გამოგონებათა ჩამონათვალი

[საავტორო მოწმობები]

1984 – 1992 წ.წ.

 

1. მიხეილ სალუაშვილი და სხვ.

„დასაკეცი დასაშლელ-ასაწყობი გადახურვა შენობა ნაგებობებისათვის“

[საავტორო მოწმობა N 10 92259 1984 წ.];

2. მიხეილ სალუაშვილი და სხვ.

„გადახურვა“

[საავტორო მოწმობა N 1150323, 1985 წ.];

3. მიხეილ სალუაშვილი და სხვ.

„შენობის გადახურვა“

[საავტორო მოწმობა N1281649, 1987 წ.];

4. მიხეილ სალუაშვილი და სხვ.

„ასაწყობ-დასაშლელი თაღოვანი ნაგებობა“

[საავტორო მოწმობა N 1308725, 1987 წ.];

5. მიხეილ სალუაშვილი და სხვ.

„თაღოვანი გადახურცის დასაკეცი სექცია“

[საავტორო მოწმობა N 1361267, 1987 წ.];

6. მიხეილ სალუაშვილი და სხვ.

„ვენახის სეტყვისაგან დამცავი მოწყობილობა“

[საავტორო მოწმობა N 1466682, 1989 წ.];

7. მიხეილ სალუაშვილი და სხვ.

„გადახურვის დასაკეცი სექცია“

[საავტორო მოწმობა N 1609899, 1990 წ.];

8. მიხეილ სალუაშვილი და სხვ.

„ვენახის სეტყვისაგან დამცავი მოწყობილობა“

[საავტორო მოწმობა N 1704700, 1991 წ.];

9. მიხეილ სალუაშვილი და სხვ.

„ვენახის სეტყვისაგან დამცავი მოწყობილობა“

[საავტორო მოწმობა N 1743471, 1992 წ.];

10. მიხეილ სალუაშვილი და სხვ.

„ვენახის სეტყვისაგან დამცავი მოწყობილობა“

[საავტორო მოწმობა N 1754013, 1992 წ.];

11. მიხეილ სალუაშვილი და სხვ.

„ვენახის სეტყვისაგან დამცავი მოწყობილობა“

[საავტორო მოწმობა N 1782455, 1992 წ.];

12. მიხეილ სალუაშვილი და სხვ.

„ვენახის სეტყვისაგან დამცავი მოწყობილობა“

[საავტორო მოწმობა N 1789127, 1992 წ.];

13. მიხეილ სალუაშვილი და სხვ.

„ვენახის სეტყვისაგან დამცავი მოწყობილობა“

[საავტორო მოწმობა N 1818008, 1992 წ.]’

14. მიხეილ სალუაშვილი და სხვ.

„ვენახის სეტყვისაგან დამცავი მოწყობილობა“

[საავტორო მოწმობა N4859450/15 (088253). 1992 წ.]