საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება

„უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“-

უფლისმიერი ლასკარის

2014 წლი6 ოქტომბრის

სხდომის ანგარიში

სხდომაზე მოისმინეს:

1. უფლისმიერი ლასკარის სპიკერის მიხეილ (გელა) სალუაშვილის ინფორმაცია:

ა) საქართველოს საპატრიარქოსადმი გასაგზავნი მოთხოვნის თაობაზე, 22 დეკემბრის მონანიებისა და ურთიერთმიტევების დღედ დაწესების შესახებ;

ბ) აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობასთან ჩვენი საკანონმდებლო წინადადების განხილვის მიზნით ჩასატარებელ ღონისძიებათა თაობაზე.

2. ავთანდილ იოსელიანის ინფორმაცია საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პარტიათა შეხვედრის შესახებ.

განხილვაში მონაწილეობდნენ - მიხეილ [გელა] სალუაშვილი, თინათინ ბაიაშვილი,  ჯემალ ჯიქია,  დიმიტრი ომანაძე, ავთანდილ იოსელიანი, ალექსანდრე თაქთაქიშვილი, მალხაზ მუშკუდიანი...

სხდომაზე განიხილეს მიმდინარე საკითხებიც.

ს/გ „უფლის სახელით -

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

უფლისმიერი ლასკარის სპიკერი

მიხეილ (გელა) სალუაშვილი