საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება

„უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

უფლისმიერი ლასკარის

2014 წლი8 დეკემბრის

სხდომის ანგარიში

სხდომაზე მოისმინეს:

1. უფლისმიერი ლასკარის სპიკერის მიხეილ (გელა) სალუაშვილის ინფორმაცია:

ს/გ „უფლის სახელით...“ მომზადებულ საკანონმდებლო წინადადებათა ბაზაზე საპროგრამო პაკეტის შემუშავებისა და მათი გასაჯარისების კონკრეტული სამოქმედო მექანიზმის თაობაზე;

- თინათინ ბაიაშვილის წინადადება 22 დეკემბრისათვის დაგეგმილ ღონისძიებათა გეგმის შესახებ;

განხილვაში მონაწილეობდნენ - მიხეილ [გელა] სალუაშვილი, ვალერი მჭედელაძე, თინათინ ბაიაშვილი, ჯემალ ჯიქია, ავთანდილ იოსელიანი, იამზე სიჭინავა [დემურია]...

სხდომაზე განიხილეს მიმდინარე საკითხებიც.

ს/გ „უფლის სახელით -

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

უფლისმიერი ლასკარის სპიკერი

მიხეილ (გელა) სალუაშვილი