პირველი ნაწილი: ჯაჭვის რგოლები

კოდირებული - „ათასი წლისა“ და

თავს დაიხსნის მცირედი ხნით“

არსობრივი მხარის გაგებისათვის

 

მოდით შევთხოვოთ ღმერთს პატიება და უფალ იესუ ქრისტეს შეწევნა, რათა წინამდებარე სათქმელის თავმოყრა შევიძლოთ.

ბოლო ჟამისმიერი კუთხით, წმიდა წერილში გადმოცემულ თხრობაში ორი არსისმიერი მხარეა გაერთიანებული. კერძოდ, გარდა თავად მოსახდენი მოვლენის კოდირებული მინიშნებისა, იქვე, ამ მოვლენის მოხდენის დროითი ასპექტიცაა დაფიქსირებული.

ამჟამად, ერთ-ერთი ასეთი წინასწარმეტყველების თაობაზე გვინდა ვისაუბროთ. თუმცა მანამდე, რამოდენიმე - უკვე აცხადებულ მინიშნებათა ჯაჭვის რგოლი გვინდა გავიხსენოთ.

...

როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო ჟამისმიერი ჯაჭვის საწყის რგოლს, ბოლო ჟამის დადგომის დამადასტურებელი მოვლენების აცხადების ქვეყნის, ანუ საქართველოს ისტორიის ის მონაკვეთი წარმოადგენს, რასაც რუსეთის სოციალისტური იმპერიის ტყვეობაში ყოფნის 70 წელი ჰქვია [1921 – 1991 წ.წ.];

...

მომდევნო რგოლი, ამ 70 წლის ბოლოს პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსული „ცხებული მეფის“, ანუ ზვიად გამსახურდიას მოღვაწეობას [1990 – 1993 წ.წ.] აღგვიწერს.[გამოჩენა - მოკვეთა - სიკვდილი];

...

შემდეგ, ბიბლია გავაუწყებს ჯერ - სამი [1992 წ. 2 იანვარი: იოსელიანი, კიტოვანი, სიგუა], ხოლო მოგვიანებით [1992 წ. 7-120 მარტი] - მეოთხე „მეფის“ [ედ. შევარდნაძის] საქმიანობას; ანტიქრისტეს არსის მატარებელი ამ „მეოთხის“ [ედ. შევარდნაძის] მიერ წინა სამის მოცილებას; და, საბოლოო ჯამში, მისი მმართველობის 10,5 წელს გვიკონკრეტებს [1992 – 2003 წ.წ.];

...

ბოლო ჟამის მოვლენათა პირობითი ჯაჭვი, ე.წ. ვარდების რევოლუციაზე [2003 წ.] მიმანიშნებელი სამი მეფის [მ. სააკაშვილი, ზ. ჟვანია, ნ. ბურჯანაძე] ერთდროული გამოჩენით „გრძელდება“; იქვე დეტალურადაა მოთხრობილი - „შუა თავის“ [ზ. ჟვანიას] უეცარი გაუჩინარება [2005 წ.], დარჩენილთაგან: „მარჯვენა თავის“ [მ. სააკაშვილი] მიერ „მარცხენის“ [ნ. ბურჯანაძე] მოცილება [2008 წ.], ქვეყნის ტერიტორიული დაქუცმაცება და ოკუპაცია [2008 წ.]; მარტოდ დარჩენილი ცრუწინასწარმეტყველის არსის მატარებელი, ე.წ. „მარჯვენა“ თავისათვის [მ. სააკასვილი] გამოყოფილი 3,5 წლიანი მმართველობა [2008 – 2011 წ.წ.] და სხვა;

...

პირობითი ჯაჭვის მომდევნო რგოლები „გზის მომსწორებლის“ არსის მატარებელი ბიძინა ივანიშვილის 20011 წ. ოქტომბრიდან დაწყებულ საქმიანობას ეხება. კოდირებული თხრობა აღწერს ე.წ. „სამსჯავროსეული ეტაპის“ მიმდინარეობის ყველა დეტალს - საარჩევნო ბლოკის ჩამოყალიბებას; ცრუწინასწარმეტყველის არსის მატარებელი მ. სააკაშვილის მმართველობის მხილებაზე აგებულ წინასაარჩევნო საქმიანობას; 2012 წ. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს;

...

ცალკე აღსანიშნავია „ჯაჭვის“ ის რგოლი, რომელიც მ. სააკაშვილისა და მისი გუნდის [„ნაცები“], და ბ. ივანიშვილისა და მისი მხარდამჭერების [„ქოცები“] პოლიტიკურ ასპარეზზე იძულებითი თანამშრომლობის ეტაპს მოიცავს. ბიბლია მას - „ორნი დასასრულამდე დარჩებიანის“ სახელდებით მოიხსენიებს;

...

ბიბლიური კოდირებული თხრობის შემდეგი რგოლი, „დასაბამისმიერი გველის“ მიერ წრედის შეკვრის დროითი ეტაპის შესაცნობ მინიშნებებს შეიცავს. საქმე ეხება „გველის წელიწადს“ [2013 წ.], სამოქმედო პოლიტიკურ არენაზე გველის არსის მატარებელი პირის - მარ[გველ]აშვილის გამოჩენას.


დროის ამ მონაკვეთს, ბიბლიაში შემდეგი კოდირებული სახელი აქვს - „თავს დაიხსნის მცირედი ხნით“; ხოლო მისი დადგომის ჟამის შესაცნობად - „ათასი წლის“ არსის მომცველი ტექსტია მოცემული.

მოდით გავხსნათ კოდი - „ათასი წელი“:

- ჩვენმა მკითხველმა უკვე იცის, რომ ქართული 40 ნიშნიანი ანბანის ასო-ნიშანთა რიგითი ნომრების მიხედვით, კოდი - „ათასი“ = „ა[1] + თ[9] + ა[1] + ს[20] + ი[10]“, ჯამში უდრის: 41-ს და ბ. ივანიშვილის მიერ ჩამოყალიბებული საარჩევნო კოალიცია „ქართული ოცნების“ საარჩევნო რიგით ნომერ 41-ზე გვანიშნებს. [ იხ. გაზეთის წინა ნომრები];

-კოდი „წელი“ = „წ[31] + ე[5] + ლ[12] + ი[10]“, და ჯამში 58-ს უდრის.

ამდენად, კოდირებული - „ათასი წელი“, 41-სა და 58-ზე მიგვანიშნებს; თუმცა, მიზეზთა გამო, ამჟამად, ჩვენ მხოლოდ „ათასი“-ს 41-ზე მიმიმანიშნებელ არსობრივ მხარეს შევეხებით.

გამოცხადებისეულ ტექსტში [გამოცხადება  20,1-10] დაფიქსირებული მინიშნების: „თავს დაიხსნის მცირედი ხნით“,  კოდირებულ - „ათასთან“ ერთად მოხსენიება, გარდა მოსახდენი პროცესის ნიუანსური მხარისა, იმ დროითი მონაკვეთის გამოკვეთას ისახავს მიზნად, რასაც 41-ე საარჩევნო ნომრის მქონე ხსენებული კოალიციის [„ქოცები“] პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩენა ჰქვია. 

აი, ასეთი წინასიტყვაობის შემდეგ, მოდით, „ლასკარულ“ ცნობიერებაზე დაყრდნობით, დეტალურად გავარჩიოთ გამოცხადების მე-20 თავის პირველი ათი მუხლი. 

[გაგრძელება იქნება]