საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 

პოლიტიკური პარტიების ფინასური მონიტორინგის 

სამსახურის უფროსს

ბატონ ზურაბ აზნაურაშვილს

 

განცხადება

 

2018 წ. 28 ოქრომბრის საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე

საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის

მიხეილ სალუაშვილის

საარჩევნო ფონდთან დაკავშირებით

 

გაცნობებთ, რომ მთელი საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში, კერძოდ არჩევნების დანიშვნიდან [1 აგვისტო] - დღემდე [15 ნოემბერი] საპრეზიდენტო საარჩევნო ფონდს არავითარი შემოსავალი (მათ შორის არაფულადი შემოწირულება) და ხარჯი არ ჰქონია.

შესაბამისად, საბანკო ანგარიშზე: .თიბისი ბანკისაბანკო კოდი:   SWIFT: TBCBGE22; მიმღების დასახელება: „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“; ანგარიშსწორების ანგარიში (ლარი): GE96 TB78 849 360 801 000 02,

დღეის მდგომარეობით - აღნიშნული ფონდის ანგარიშზე ირიცხება - 13 ლარი და 02 თეთრი [ცამეტი ლარი და 02 თეთრი].

პატივისცემით:

საპრეზიდენტო კანდიდატის

საარჩევნო ფონდის თავმჯდომარე,

მიხეილ (გელა)

სალუაშვილი