საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება

„უფლის სახელით უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

უფლისმიერი ლასკარის

2013 წლის 17 დეკემბრის

სხდომის ოქმის ამონაწერი

 

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება: „უფლის სახელით უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს „უფლისმიერი ლასკარის“ 2013 წლის 17 დეკემბრის სხდომაზე

მოისმინეს:

- საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა გაერთიანება: „უფლის სახელით უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს „უფლისმიერი ლასკარის“ სპიკერის  მიხეილ (გელა) სალუაშვილის მოხსენება:

1. გაერთიანებაში ახალი ორგანიზაციის მიღებასთან დაკავშირებით;

2. საქართველოს პარლამენტში წარსადგენი საკანონმდებლო წინადადების  კანონპროექტი: საქართველოში ალტერნატიული პირადობის დამადასტურებელი საბუთის დაწესების თაობაზე.

- არასამთავრობო ორგანიზაცია „თამარიონი“-ს თანათავმჯდომარის თინათინ ბაიაშვილის წინადადება - საყოველთაო მონანიებისა და ურთიერთმიტევების დღედ 22 დეკემბრის დაწესების შემოღების თაობაზე.

განსახილველ საკითხებზე მოსაზრებები გამოთქვეს - ჯემალ ჯიქიამ, ავთანდილ იოსელიანმა...

დადგინეს:

1. გაერთიანების დებულების - მუხლი 11.1-ის შესაბამისად, მიღებულ იქნა ერთსულოვანი გადაწყვეტილება, გაერთიანებაში არასამთავრობო ორგანიზაცია „თამარიონი“-ს მიღების თაობაზე.

2. გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით „უფლისმიერი ლასკარის“ მიერ ერთხმად იქნა მიღებული დადებითი გადაწყვეტილება - საქართველოს პარლამენტში წარსადგენი საკანონმდებლო წინადადების  კანონპროექტი: საქართველოში ალტერნატიული პირადობის დამადასტურებელი საბუთის დაწესების თაობაზე..

3. საყოველთაო მონანიებისა და ურთიერთმიტევების დღედ 22 დეკემბრის დაწესების თაობაზე შემუშავებული საქართველოს  საპატრიარქოსადმი განკუთვნილი ღია მიმართვის პროექტი წაკითხულ იქნეს - 2013 წ. 22 დეკემბერს, 13.00 სთ-ზე, თბილისში პარლამენტის წინ გამართულ შეკრებაზე.

 „უფლისმიერი ლასკარის“ სხდომაზე განიხილეს მიმდინარე საკითხებიც.

 

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა

გაერთიანება: „უფლის სახელით

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

„უფლისმიერი ლასკარის“

სპიკერი

მიხეილ (გელა) სალუაშვილი