საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს

ბატონ არჩილ თალაკვაძეს!

 

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერის

უფალია ჩვენი სიმართლეს

 

ღ ი ა     მ ი მ ა რ თ ვ ა

 

ბატონო არჩილ!

ვიზიარებთ რა საქართველოს კონსტიტუციასა და საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსში“ შესატანი ცვლილების პროცესში - ხელისუფლების, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პარტიების, არასამთავრობო და საექსპერტო წრეების ფართო სპექტრის ჩართვის აუცილებლობას - გამოვთქვამთ მზაობას მონაწილეობა მოვიღოთ ამ მიზნით შექმნილ კომისიათა [სამუშაო ჯგუფის] მუშაობაში.

აქვე უნდა მოგახსენოთ, რომ თქვენდამი განკუთვნილ 2019 წ. 28 ივნისის ღია მიმართვაში [წერ. ჩაბ. N 12540/19; 28. 06. 2019 წ.] დაფიქსირებულ ანალოგიურ შემოთავაზებაზე, თქვენი მხრიდან არანაირი პასუხი არ მიგვიღია.

ამჯერად, განმეორებით მოგმართავთ, რათა გაითვალისწინოთ ჩვენი წინადადება - საკონსტიტუციო რეფორმაზე მომუშავე კომისიის შემადგენლობაში: სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერის უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს სახელით, ჩემი, როგორც ამ პ/გ თავმჯდომარის ჩართვის თაობაზე.

ველით თქვენს გადაწყვეტილებას.

პატივისცემით

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა)

სალუაშვილი


თბილისი, 2019 წლის 8 ივლისი

[წერ. ჩაბარების N1-13202/19]

 

ელ. ფოსტა - i This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.