მისაღები პოლიტიკური გადაწყვეტილება

საქართველოში 2012 წ. 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდგომად შექმნილი მდგომარეობა, უნიკალურ შესაძლებლობას იძლევა, თავის ლოგიკურ დასასრულამდე იქნეს მიყვანილი - 1992 წლიდან სამართლიანობის აღდგენისათვის დაწყებული ბრძოლა.

საქართველოს უახლესი ისტორიის ბოლო 20 წლიანი ტრაგიკული მონაკვეთი - უამრავ კითხვაზე ითხოვს პასუხის გაცემას... მათ შორის ერთ-ერთ უმთავრესად გვესახება 1991-1992 წლების მოვლენების შედეგად, ქვეყნის წინაშე ჩადენილი შეცდომების ძირფესვიანად შესწავლისა და გადასადგმელი ნაბიჯების შემუშავების მიზნით, შეიქმნას - „საქართველოს სახელმწიფოებრივი სამართალმემკვიდრეობის საკითხების შემსწავლელი კომისია“.

 

საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტთან დაარსებული აღნიშნული კომისიის მიერ მომზადებული სარეკომენდაციო წინადადებები, საფუძვლად უნდა დაედოს ეროვნული თანხმობის მიღწევისათვის საჭირო ისეთი პოლიტიკური მნიშვნელობის საკითხების იურიდიული ბაზისის მომზადებას, როგორიცაა:

- საქართველოში 1991-1992 წლების გასაყარზე და მის შემდგომად განვითარებული მოვლენების შეფასება;

- საქართველოში სამართლიანობისა და კანონიერების აღდგენა-დამკვიდრების პრინციპების შემუშავება.

გაგაცნობთ ჩვენს თვალსაზრისს აღნიშნული საკითხებთან მიმართებაში.