კრებული   იხილავთ ბოლო ჟამის თვალთახედვით აღსაქმელ მისტერიულ მინიშნებათა იმ ნაწილს, რომლის ავტორიც ერთ-ერთი უდიდესი ქართველი ისტორიკოს-ეზოთერიკოსი: ლეონტი მროველია