საქართველოს

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის

თავმჯდომარეს

ქალბატონ თამარ ჟვანიას!

 

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“--ს

ლასკარის

 

ქალბატონო თამარ!

როგორც მოგეხსენებათ ჩვენმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ: „სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“, 2018 წ. 28 ოქტომბერს დანიშნულ საქართველოს პრეზიდენტის მორიგ არჩევნებში საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატად წარადგინა, პარტიის ლასკარის თავმჯდომარე - მიხეილ სალუაშვილი.

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 56-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად წარმოგიდგენთ - საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საარჩევნო კამპანიის ხარჯების დაფინანსების მოპოვების მოთხოვნის შემცველ განაცხადს.

პატივისცემით:

 

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“--ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ(გელა)

სალუაშვილი

წერ. ჩაბ. N2518