კრებული   გაეცნობით ბოლო ჟამში გასახსნელ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს - ჰაოსისა და ქართლოსის უფროს-უმცროსობის მისტერიულ შინა-არსს...