ბუკლეტი  გაეცნობით ბიბლიის საფუძველზე ახსნილი საქართველოს ისტორიის დღემდე აუხსნელ მოვლენათა თაობაზე ჩატარებული კვლევის შედეგებს.