ქ. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს

გიორგი ალიბეგაშვილს!

 

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა

გაერთიანება უფლის სახელით -

უფალია ჩვენი სიმართლეს“-ს

 

ღია მიმართვა

 

ბატონო გიორგი!

2014 წ. 31 დეკემბერს 21 წელი სრულდება მას შემდეგ რაც ქვეყნის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისათვის წარმოებულ უთანასწორო ბრძოლაში აღესრულა: საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერი, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, საქართველოს ეროვნული გმირი - ზვიად გამსახურდია.

ვითვალისწინებთ რა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის საქმეში ზვიად გამსახურდიას მიერ გაღებულ უდიდეს წვლილს,

შემოვდივართ წინადადებით, რათა ქ. თბილისის საკრებულომ, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-64-ე მუხლის „გ“ პუნქტის შესაბამისად, განიხილოს და მიიღოს შესაბამისი დადებითი გადაწყვეტილება, რათა ზვიად გამსახურდიას სახელის უკვდავსაყოფად:

დედაქალაქის ერთ-ერთ უმსხვილეს სატრანსპორტო ობიექტს - ქ. თბილისის აეროპორტს მიენიჭოს: საქართველოს ეროვნულ - განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერის, საქართველოს პირველი პრეზიდენტისა და საქართველოს ეროვნული გმირის - ზვიად გამსახურდიას სახელი.

წინასწარ გიხდით რა მადლობას ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენლის - ზვიად გამსახურდიას სახელის სათანადო დაფასების საქმეში გაღებული წვლილისათვის,

ჩვენის მხრივ გამოვთქვამთ მზადყოფნას ორმხრივად მისაღებ ნებისმიერ ფორმატში ურთიერთ თანამშრომლობისათვის.

ქრისტესმიერი სიყვარულითა და პატივისცემით

 

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა

გაერთიანება „უფლის სახელით -

უფალია ჩვენი სიმართლეს“-ს

სპიკერი

მიხეილ(გელა)

სალუაშვილი

 

თბილისი, 

2014 წლის 29 სექტემბერი

ტელ.: 5 (91) 63-63-36

ელ. ფოსტა -  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

წერილის ჩაბარების №07/13388,

29.09-2014 წ.