ბიბლიურ-მითოსური კვლევები

[2004 - 2019 ..]

მონოგრაფიები  ინახება:

საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნულ (საჯარო) ბიბლიოთეკაში

 

1. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 ბიბლიური საბუთები ზვიად გამსახურდიას წმიდანად შერაცხვისათვის 

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ.], 2004 წ. – 16 გვ. ; 21 სმ.. - (მეორედ მოსვლამდე ასახსნელი 1-ლი ბეჭედი). - [..] [MFN: 29904]

 UDC: 271.22(479.22) + 342.511(479.22)

 პერსონალია: გამსახურდიაზვიად;

 თემატიკა: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიაგამსახურდიაზვიად;

 K 252.758/3 - საერთო ფონდი

K 252.759/3 - საერთო ფონდი

K 252.760/3 - საერთო ფონდი

F 88.782/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

2. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 საქართველოს ბიბლიური ისტორია ანუ - "ერისა და ბერის გასაგონად სათქმელი"

ლაზარეს ინს-ტი,

[თბ.], 2004 წ.. – 21 გვ. ; 21 სმ.. - (მეორედ მოსვლამდე ასახსნელი მე-2 ბეჭედი). - [..]

[MFN: 29905]

 UDC: 27-277 + 27-175.2 + 27-175.27 + 342.511(479.22)

 თემატიკა: ბიბლიის  განმარტებამეორედ  მოსვლაანტიქრისტე;  საქართველოს  სახელმწიფო  მეთაურები;

 K 252.761/3 - საერთო ფონდი

K 252.762/3 - საერთო ფონდი

K 252.763/3 - საერთო ფონდი

F 88.783/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 3. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 საქართველოს სულიერი მისია 

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2004 წ. – 48 გვ. ; 21 სმ.. - (მეორედ მოსვლამდე ასახსნელი მე-3 ბეჭედი). - [..][MFN: 29906]

 UDC: 27-312 + 27-175.2 + 27-277

 თემატიკაიესო ქრისტეს ცხოვრებამეორედ მოსვლაბიბლიის განმარტება;

 K 252.764/3 - საერთო ფონდი

K 252.765/3 - საერთო ფონდი

K 252.766/3 - საერთო ფონდი

F 88.784/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 4. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 „ერთია ღმერთი (მამაძე და სული წმიდადა ერთია უფალიანუ - ყოვლადწმიდა  სამების ერთადერთი  ძე უფალი იესუ ქრისტე

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2004 წ. – 18 გვ.; 20 სმ.. - (მეორედ მოსვლამდე ასახსნელი მე-4 ბეჭედი). - [..] [MFN: 29907]

 UDC: 27-144.89 + 27-31 + 27-277

 თემატიკა: წმინდა სამებაიესო ქრისტებიბლიის განმარტება;

 K 252.767/3 - საერთო ფონდი

K 252.768/3 - საერთო ფონდი

K 252.769/3 - საერთო ფონდი

F 88.785/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 5. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 „ერთი ღმერთი და ერთი უფალიანუ - ორი ცხებული" : მესსია  დავითის  ძე უფალი  იესუ ქრისტემესსია იოსების ძე წმზვიად ღვთით ცხებული 

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2004 წ. – 22 გვ. ; 21 სმ.. - (მეორედ მოსვლამდე ასახსნელი მე-5 ბეჭედი). - [..] [MFN: 29908]

 UDC: 27-277 + 27-32-12 + 27-175.2 + 32.511(479.22)

 პერსონალია: - გამსახურდია ზვიად;

 თემატიკა: ბიბლიის განმარტებამესიამეორედ მოსვლაგამსახურდიაზვიად;

 K 252.770/3 - საერთო ფონდი

K 252.771/3 - საერთო ფონდი

K 252.772/3 - საერთო ფონდი

F 88.786/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 6. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 კრავის ქორწილის ((რისტეს)-ორი-წილისსაიდუმლო 

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2005 წ. – 22 გვ.; 21 სმ.. - (მეორედ მოსვლამდე ასახსნელი მე-6 ბეჭედი). - [..] [MFN: 29909]

 UDC: 27-312 + 27-247-277

 თემატიკა: - იესო ქრისტეს ცხოვრებასახარების განმარტება;

 K 252.773/3 - საერთო ფონდი

K 252.774/3 - საერთო ფონდი

K 252.775/3 - საერთო ფონდი

F 88.787/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 7. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 „უფალა“ანუ ვინ არის დედაჩემი?" 

