რიგითი ნომერი 16-ის არსობრივი მხარე

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“-ს მოთხოვნათა შესაბამისად, არჩევნებამდე 25 დღით ადრე პრეზიდენტობის კანდიდატების რიგითი ნომრების გამოვლენა უნდა მომხდარიყო.

მართლაც 2013 წ. 2 ოქტომბერს ცესკო-ში გაიმართა წილისყრა, რომლის დროსაც გაირკვა, რომ მიხეილ [გელა] სალუაშვილი საარჩევნო ბიულეტენში მე-16 ნომრით იქნებოდა წარმოდგენილი.

ღმერთისაგან მოწვდილი ამ მინიშნების სამებისმიერი გამოვლენის თანამიმდევრობა ასეთი გახლავთ:

1. 28 სექტემბერს საზ.მაუწყებელში ჩატარებული წილისყრისას გაირკვა, რომ  მე-2 არხზე მიხეილ [გელა] სალუაშვილს, საპრეზიდენტო პროგრამის წარდგენის შესაძლებლობა - 16 ოქტომბერს, 21.30 სთ-ზე მიეცა;

2. 29 სექტემბერს, ტ/კ „რუსთავი -2“-ის პროგრამა „ნიჭიერი“-ს ჩაწერისას ჩვენთვის მონიჭებული ნომერ - „8348“-ისეული მინიშნებით ორი არსი გამოიკვეთა:

 ა) „16 [ო = 16] ხარ [ჴ = 34]“; და

ბ) „ხარ“ [ჴ = 34] „უფალო“ [ო = 16].

3. და ბოლოს 2 ოქტომბერს ჩატარებული წილისყრით, ისევ 16 რიცხვისეული მინიშნება მოგვეცა.

უფლისმიერ გაკვალულ გზაზე სვლაგეზ აღებულთათვის, უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა - „უფალო“-ს არსის მატარებელი რიცხვ 16-ის სამგზის გამოვლენის ფაქტს. იმავე დღეს სოციალურ ქსელ - „ფეისქბუქში“, ასეთი სახის მიმართვა გავავრცელეთ:

„მათთვის, ვისაც ყური - სასმენლად აქვს:

2013 წ. 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში - მიხეილ სალუაშვილი, საარჩევნო ბიულეტენში მე-16 ნომრით იქნება წარმოდგენილი. კოდირებული  16-ის თაობაზე უნდა ითქვას შემდეგი:

ქართულ ასომთავრულში - „უ“ ერთადერთი ასო-ნიშანია, რომელიც ორი ასო-ნიშნის: „ო“-სა და „ჳ“-ეს ერთებით იწერება, ანუ: „ოჳ“ = „უ“. ამით, კოდირებულად მიგვენიშნება: უფლის - ორ, ანუ მის - პირველ [ო] და მეორე [ჳ] მოსვლაზე.

სულხან-საბას „ლექსიკონი ქართული“-ს მიხედვით: „ო~ ქარაგმით ითქმის:  უ ფ ა ლ ო“ [ტ. 1, გვ. 599]. და მართლაც: ქართულ ხატწერებში დატანილი - ო“,  ყოველთვის - „უფალო”-ს [„ოჳფალო“] აღმნიშვნელია.

40 ნიშნიან ქართულ ანბანში ასო-ნიშან: „ო“-ს რიგითი ნომერი გახლავთ - 16.

ამდენად, რიცხვი - 16  [როგორც ასო-ნიშან „ო“-ს რიგითი ნომერი] კოდირებულად - „უფალო“-ზე [„ოჳფალო“] მიგვანიშნებს“.

„ფეისბუქის“ ერთ-ერთი მომხმარებლისგან [ვინმე რატი თაგელიშვილისაგან] ასეთი გამოხმაურება გავრცელდა - „ბატონო მიხეილ [გელა] არჩევნები ტარდება 2013 წლის 27 ოქტომბერს:  27.10.2013 =  2 + 7 + 1 + 0 + 2 + 0 + 1 + 3 = 16“.

მაშ, ვისაც ყური სასმენლად აქვს ისმინოს, და თავად გაიაზროს - უფლისმიერ გზაზე 16-ი რიცხვით მოწვდილი „უფალო“-სეული მინიშნების არსის მნიშვნელობა.