შესავლის მაგიერ

 

თქვენს წინაშეა გამოცხადებისეულ ტექსტში დაფიქსირებული, ანუ ბიბლიური - 7 ბეჭდის, 6 საყვირისა და 6 თასის, ბოლო ჟამში აცხადების მისტერიულ ნიშანთა ერთობლიობა და მათი განვითარების ეტაპები.

აქვე ნახავთ, ლასკარისეული ცნობიერებით გახსნილ საკითხთა იმ ჩამონათვალს, რომელთა, თუნდაც, ზოგადი გაცნობაც კი, დამუშავებული თემატიკის თაობაზე საერთო აზრის ფორმირებაში დაგეხმარებათ.

ცალკე ნაწილადაა წარმოდგენილი - „ბიბლია და „ქართლის ცხოვრება“ ანუ [გ]ახსნილი საიდუმლო“, რომელშიც ქართველური ტომების წარმოშობის საკითხებთან ერთად, ბიბლიური თვალთახედვით გახსნილ-განხილულია ქართველთა სულიერ მისიასთან დაკავშირებული არაერთი საკითხი.

მიხეილ(გელა) სალუაშვილი