ლაზარეს ინ-ტი,

თბ., 2005. – 20 გვ. ; 20სმ.. - (მეორედ მოსვლამდე ასახსნელი მე-7 ბეჭედი). - [..] [MFN: 29910]

 UDC: 27-312 + 27-312.47 + 27-247-277

 თემატიკა: იესო ქრისტეს ცხოვრებასახარების განმარტება;

 K 252.776/3 - საერთო ფონდი

K 252.777/3 - საერთო ფონდი

K 252.778/3 - საერთო ფონდი

F 88.788/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

 8. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 ფრთხილადარ ჩამოვარდეთ!

ლაზარეს ინს-ტი],-

თბ., 2005 წ. – 34 გვ. ; 21 სმ.. - (საყვირ(ალ); N1). - [..] [MFN: 29898]

 UDC: 271.22(479.22) + 27-312 + 27-144.89 + 342.511(479.22)

 თემატიკა: საქართველოს  მართლმადიდებელი  ეკლესიაიესო  ქრისტეს  ცხოვრებასამება;  გამსახურდიაზვიად;

 K 252.740/3 - საერთო ფონდი

K 252.741/3 - საერთო ფონდი

K 252.742/3 - საერთო ფონდი

F 88.776/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 9. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

„ნეტარ არსვინც არ შემცდარა ჩემში" (მათე 11, 6)

ლაზარეს ინს-ტი,-

თბ., 2005 წ. – 22 გვ. : ილ. ; 21 სმ.. - (საყვირ(ალ); N2). - [..] [MFN: 29899]

 UDC: 272.22(479.22) + 342.511(479.22)

 პერსონალია: - გამსახურდია ზვიად;

 თემატიკა: საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიაგამსახურდიაზვიად;

 K 252.743/3 - საერთო ფონდი

K 252.744/3 - საერთო ფონდი

K 252.745/3 - საერთო ფონდი

F 88.777/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

10. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 პასუხი საპატრიარქოს პასუხზეანუ-13 -ომენ-ტარი 

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2005 წ. – 34 გვ. ; 21 სმ.. - (საყვირ(ალ); N3). - [..] [MFN: 29900]

 UDC: 27-175.2

 თემატიკა:  აპოკალიფსი;

 K 252.746/3 - საერთო ფონდი

K 252.747/3 - საერთო ფონდი

K 252.748/3 - საერთო ფონდი

F 88.778/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 11. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 ბოლო ჟამის ბიბლიური კალენდარი 

ლაზარეს ინს-ტი

თბ., 2005 წ. – 39 გვ. : ცხრ. ; 21 სმ.. - (საყვირ(ალ); N4). - [..] [MFN: 29901]

 UDC: 27-277 + 27-175 + 27-564

 თემატიკა: ბიბლიის განმარტებაესქატოლოგიაბიბლიური კალენდარი;

 K 252.749/3 - საერთო ფონდი

K 252.750/3 - საერთო ფონდი

K 252.751/3 - საერთო ფონდი

F 88.779/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 12. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 კვირიკობისთვე და ქრისტეშობისთვეანუ კვირია და ქრისტე 

ლაზარეს ინ-ტი,

თბ., 2005 წ. – 34 გვ. ; 21 სმ.. - (საყვირ(ალ); N5). - [..][MFN: 29902]

 UDC: 2-264 + 398.332 + 27-565](479.22)

 თემატიკა:

ქართული მითოლოგიარელიგიური დღესასწაულები საქართველოში;

 K 252.752/3 - საერთო ფონდი

K 252.753/3 - საერთო ფონდი

K 252.754/3 - საერთო ფონდი

F 88.780/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 13. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 უფალ იესუ ქრისტეს შობის თარიღის საიდუმლო 

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2006 წ. – 46 გვ. 21 სმ. - (საყვირ(ალ); N6). - [..] [MFN: 29903]

 UDC: 27-312 + 27-277

 თემატიკა:

იესო ქრისტეს ცხოვრებაბიბლიის განმარტება;

 K 252.755/3 - საერთო ფონდი

K 252.756/3 - საერთო ფონდი

K 252.757/3 - საერთო ფონდი

F 88.781/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

14. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 მაშრისთვის გცალიათ?!, 

მხატვზაალ სალუაშვილილაზარეს ინ-ტი,

თბ., 2005 წ. – 14 გვ. : ნახ.; 21 სმ.. - (თასი ესე მრისხანებისაი ; N1). - [..] [MFN: 31418]

