საქართველოს კონტროლის პალატის

პოლიტიკური პარტიების

ფინანსური მონიტორინგის

სამსახურის უფროსს

ქალატონ ნათია მოგელაძეს

ქალატონ ნათია!

გაცნობებთ, რომსამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“- მიერ `საქართველოს ორგანული კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ~ მუხლი 271 თანახმად, 2012 წლის 8 თებერვალს, ჩვენი ელ.ფოსტით [ინფო@უფალი.გე] გადმოგეგზავნათ შევსებული _ `ფორმა 10~.

ამჟამად წარმოგიდგენთ `ფორმა 10~-ის დედანს.

დანართი:

`ფორმა 10~ - ერთი გვერდი

სამართლიანობის აღდგენის

კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლეს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ(გელა)

სალუაშვილი

 

საქართველოს კონტროლის პალატასთა

პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი

თენგიზ ჯიქია