სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-

ლასკარის

2013წლის 11 მაისის

გადაწყვეტილება

 

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე-ს ლასკარის 2013. 11 მაისის სხდომაზე:

მოისმინეს:

ლასკარის თავმჯდომარის მიხეილ (გელა) სალუაშვილის მოხსენება:

ზვიად გამსახურდიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კომისიის შექმნის მოთხოვნით საქართველოს მთავრობისადმი ღია მიმართვის გაგზავნის თაობაზე.

დაადგინეს:

კავშირის წესდების 6.5 მუხლის თანახმად, დამტკიცდეს - ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალებიდან 20 და დაბადებიდან 75 წლისთავისათვის სპეციალური საიუბილეო კიმისიის შექმნასთან დაკავშირებით, პრემიერ-მინისტრ ბ. ივანიშვილისათვის გასაგზავნი ღია მიმართვა

 „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა)

სალუაშვილი