 UDC: 271.22(479.22)

 თემატიკა: - საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია;

 K 255.432/3 - საერთო ფონდი

K 255.433/3 - საერთო ფონდი

K 255.434/3 - საერთო ფონდი

F 73.455/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

15. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 "...ის მეფე (სააკაშვილიდა მისი მოდგმა ("გუნდი") ვერ გაძლებს" (დან. 11.6) ანუ თქვენი მმართველობა  მთავრდება /

მხატვზაალ სალუაშვილილაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2005 წ. – 14 გვ. : ნახ.; 21 სმ. - (თასი ესე მრისხანებისაი ; N2). - [..] [MFN: 31419]

 UDC: 27-277 + 27-534.6

 თემატიკა: ბიბლიის განმარტებაწინასწარმეტყველებანი;

 K 255.424/3 - საერთო ფონდი

K 255.425/3 - საერთო ფონდი

F 73.456/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

16. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 უკვე მესამედ ვმოწმობთრომ ერთია ღმერთი და ერთია უფალი, 

მხატვზაალ სალუაშვილილაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2006 წ. – 18 გვ.: ნახ.; 21 სმ.. - (თასი ესე მრისხანებისაი ; N3). - [..] [MFN: 31420]

 UDC: 27-31

 თემატიკა: იესო ქრისტე;

 K 255.429/3 - საერთო ფონდი

K 255.430/3 - საერთო ფონდი

K 255.431/3 - საერთო ფონდი

F 73.457/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 17. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 უვარგისი ხე უნდა უნდა მოიჭრასანუ 24+1 შეგონება დედაეკლესიას

მხატვზაალ სალუაშვილილაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2006 წ. – 22 გვ.: ნახ.; 21 სმ.. - (თასი ესე მრისხანებისაი ; N4). - [..][MFN: 31421]

 UDC: 271.22(479.22) + 27-277

 თემატიკა: საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიაბიბლიის განმარტება;

 K 255.426/3 - საერთო ფონდი

K 255.427/3 - საერთო ფონდი

K 255.428/3 - საერთო ფონდი

F 73.458/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

18. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 ჟამი მხილებისაანუ თქვენ გაფრთხილებულნი ხართ

მხატვზაალ სალუაშვილილაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2006 წ. – 26 გვ.: ნახ.; 21 სმ.. - (თასი ესე მრისხანებისაი ; N5). - [..] [MFN: 31422]

 UDC: 27-534.6 + 27-175.2

 თემატიკა: წინასწარმეტყველებანიაპოკალიფსი;

 K 255.421/3 - საერთო ფონდი

K 255.422/3 - საერთო ფონდი

K 255.423/3 - საერთო ფონდი

F 73.459/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 19. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 "ნუ იქნები ურწმუნო", ანუ ვიდრე  კარი დახურულა, 

მხატვზაალ სალუაშვილილაზარეს ინს-ტი,

თბ.], 2006 წ. – 50 გვ.: ნახ.; 21 სმ.. - (თასი ესე მრისხანებისაი ; N6). - [..] [MFN: 31423]

 UDC: 27-277

 თემატიკა:

ბიბლიის განმარტება;

 K 255.418/3 - საერთო ფონდი

K 255.419/3 - საერთო ფონდი

K 255.420/3 - საერთო ფონდი

F 73.460/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

20. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

მოყვარეს პირში უძრახეანუ რატომ დაიწვა ეს წიგნი : 

[ეკა ჯაფოშვილის წიგნის "წიგნი უფალი სიყვარულისაწიგნი საუკუნო"-ს შესახებ მიხეილ(გელა) სალუაშვილის მოხსენების განხილვა)] / ლაზარეს ინ-ტი.

თბ., 2005 წ. – 38 გვ.; 21 სმ.. - [..] [MFN: 25440]

 UDC: 27-23 + 26-23 + 821.353.1-92 + 27-167.64 + 27-14

 თემატიკა: - ბიბლიასატანა;

 K 247.504/3 - საერთო ფონდი

K 247.505/3 - საერთო ფონდი

K 247.506/3 - საერთო ფონდი

F 86.990/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

21. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 "სიონის ბრძენთაკრების 24 ოქმიანუ მასონთა ბატონობის დასასრულამდე სათქმელი

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2005 წ. – 48 გვ.: ფოტ.; 21 სმ..

