საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 

პოლიტიკური პარტიების

ფინასური მონიტორინგის სამსახურის უფროსს

ბატონ ზურაბ აზნაურაშვილს!

 

№7 ს/გ „უფლის სახელით -

უფალია ჩვენი სიმართლე-

თავმჯდომარის

მიხეილ (გელა)  სალუაშვილის

 

მიმართვა

დეკლარაციის ფორმების წარმოდგენასთან დაკავშირებით

 

ბატონო ზურაბ!

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 54-ე მუხლისა და 57-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად, უკვე გაცნობეთ, რომ 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს არჩევნებში მონაწილე №7 სუბიექტის: „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“ საარჩევნო ფონდი დაფუძნებული გახლდათ, ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანების - „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს, შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:

.თიბისი ბანკი

საბანკო კოდი:   SWIFT: TBCBGE22

მიმღების დასახელება:  „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“

ანგარიშსწორების ანგარიში (ლარი):   GE96 TB78 849 360 801 000 02 

ფონდის საქმიანობის დაწყებამდე ანგარიშზე არსებობდა ნაშთი - 48 ლარი და 38 თეთრი [ორმოცდარვა ლარი და 38 თეთრი].

ჩვენი საარჩევნო სუბიექტის მიერ 2014 წ. 26 მაისიდან - 15 ივნისის ჩათვლით განხორციელდა ორი ფინანსური აქტივობა [ანუ - 2014 წ. 27 მაისს განხორციელებული შემოწირულობის თანხა - 1050 [ათას ორმოცდაათი] ლარი დაიხარჯა]:

1. ინტერნეტ სივრცეში განთავსებული საინფორმაციო მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად [დრონი.გე; პრესა.გე] – 700 [შვიდასი] ლარი;

2. სააგიტაციო პლაკატების ბეჭვდა - 350 [სამას ორმოცდაათი] ლარი. 

შესაბამისად, დღეის მდგომარეობით, აღნიშნული ფონდის ანგარიშზე ირიცხება - 47 ლარი და 48 თეთრი [ორმოცდაშვიდი ლარი და 38 თეთრი].

დანართი:

დეკლარაციის ფორმები - 17 ფურცელი.

პატივისცემით:

№7 საარჩევნო სუბიექტის:

„უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“ -ს

საარჩევნო ფონდის თავმჯდომარე,

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე-

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა)  

სალუაშვილი

ტელ.: 5[91] 63-63-36

ელ. ფოსტა: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.