„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-

ლასკარის

2014 წლი8 მარტის

სხდომის ანგარიში

 

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს ლასკარის 2014 წლის 8 მარტის სხდომას ესწრებოდნენ - მიხეილ(გელა) სალუაშვილი,  ბეჟან შერგელაშვილი, მევლუდ მამადაშვილი, ეთერ ჩხეტია, ლეილა მეფარიძე, ნანული ერქვანიძე, ნათელა მელქაძე და ჯემალ ჯიქია.

სხდომაზე მოისმინეს:

ლასკარის თავმჯდომარის მიხეილ (გელა) სალუაშვილის ინფორმაცია:

1. საქართველოს პარლამენტში საკანონმდებლო წინადადების კანონპროექტი:საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში  შესატანი ცვლილებების შესახებ“, წარდგენასთან დაკავშირებით;

2. 2014 წლის ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში: „უფლის სახელით - უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს სახელდებით შესაძლო მონაწილეობის თაობაზე;

3. ცესკოში ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანების წარმომადგენლად - ლასკარის საზოგადოებრივი მდივნის, ბატონ ჯემალ ჯიქიას წარდგენასთან დაკავშირებით.   

ლასკარის მიერ ერთხმად იქნა მიღებული შესაბამისი დადებითი გადაწყვეტილება.

ლასკარის საორგანიზაციო მდივნმა ეთერ ჩხეტიამ წარმოადგინა საბოლოო ინფორმაცია ადგილობრივ არჩევნებთან მიმართებაში მზადების პროცესის თაობაზე.

ლასკარის სხდომაზე განიხილეს მიმდინარე საკითხებიც

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ (გელა) სალუაშვილი