კრებული  გაეცნობით ოქროს ხანის საქართველოს ისტორიის ეზოთერული კუთხით გააზრებულ თემატიკას