საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება

„უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“-

სპიკერის

იხეილ [გელა] სალუაშვილის

 

განცხადება

 

არამყარი პოლიტიკური შეხედულების მქონე პოკლიტიკური ძალებისა და მათი ე.წ. ლიდერების საქციელი წააგავს - გამხმარი ზედაპირის მქონე ფეკალური მასის „მდგომარეობას“: საკმარისია უშუალოდ მას რაიმე შეეხოს, რომ იმწუთში საშინელი სიმყრალის სუნის გამოცემას იწყებს.

2014 წლის 4 ნოემბერი არის ის ერთ-ერთი ათვლის წერტილი, რომლიდანაც დაიწყო - „პოლიტიკური ფეკალური მასების“ ე.წ. გამხმარი ზედაპირის გადაქექვა და მათგან „პოლიტიკური სიმყრალის“ გავრცელების თანმდევი პროცესი.

ბიბლიური სიბრძნე გვასწავლის, რომ - არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდება; და რომ - „რაკი სწრაფადვე არ ისჯება ბოროტი საქმე, ამიტომ ბედავს კაცი ბოროტების ჩადენას“ [ეკლესიასტე  8,11].

თბილისი,

2014 წ. 4 ნოემბერი