სამართლიანობი საღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-

ლასკარის

2012 წლის 19 მაისის

გადაწყვეტილება

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისაუფალია ჩვენი სიმართლე-ს ლასკარის 2012 19 მაისის სხდომაზე:

მოისმინეს:

ლასკარის თავმჯდომარის მიხეილ (გელასალუაშვილის ინფორმაცია:

„პოლიტიკური პრიორიტეტების საკითხები“-ს ნუსხით გათვალისწინებული თემატიკის ბაზაზე სხვადასხვა პოლიტიკური ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შორის შეთანხმება-მემორანდუმის გაფორმების თაობაზე;

დაადგინეს:

კავშირის წესდების 6.5 მუხლის თანახმად: დამტკიცდეს, 2011 წლის 31 დეკემბერს, ლასკარის სხდომაზე მიღებული კავშირის„პოლიტიკური პრიორიტეტების საკითხები“-ს ნუსხით გათვალისწინებული თემატიკის ბაზაზე, სხვადასხვა პოლიტიკური ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შორის, შეთანხმება-მემორანდუმის გაფორმების ზედა ზღვარი - 2012 წლის 26 მაისი.

 

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა) სალუაშვილი