სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე-

ლასკარის

2013 წლის 30 ნოემბრის

გადაწყვეტილება

 

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის 2013. 30 ნოემბრის სხდომაზე:

მოისმინეს:

ლასკარის თავმჯდომარის მიხეილ [გელა] სალუაშვილის წინადადება წინადადება პარტიის სტრუქტურული აგებულების რეორგანიზაციის თაობაზე.

დაადგინეს:

კავშირის წესდების 6.5 მუხლის თანახმად:

1. დამტკიცდეს პარტიის ფრაქციებისაგან შემდგარი სტრუქტურა;

2. თითოეული ფრაქციის თავმჯდომარე შეყვანილ იქნეს კავშირის ლასკარის შემადგენლობაში, სათათბირო ხმის უფლებით.

 

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა)

სალუაშვილი