მჭედელაძე, ავთანდილ იოსელიანი, თინათინ ბაიაშვილი, იამზე დემურია...

სხდომაზე განიხილეს მიმდინარე საკითხებიც.

ს/გ „უფლის სახელით -

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

უფლისმიერი ლასკარის სპიკერი

მიხეილ (გელა) სალუაშვილი