„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-

ლასკარის

2013 წლის 14 დეკემბრის

გადაწყვეტილება

 

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის 2013 წლის 14 დეკემბრის სხდომაზე:

მოისმინეს:

კავშირის მთავარი ბუღალტრის ნანული ერქვანიძის მიერ ახსნა-განმარტებით ბარათში გადმოცემული ინფორმაცია: 2012-2013 წლის საფინანსო საქმიანობის შესახებ.

დაადგინეს:

კავშირის წესდების 6.5 მუხლის თანახმად, დამტკიცდეს კავშირის მთავარი ბუღალტრის ნანული ერქვანიძის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში - „კავშირის 2012- 2013 წლის საფინანსო მდგომარეობის თაობაზე“.

 

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ(გელა)

სალუაშვილი