წიგნშია აგრეთვე ზვიად გამსახურდიას ზღაპრებიღამის მგოსანი; ბრმების  ქალაქითვალხილული და ბრმადშობილიია და მზეხე და ნაცარითვითმარქვია მაიმუნი; ხელმოცარული  მოგზაურიკეთილგონიერი ექიმი. - [..][MFN: 25442]

 UDC: 061.236.61 + 821.353.1-92

 თემატიკა: მასონური საზოგადოებები;

 K 247.507/3 - საერთო ფონდი

K 247.508/3 - საერთო ფონდი

K 247.509/3 - საერთო ფონდი

F 86.991/3 - ხელუხლებელი ფონდი

P 276/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

22. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 „აქა ძეს აბჯარი საკვირველიო" : რუსთაველი 840

მხატვზაალ სალუაშვილილაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2006 წ. – 44 გვ.: ილ.; 21 სმ. - [..][MFN: 29911]

 UDC: 821.353.1 (092 რუსთაველი)

 პერსონალიარუსთაველი შოთა;

 თემატიკარუსთაველიშოთა;

 K 252.779/3 - საერთო ფონდი

K 252.780/3 - საერთო ფონდი

K 252.781/3 - საერთო ფონდი

F 88.789/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

23. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 შეიცანით (-29): ჟამი უფლისაანუ "სან" (-20) ფარული ძეანუ "წილ" (-31)

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2006 წ. – 28 გვ.; 21 სმ.. - [..] [MFN: 31426]

 UDC: 342.511(479.22)(092) + 133.522.1 + 27-587

 პერსონალია: - გამსახურდია ზვიად;

 თემატიკა: - გამსახურდია ზვიადნუმეროლოგიარელიგიური მისტიციზმი;

 K 255.409/3 - საერთო ფონდი

K 255.410/3 - საერთო ფონდი

K 255.411/3 - საერთო ფონდი

F 73.463/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

 24. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 უფლის (16) ჟამი (18) ანუ - "და ვინჩის კოდიამოხსნილია 

ლაზარეს ინს-ტი].

თბ., 2006 წ. – 52 გვ.; 21 სმ.. - [..] [MFN: 29912]

 UDC: 27-277 + 299.2 + 27-312 + 821.111(73)09

 თემატიკა: ბიბლიის  განმარტებაათეიზმიიესო  ქრისტეს  ცხოვრებაამერიკული  ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა;

 K 252.782/3 - საერთო ფონდი

K 252.783/3 - საერთო ფონდი

K 252.784/3 - საერთო ფონდი

F 88.790/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 25. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 ცოტაღა დარჩა დრო,

ლაზარეს ისნ-ტი,

თბ., 2006 წ. – 20 გვ.: ფოტ.; 21 სმ.. - ეძღვნება ქ-ნ მანანა არჩვაძე-გამსახურდიას. - [..]

MFN: 31415]

 UDC: 325.8(479.22) + 821.152.1.09

 პერსონალია: - არჩვაძე-გამსახურდია მანანა;

 თემატიკა: ეროვნულ-განმათავისუფლებელი  მოძრაობა  საქართველოშიირლანდიური  საგები;

 K 255.440/3 - საერთო ფონდი

K 255.441/3 - საერთო ფონდი

K 255.442/3 - საერთო ფონდი

F 73.452/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 26. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 წაიკითხეთ და...  გაფრთხილდით : არმაგედონი გვიახლოვდებაანუ დიდი შეტაკების წინ სათქმელი,

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2006 წ. – 28 გვ.; 21 სმ.. - [..] [MFN: 31416]

 UDC: 27-534.6 + 27-175.2

 თემატიკა: წინასწარმეტყველებანიაპოკალიფსი;

 K 255.437/3 - საერთო ფონდი

K 255.438/3 - საერთო ფონდი

K 255.439/3 - საერთო ფონდი

F 73.453/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

27. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 შიომღვიმის უნიკალური ბარელიეფიანუ ქვაზე დაწერილი სახე-ლი 

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2006 წ. – 24 გვ.: ილ.; 21 სმ.. - [..] [MFN: 29896]

 UDC: 27-788(479.22) + 75.046 + 736.2

 თემატიკა: ქართული მონასტრებიხატწერა;

