უფალია ჩვენი სიმართლე

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა]“-

ლასკარის

2016 წლის 27 თებერვლის

გადაწყვეტილება

უფალია ჩვენი სიმართლე [სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა]“-ს ლასკარის 2016 . 27 თებერვლის სხდომაზე:

დაადგინეს:

კავშირის წესდების 6.5 მუხლის თანახმად დამტკიცდეს:

- საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი საკანონმდებლო წინადადება საქართველოს კანონი : საქართველოს კანონში „თავისუფლების ქარტია“ ცვლილების შეტანის შესახებ [2004-2012 წ.წ მომქმედი სისტემური დანაშაულებრივი რეჟიმის სამართლებრივი შეფასება].  

 

უფალია ჩვენი სიმართლე

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა]“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა)

სალუაშვილი