საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 

პოლიტიკური პარტიების ფინასური მონიტორინგის 

სამსახურის უფროსს

ბატონ ზურაბ აზნაურაშვილს

 

განცხადება

 

2019 წ. 19 მაისს N1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქიდან საქართველოს პარლამენტში მაჟორიტარული წესით ასარჩევი დეპუტატობის კანდიდატის

მიხეილ სალუაშვილის

საარჩევნო ფონდთან დაკავშირებით

 

გაცნობებთ, რომ მთელი წინასაარჩევნო დროის მანძილზე,: 20 მარტიდან 19 მაისის ჩათვლით პარტიის საარჩევნო კამპანიის ფონდს არავითარი შემოსავალი (მათ შორის არაფულადი შემოწირულება) და ხარჯი არ ქონია.

შესაბამისად, საბანკო ანგარიშზე: .თიბისი ბანკისაბანკო კოდი:   SWIFT: TBCBGE22; მიმღების დასახელება: „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“; ანგარიშსწორების ანგარიში (ლარი): GE96 TB78 849 360 801 000 02,

დღეის მდგომარეობით - აღნიშნული ფონდის ანგარიშზე ირიცხება - 13 ლარი და 02 თეთრი [ცამეტი ლარი და 02 თეთრი].

პატივისცემით:

დეპუტატობის კანდიდატის

საარჩევნო ფონდის თავმჯდომარე,

მიხეილ (გელა)

სალუაშვილი

2019 წ. 21 მაისი