 K 252.788/3 - საერთო ფონდი

K 252.789/3 - საერთო ფონდი

K 252.790/3 - საერთო ფონდი

F 88.774/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

28. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 პეტრე მოციქულს ბრალდება უნდა მოეხსნას 

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2006 წ. – 20 გვ.; 21 სმ.. - [..] [MFN: 29895]

 UDC: 27-247-275 + 27-312.55

 თემატიკა: სახარების კრიტიკა და გამოკვლევაპეტრე მოციქული;

 K 252.785/3 - საერთო ფონდი

K 252.786/3 - საერთო ფონდი

K 252.787/3 - საერთო ფონდი

F 88.773/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

29. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 ციფრებით გამჟღავნებული საიდუმლოანუ ვინ არის მეოთხე?! კაცი ზღვიდან ამომავალი,

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2006 წ. – 28 გვ.; 21 სმ.. - [..] [MFN: 31417]

 UDC: 27-534.6 + 133.522.1

 თემატიკა: ნუმეროლოგიაწინასწარმეტყველებანი;

 K 255.435/3 - საერთო ფონდი

K 255.436/3 - საერთო ფონდი

F 73.454/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

30. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 ამპარტავნების მსხვერპლიანუ ვისაც არ ერგება არ შეერგება 

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2006 წ. – 80 გვ.; 21 სმ.. - [..] [MFN: 29897]

 UDC: 27-247-275/277 + 27-312 + 27-312.55

 თემატიკა: სახარების  კრიტიკა  და  განმარტება;  იესო  ქრისტეს  ცხოვრებაიუდა  ისკარიოტელი;

 K 252.791/3 - საერთო ფონდი

K 252.792/3 - საერთო ფონდი

K 252.793/3 - საერთო ფონდი

F 88.775/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

31. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 10, ანუ უფლის ტახტი გამზადებულია

მხატ. ზაალ სალუაშვილი, ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2007 წ. – 68 გვ.; 21 სმ.. - [..] [MFN: 31424]

 UDC: 94(479.22) + 271.22(479.22)

 თემატიკა: საქართველოს  ისტორიასაქართველოს  მართლმადიდებლური  ეკლესიის  ისტორია;

 K 255.415/3 - საერთო ფონდი

K 255.416/3 - საერთო ფონდი

K 255.417/3 - საერთო ფონდი

F 73.461/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

 32. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 ქრისტიანული სამყაროსადმი განკუთვნილი სახარებისეული გაკვეთილები : სახარების გამჟღავნებული საიდუმლო,

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2007 წ. – 44 გვ.; 21 სმ.. - [..] [MFN: 31425]

 UDC: 27-247

 თემატიკა: სახარება;

 K 255.412/3 - საერთო ფონდი

K 255.413/3 - საერთო ფონდი

K 255.414/3 - საერთო ფონდი

F 73.462/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

33. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 პირველი და მეორე შობაიანუ დედა და ძიძა 

მხატვ. ზაალ სალუაშვილი,  ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2007 წ. – 48 გვ.; 21 სმ.. - [..] [MFN: 21116]

 UDC: 27-277 + 94(479.22)(093) + 27-312.47 + 930.22/27(479.22)

 თემატიკა: ბიბლიის განმარტება; "ქართლის ცხოვრება"; მარიამ ღვითისმშობელი;

 K 263.109/3 - საერთო ფონდი

 K 263.110/3 - საერთო ფონდი

K 263.111/3 - საერთო ფონდი

F 90.323/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

34. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 ზვიადის გზა მთაწმინდაზე დასრულდა, წინ ქრისტეს გზაა 

მხატვ. ზაალ სალუაშვილი, ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2007 წ. – 20 გვ.: 21 სმ.. - [..] [MFN: 125468]

 UDC: 342.511(479.22) + 27-277 + 27-31

 პერსონალია: გამსახურდია ზვიად;

 თემატიკა: გამსახურდიაზვიადბიბლიის განმარტებაიესო ქრისტე;

 K 263.112/3 - საერთო ფონდი

K 263.113/3 - საერთო ფონდი

K 263.114/3 - საერთო ფონდი

F 90.324/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

35. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 ვერც  მამა იცნეს და ვერც მე 

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2007 წ. – 28 გვ.; 21 სმ.. - [..] [MFN: 22132]

 UDC: 27-144.896 + 27-31 + 27-277 + 342.511(479.22)

