ფარისეველისა და მებაჟის იგავი

„ლასკარის“ წევრთა შემოწირულობის ხარჯზე, ღვთის შეწევნით მოხერხდა,  ჩვენივე წევრების - ეკატერინე ხრიკულისა და დინა [დიანა] ჯიქიასათვის მცირედი საჩუქარის გაკეთება: მათივე შემოქმედების ამსახველი კრებულების დაბეჭვდა. მათში წარმოდგენილია, ავტორთა მიერ „ლასკარის” შაბათის სხდომებზე წაკითხული, და გაზ. „...უფალია ჩვენი სიმართლე”-ს ფურცლებზე დაბეჭდილი სხვადასხვა მასალა.

სამწუხაროდ, მიზეზთა გამო, დაშვებულ იქნა გარკვეული შეცდომა. კერძოდ:

ქ-ნი დინა [დიანა] ჯიქიას ლექსი, პირობითი სათაურით - „ნინოობას...“, დაიბეჭდა ქ-ნი ეკატერინე ხრიკულის კრებულში [იხ. გვ. 12].\; და კიდევ: ქ-ნ დინა [დიანა] ჯიქიას კრებულის 25-ე გვერდზე დაბეჭდილი ლექსის მე-4 სტრიქონში, წერია „გადავაბიჯე“, არადა უნდა ეწეროს - „შევაბიჯე“.

დაშვებული შეცდომის გამო ბოდიში გვინდა მოვიხადოთ ავტორთა წინაშე.

მინაწერი:

ბოლო ჟამს გასავლელ ეტაპთა ჩამონათვალში, ბუნებრივია რომ  - „ფარისეველისა და მებაჟის იგავიც“ მოიაზრება:

„ორი კაცი შევიდა ტაძარში სალოცავად [კოდია]: ერთი ფარისეველი და ერთიც მებაჟე. ფარისეველი დადგა და ასე ლოცუღობდა გულში: ღმერთო, გმადლობ, რადგან არა ვარ, სხვა კაცთა მსგავსად, მტაცებელი, უსამართლო, მემრუშე, და არც ამ მებაჟეს ვგავარ. ორჯერ ვმარხულობ კვირაში, და ვიხდი მეათედს იმისას, რასაც ვიხვეჭ.

 ხოლო მოშორებით [კოდია] მდგარი მებაჟე იმასაც კი ვერ ბედავდა, რომ ზეცად აღეპყრო თვალნი, არამედ მკერდში იცემდა მჯიღს და ამბობდა: ღმერთო, მილხინე მე, ცოდვილს.

გეუბნებით: სახლში ეს უფრო გამართლებული დაბრუნდა, ვიდრე ის. რადგან ყველა, ვინც აიმაღლებს თავის თავს, დამდაბლდება, და ვინც დაიმდაბლებს თავის თავს, ამაღლდება“ [ლუკა 18,10-14].

სულხან-საბას სწავლებით - „... ესე კაცი განიყოფ[ვ]ების მამაცად და დიაცად, რომელ არს მამაკაცი და დედაკაცი...“ [ტ. 1, გვ. 359].