პოლიტიკური მონოგრაფიები  

[2012 - 2018 ..]

მონოგრაფიები ინახება:

საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ (საჯარო) ბიბლიოთეკაში

 

  

 1. მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

 მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების საკითხისათვის

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2012. – 20 გვ. ; 21 სმ. [MFN: 147711]

 UDC: 94(479.22) + 322(479.22) + 271.22(479.22)

 თემატიკა:

- საქართველოს ისტორია; სახელმწიფო და ეკლესია;

 K 285.144/3 - საერთო ფონდი

K 285.145/3 - საერთო ფონდი

F 99.449/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

2. მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

 1991 წლის დეკემბერსა და 1992 წლის იანვარში საქართველოს რესპუბლიკაში განვითარებული მოვლენების შეფასების საკითხისათვის

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2012. – 56 გვ. ; 21 სმ. [MFN: 147712]

 UDC: 94(479.22)"1991.12-1992.01"

 • სალუაშვილი, ზაალ (მხატვ.); 

 თემატიკა: - საქართველოს ისტორია;

 K 285.146/3 - საერთო ფონდი

K 285.147/3 - საერთო ფონდი

K 285.148/3 - საერთო ფონდი

F 99.450/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

  3მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

 აფხაზეთის ავტონომიასთან დაკავშირებული საკითხების დარეგულირების ზოგადი პრინციპები 

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2012. – 16 გვ. ; 21 სმ. [MFN: 147794]

 UDC: 323.17(479.224)

 თემატიკა: - აფხაზეთის ავტონომია;

 K 285.180/3 - საერთო ფონდი

K 285.181/3 - საერთო ფონდი

K 285.182/3 - საერთო ფონდი

F 99.473/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 4მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

 საქართველოს სამხედრო ნეიტრალიტეტის საკითხისათვის

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2012. – 12 გვ. ; 21 სმ. [MFN: 147795]

 UDC: 341.35(479.22) + 355.1(479.22)

 თემატიკა: - საქართველოს სამხედრო ნეიტრალიტეტი; საქართველოს შეიარაღებული ძალები;

 K 285.183/3 - საერთო ფონდი

K 285.184/3 - საერთო ფონდი

K 285.185/3 - საერთო ფონდი

F 99.474/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 5მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

 საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაცია: "კავკასია მშვიდობის სახლი" ("კავმშვისა")

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2012. – 24 გვ. ; 21 სმ. [MFN: 147796]

 UDC: 061.2

  თემატიკა: - საერთაშორისო ორგანიზაციები;

 K 285.186/3 - საერთო ფონდი

K 285.187/3 - საერთო ფონდი

K 285.188/3 - საერთო ფონდი

F 99.475/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 6მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

 საქართველოში სამართლიანობისა და კანონიერების აღდგენა-დამკვიდრების პრინციპები 

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2012. – 52 გვ. ; 21 სმ. [MFN: 147797]

 UDC: 94(479.22)"1991-92"

 • სალუაშვილი, ზაალ (მხატვ.); 

 თემატიკა: - საქართველოს ისტორია 1991-92 . .;

 K 285.189/3 - საერთო ფონდი

K 285.190/3 - საერთო ფონდი

K 285.191/3 - საერთო ფონდი

F 99.476/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

7. მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

ზვიად გამსახურდიასთვის საქართველოს ეროვნული გმირის წოდების მინიჭების საკითხისათვის /

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2012. - 12 გვ.; 21 სმ. [MFN: 151260]

 UDC: 325.8(479.22) + 342.511(479.22)

 თემატიკა:

- ეროვნული მოძრაობა საქართველოში; გამსახურდია, ზვიად;

 K 286.692/3 - წიგნთსაცავი

K 286.693/3 - წიგნთსაცავი

K 286.694/3 - წიგნთსაცავი

F 101.603/3 - საარქივო ფონდი

P 6.715/3 - საარქივო ფონდი

 

8. მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

საქართველოში პოლიტიკური სისტემის გაუმჯობესების საკითხისათვის

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2012. - 8 გვ. ; 21 სმ.[MFN: 151318]

 UDC: 325.8(479.22) + 94(479.22)"1991.12-1992.01" + 27-277

 

9. მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

 კურთხეულია უფლის სახელით მომავალი

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2012. - 60 გვ. ; 21 სმ.[MFN: 151318]

 UDC: 325.8(479.22) + 94(479.22)"1991.12-1992.01" + 27-277

 • სალუაშვილი, ზაალ (მხატვ.); 