 თემატიკა: სულიწმინდაიესო ქრისტებიბლიის განმარტებაგამსახურდია ზვიად;

 K 263.106/3 - საერთო ფონდი

 K 263.107/3 - საერთო ფონდი

K 263.108/3 - საერთო ფონდი

F 90.322/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

36. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 ძე კაცისა ლასკარი და... ბოლო ჟამის შესაკრებელი 

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2007 წ. – 20 გვ.; 21 სმ.. - [..] [MFN: 133426]

 UDC: 27-144.894 + 27-277 + 27-175.2

 თემატიკა: ძე ღვთისაბიბლიის განმარტებამეორედ მოსვლა;

 K 263.126/3 - საერთო ფონდი

K 263.127/3 - საერთო ფონდი

K 263.128/3 - საერთო ფონდი

F 90.325/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

37. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 უფალი მოდის! გამოცხადებული დასასრულის ქრონიკები

 ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2007 წ. – 40 გვ. ; 21 სმ..

 UDC: 27-23 + 279.17(479.22);

 

 38. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 მამის მარჯვნივ მჯდომარე ძეანუ უფალი იესუ ქრისტე 

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2007 წ. – 40 გვ.; 21 სმ.. - [..] [MFN: 133423]

 UDC: 27-31 + 27-277

 თემატიკა: იესო ქრისტებიბლიის განმარტება;

 K 263.120/3 - საერთო ფონდი

K 263.121/3 - საერთო ფონდი

K 263.122/3 - საერთო ფონდი

F 90.320/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

39. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 ზეციური დედოფალიანუ უფალა 

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2007 წ. – 28 გვ.; 21 სმ.. - [..] [MFN: 133425]

 UDC: 27-144.896 + 27-788-055.2

 თემატიკა: სულიწმინდამონაზვნობა;

 K 263.123/3 - საერთო ფონდი

K 263.124/3 - საერთო ფონდი

K 263.125/3 - საერთო ფონდი

F 90.321/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

40. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 განკითხვის დღის ეტაპები 

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2007 წ. – 40 გვ.; 21 სმ.. - [..] [MFN: 133424]

 UDC: 27-31 + 27-277 + 27-247 + 27-175.2

 თემატიკა: იესო ქრისტებიბლიის განმარტებასახარებაგანკითხვის დღე;

 K 263.115/3 - საერთო ფონდი

K 263.116/3 - საერთო ფონდი

K 263.117/3 - საერთო ფონდი

F 90.319/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

41. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 "ლასკარისდროითი მინიშნებანი 

მხატვ. ზაალ სალუაშვილი, ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2008 წ. – 40 გვ.; 21 სმ.. - [..] [MFN: 133427]

 UDC: 27-277 + 27-175.2

 თემატიკა: მეორედ მოსვლაბიბლიის განმარტება;

 K 263.129/3 - საერთო ფონდი

K 263.130/3 - საერთო ფონდი

K 263.131/3 - საერთო ფონდი

F 90.326/3 - ხელუხლებელი ფონდი;

 

 42. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 ინდური მითოსი 

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2008 წ. – 32 გვ.; 21 სმ. - (ბოლო ჟამის მინიშნებანი; 1). - [..] [MFN: 133433]

 UDC: 233-166K + 27-277 + 232.2 + 27-175.2

 თემატიკა: კრიშნაბიბლიის განმარტებავიშნუაპოკალიფსი;

 K 263.118/3 - საერთო ფონდი

K 263.119/3 - საერთო ფონდი

F 90.331/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 43. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 ყურანი ანუ არაბული მითოსი 

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2008 წ. – 44 გვ.; 21 სმ. - (ბოლო ჟამის მინიშნებანი; 2). - [..][MFN: 133434]

 UDC: 28-24

 თემატიკა: - ყურანი;

 K 263.135/3 - საერთო ფონდი

K 263.136/3 - საერთო ფონდი

K 263.137/3 - საერთო ფონდი

F 90.332/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 44. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 „ვირი"-"ზეცაში ასვლის დრო", ანუ ქართველურ ენათა საიდუმლონი 

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2009 წ. – 32 გვ.; 21 სმ. [MFN: 136092]

 UDC: 811.353 + 27-247-277 11 + 3

 თემატიკა: ქართველური ენებისახარების განმარტება;

