უფალია ჩვენი სიმართლე

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა]“-

ლასკარის

2016 წლის 16 იანვრის

გადაწყვეტილება

უფალია ჩვენი სიმართლე [სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა]“-ს ლასკარის 2016 . 16 იანვრის სხდომაზე:

დაადგინეს:

კავშირის წესდების 6.5 მუხლის თანახმად:

- ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანება არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს შემდეგი სახელწოდებით - „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“.

 

უფალია ჩვენი სიმართლე

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა]“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა)

სალუაშვილი