 თემატიკა: - ეროვნული მოძრაობა საქართველოში; საქართველოს ისტორია; ბიბლიის განმარტება;

 K 286.698/3 - წიგნთსაცავი

K 286.699/3 - წიგნთსაცავი

K 286.700/3 - წიგნთსაცავი

F 101.605/3 - საარქივო ფონდი

P 6.716/3 - საარქივო ფონდი

 

10. მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

უფლის სახელით“

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2012. - 84 გვ. ; 21 სმ.[

 UDC: 325.8(479.22)

 

11. მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

საქართველოში კანონიერი სახელისუფლებო შტოს სამართალმემკვიდრეობის საკითხისათვის

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2013. - 32 გვ. ; 21 სმ. [MFN: 152105]

UDC: 342.4(479.22) + 328(479.22) + 342.511(479.22)

სალუაშვილი, ზაალ (მხატვ.); 

თემატიკა: - საქართველოს კონსტიტუცია; საქართველოს უზენაესი საბჭო; საქართველოს პრეზიდენტი;

K 287.220/3 - წიგნთსაცავი

K 287.221/3 - წიგნთსაცავი

K 287.222/3 - წიგნთსაცავი

F 102.072/3 - საარქივო ფონდი

 

12. მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

„...უფალია ჩვენი სიმართლე"- ისტორია

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2013. - 96 გვ. ; 21 სმ. [MFN: 152108]

UDC: 061.2(479.22)

სალუაშვილი, ზაალ (მხატვ.); 

თემატიკა: - პოლიტიკური ორგანიზაციები საქართველოში;

K 287.214/3 - წიგნთსაცავი

K 287.215/3 - წიგნთსაცავი

K 287.216/3 - წიგნთსაცავი

F 102.074/3 - საარქივო ფონდი

 

13. მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

უფლის სახელით გაბრწყინებული საქართველო :

საპრეზიდენტო პროგრამა / მიხეილ (გელა) სალუაშვილი. 

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

[თბ., 2013]. - 88 გვ. ; 21 სმ.[MFN: 154516]

 UDC: 324(479.22) + 342.511(479.22)

 თემატიკა: - საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოშისაქართველოს პრეზიდენტები;

 K 288.202/3 - წიგნთსაცავი

K 288.203/3 - წიგნთსაცავი

K 288.204/3 - წიგნთსაცავი

F 103.252/3 - საარქივო ფონდი

 

14. მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სამართლიანობისა და კანონიერების აღდგენის საკითხისათვის

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2014. - 12 გვ. ; 21 სმ. [MFN: 151318]

 UDC: 325.8(479.22) + 94(479.22)"1991.12-1992.01" + 27-277

 

15. მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

„უფლის სახელით უფალია ჩვენი სიმართლე სულის ხსნისა და საქართველოს გაბრწყინებისათვის გადასადგმელი ნაბიჯები“ /სააეჩევნო პროგრამა

თვითმმართველობის არჩევნები

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

თბ., 2014. - 32 გვ. ; 21 სმ.[

UDC: 061.2(479.22)

 

16. მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

„უფლის სახელით...“ მომავალი გუნდის ისტორია:

თვითმმართველობის არჩევნები /

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

თბ., 2014. - 80 გვ. ; 21 სმ.[

UDC: 061.2(479.22)

 

17. მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

:ზვიადის გზა - უფლის სახელით“

მომავალი გუნდის საარჩევნო პროგრამა :ერთად გავაბრწყინოთ საქართველო“

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2016. - 44 გვ. ; 21 სმ.

UDC: 061.2(479.22)

 

18. მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

 სახელმწიფოთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაცია: „ნეიტრალური ზონის ქვეყნების კავშირი" („სამუბი")

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2016. - 24გვ. ; 21სმ.[

 UDC: 061.2

 

19. მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

 თქვენ პასუხს აგებთ!..

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2016. – 24 გვ. ; 21 სმ.

 UDC: 061.2479.22

 

20. მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

„1918 წ. 26 მაისიდან - 1991 წ. 9 აპრილამდე, ანუ სამართლებრივი დოკუმენტები სამართალმემკვიდრეობის აღდგენის ისტორიული ასპექტებისათვის“

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2018. - 28 გვ. ; 21 სმ.

UDC: 061.2(479.22)

 

21. მიხეილ [გელა] სალუაშვილი

საპრეზიდენტო საარჩევნო პროგრამა: „გაბრწყინებული საქართველოსთვის!..“

[სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა: უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2018. - 64 გვ. ; 21 სმ.

UDC: 061.2(479.22)