 K 264.876/3 - საერთო ფონდი

K 264.877/3 - საერთო ფონდი

K 264.878/3 - საერთო ფონდი

F 91.265/3 - ხელუხლებელი ფონდი

P 27/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 45. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 სასუფევლისეული ორიენტირი  ბიბლია

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2011 წ. – 56 გვ.; 21 სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 55 [MFN: 144459]

 UDC: 27-23 + 279.17(479.22) 3

 თემატიკა: ბიბლია; იეჰოვას მოწმეები - კრიტიკა

 K 282.235/3 - საერთო ფონდი

K 282.236/3 - საერთო ფონდი

K 282.237/3 - საერთო ფონდი

F 97.654/3 - ხელუხლებელი ფონდი

P 3.485/3 - ხელუხლებელი ფონდი


46. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 

 ზვიად გამსახურდიას წმიდანად შერაცხვის საკითხისათვის

სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა - უფალია ჩვენი სიმართლე].

- თბ., 2011. – 44 გვ. : 1 ნახ. ; 21 სმ. [MFN: 147710]

 UDC: 342.511(479.22) + 94(479.22)"1991.12-1992.01"

 • სალუაშვილი, ზაალ (მხატვ.); 

 პერსონალია: - გამსახურდია ზვიად (1939-1993);

 თემატიკა:

- საქართველოს პრეზიდენტები; გამსახურდია, ზვიად; საქართველოს ისტორია;

 K 285.141/3 - საერთო ფონდი

K 285.142/3 - საერთო ფონდი

K 285.143/3 - საერთო ფონდი

F 99.448/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 


 47. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

საქართველოს სულიერი მისიის კუთხით დანახული "იბერიის გაბრწყინების" საკითხისათვის 

 

მხატვ. ზაალ სალუაშვილი, ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2015 წ. - 36 გვ. ; 21 სმ.

[MFN: 217181]

F - საარქივო ფონდი

 

48. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 საქართველოს სულიერი მისიის დამადასტურებელი ბოლო ჟამის დადგომის შესაცნობი ბიბლიური მინიშნებანი

 ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2015 წ. - 28გვ.; 21 სმ..

 UDC: 27-23 + 279.17(479.22)

 

49. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 ვიდრე ვიტყოდეთ აღსრულდა, ანუ ჯაჭვის რგოლები

ლაზარეს ინს-ტი.

თბ., 2015 წ. – 48 გვ. ; 21 სმ..

 UDC: 27-23 + 279.17(479.22)

 

50. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების მისტერიის ბიბლიური გამოძახილი

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2016 წ. – 12 გვ.; 21 სმ..

 UDC: 27-23 + 279.17(479.22)

 

51. მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 „საუკუნო სიცოცხლე“ ანუ „სასუფეველი“, და „საუკუნო სატანჯველი“ ანუ „ცეცხლის ტბა’

ლაზარეს ინს-ტი,

თბ., 2016 წ. – 48 გვ. ; 21 სმ..

 UDC: 27-23 + 279.17(479.22)

 

52მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 მხილებისეული ეტაპის მორიგი მიჯნა, ანუ გოეთეს „ფაუსტით“ მინიშნებული დროითი მონაკვეთის დასასრული

ლაზარეს ინ-ტი,

თბ., 2017 წ. – 44 გვ. ; 21 სმ..

 UDC: 27-23 + 279.17(479.22)

 

53მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 საქართველოს სულიერი მისია [საქართველოს გაბრწყინების სულიერი ასპექტები]

ლაზარეს ინ-ტი,

თბ., 2018 წ. – 76 გვ.; 21 სმ..

 UDC: 27-23 + 279.17(479.22


54მიხეილ (გელასალუაშვილი

 საქართველოს სულიერი მისია, ანუ ნიშნები ბოლო ჟამისანი 

ლაზარეს ინ-ტი,

თბ., 2019 წ. – 72 გვ.; 2სმ..

 UDC: 27-23 + 279.17(479.22


55მიხეილ (გელასალუაშვილი

 სახარებაი ესე სასუფეველისაი: ჯაჭვის რგოლებად ასხმული საქართველოს ბიბლიური ისტორია [ზ. გამსახურდია, ედ. შევარდნაძე, მ. სააკაშვილი, ბ. ივანიშვილი, გ. მარგველაშვილი, ს. ზურაბიშვილი]

ლაზარეს ინ-ტი,

თბ., 2019 წ. – 44 გვ.; 2სმ..

UDC: 27-23 + 279.17(479.22