სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-

ლასკარის

2012 წლის 28 იანვრის

გადაწყვეტილება

 

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის 2012 წ. 28 იანვრის სხდომაზე:

მოისმინეს:

ლასკარის თავმჯდომარის მიხეილ(გელა) სალუაშვილის მოხსენება: კავშირის საწევრო და შემოწირულობათა საკითხის სათანადოდ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით.

დაადგინეს:

კავშირის წესდების 6.5 მუხლის თანახმად: დაევალოს კავშირის მთავარ ეკონომისტს _ ლეილა მეფარიძეს საერთო კოორდინაცია გაუწიოს კავშირის წევრთა მიერ საწევრო შენატანებისა [თვეში მაქსიმუმ 120 ლარი] და ფიზიკური პირების მიერ შემოწირულობის [თვეში მაქსიმუმ 60 000 ლარი] დადგენილი ნორმების შესაბამისად წარმართვას.

„სამართლიანობის აღდგენის

კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ(გელა)

 სალუაშვილი