სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-

ლასკარის

2013 წლის 29 ივნისის

№1 გადაწყვეტილება

 

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე-ს ლასკარის 2013 . 29 ივნისის სხდომაზე:

მოისმინეს:

ლასკარის თავმჯდომარის მიხეილ (გელა) სალუაშვილის მოხსენება - ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების მოთხოვნის სარეფერენდუმო საკითხად გამოტანის, მოქმედ  კანონთან შეუსაბამობის შესახებ;

დაადგინეს:

კავშირის წესდების 6.5 მუხლის თანახმად, დამტკიცდეს ცესკოს სახელზე გაკეთებული ლასკარის ღია მიმართვა - „ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების მოთხოვნის სარეფერენდუმო საკითხად გამოტანა შეუსაბამოა მოქმედ კანონმდებლობასთა“.

 „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა)

სალუაშვილი