ისტორიული თემატიკის კვლევები  

[2008 - 2010 ..]

 მონოგრაფიები - ინახება:

საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნულ (საჯარო) ბიბლიოთეკაში

 

 

 ბიბლია და „ქართლის ცხოვრება", ანუ ()ახსნილი საიდუმლო 

თბ., 2008 წ.. – 21 სმ. [MFN: 133428]

 თემატიკა: ბიბლიის განმარტება; "ქართლის  ცხოვრება";  საქართველოს  სამეფო  დინასტიები;

 შეიცავს - 5 ტომს. ესენია:

 

 1. მიხეილ სალუაშვილი

 ბიბლია  და "ქართლის ცხოვრება", ანუ  ()ახსნილი საიდუმლო 

[თავი 1 : ლეონტი მროველის კონცეფციის გამო

თავი 2 : თარგამოსიანთა მოსვლა კავკასიაში

თავი 3 : ლეონტი მროველი და მოსე ხორენეცი

თავი 4 : „და ესე  ენაი მძინარე არს..."].

[ლაზარეს ინ-ტი].

თბ., 2008 წ.. 52 გვ.. - ბიბლიოგრთავების ბოლოს – 21 სმ. [MFN: 133428/9]

 თემატიკა: ბიბლიის განმარტება; "ქართლის  ცხოვრება";  საქართველოს  სამეფო  დინასტიები;

 UDC: 27-277 + 929.731(479.22) + 94(479.22)(093) + 929.731(479.25) + 930.22/27(479.22)

 K 263.132/3 - საერთო ფონდი

K 263.133/3 - საერთო ფონდი

K 263.134/3 - საერთო ფონდი

F 90.327/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 2. მიხეილ სალუაშვილი

 ბიბლია და "ქართლის ცხოვრება", ანუ  ()ახსნილი საიდუმლო 

[თავი 5 : ბიბლიისა და "ქართლის ცხოვრებისმისტერიული პარალელები]. 

[ლაზარეს ინ-ტი].

თბ., 2008 წ.  30 გვ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 29, 21 სმ.[MFN: 133428/30]

 თემატიკა: ბიბლიის განმარტება; "ქართლის  ცხოვრება";  საქართველოს  სამეფო  დინასტიები; "ქართლის ცხოვრება";

 UDC: 27-277 + 929.731(479.22) + 94(479.22)(093) + 930.22/27(479.22)

K 263.138/3 - საერთო ფონდი

K 263.139/3 - საერთო ფონდი

K 263.140/3 - საერთო ფონდი

F 90.328/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

3. მიხეილ სალუაშვილი

 ბიბლია და "ქართლის ცხოვრება", ანუ  ()ახსნილი საიდუმლო

[თავი 6 : ბიბლია და "ქართლის ცხოვრებისმისტერიული სტრუქტურა]. 

ლაზარეს ინ-ტი].

თბ., 2008 წ.. 52 გვ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 48, - 21 სმ.[MFN: 133428/32]

თემატიკა: ბიბლიის განმარტება; "ქართლის  ცხოვრება";  საქართველოს  სამეფო  დინასტიები;

UDC: 27-277 + 94(479.22)(093) + 930.22/27(479.22) + 929.731(479.25) + 929.731(479.22)

K 263.144/3 - საერთო ფონდი

K 263.145/3 - საერთო ფონდი

K 263.146/3 - საერთო ფონდი

F 90.330/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 4. მიხეილ სალუაშვილი

 ბიბლია და "ქართლის ცხოვრება", ანუ ()ახსნილი საიდუმლო 

[თავი 7 : ბაგრატიონთა სამეფო შტოანუ მისტერია  და სინამდვილე].

[ლაზარეს ინ-ტი].

თბ., 2008 წ. 44 გვ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 38. - 21 სმ.[MFN: 133428/31]

თემატიკა: ბიბლიის განმარტება; "ქართლის  ცხოვრება";  საქართველოს  სამეფო  დინასტიები;

UDC: 27-277 + 929.731(479.22) + 94(479.22)(093) + 930.22/27(479.22)

K 263.141/3 - საერთო ფონდი

K 263.142/3 - საერთო ფონდი

K 263.143/3 - საერთო ფონდი

F 90.329/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 5. მიხეილ სალუაშვილი

 ბიბლია და "ქართლის ცხოვრება", ანუ  ()ახსნილი საიდუმლო 

[თავი 8: მისტერიულ მინიშნებათა რამოდენიმე „სურათხატებითი მაგალითი;

თავი 9: ლეონტი მროველი - საქართველოს ერთიანი ისტორიული თხზულების ავტორი]

 [ლაზარეს ინ-ტი].

თბ., 2008 წ. – 50 გვ.; 21 სმ.. [MFN: 133724]

 UDC: 27-277 + 94(479.22)(093) + 930.22/27(479.22)

 თემატიკა: - ბიბლიის განმარტებაქართლის ცხოვრება;

 K 263.633/3 - საერთო ფონდი

K 263.634/3 - საერთო ფონდი

K 263.635/3 - საერთო ფონდი

F 90.595/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

6. მიხეილ სალუაშვილი

 ბაგრატიონთა "ორიშტოანუ თამარი და დავითი 

მხატვზაალ სალუაშვილი ; ლაზარეს ინ-ტი.

თბ., 2008 წ.. –30 გვ. ; 21 სმ.[MFN: 134380]

 UDC: 929.731(479.22) + 94(479.22)

 პერსონალია: - თამარიდავითი (სოსლანი);

 თემატიკა: - ქართველი მეფეებისაქართველოს ისტორია;

K 264.227/3 - საერთო ფონდი

K 264.228/3 - საერთო ფონდი

K 264.229/3 - საერთო ფონდი

F 91.026/3 - ხელუხლებელი ფონდი

P 148/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 7. მიხეილ სალუაშვილი

 ვაჰანის ქუაბთა განგებისდათარიღებისათვის /

[ლაზარეს ინ-ტი].

თბ., 2009 წ. – 20 გვ. ; 21 სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 19 [MFN: 136093]

 UDC: 34(479.22)(093) + 348(479.22) + 27-428 + 27-746 + 3

 თემატიკაქართული  სამართლის  ძეგლებიქართული  საეკლესიო  სამართალისაეკლესიო  ტიპიკონი;

 K 264.881/3 - საერთო ფონდი

K 264.882/3 - საერთო ფონდი

K 264.883/3 - საერთო ფონდი

F 91.266/3 - ხელუხლებელი ფონდი

P 28/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 8. მიხეილ სალუაშვილი, საბა სალუაშვილი

 მოქცევაი ქართლისაისრედაქციების პარალელური ტექსტები 

[მხატვზაალ სალუაშვილი, ლაზარეს ინ-ტი].

თბ., 2010 წ. – 132 გვ. ; 21 სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 9 [MFN: 141850]

 UDC: 930.22/27(479.22) + 27(479.22)(09) 25 + 3

 თემატიკა: საქართველოს  ისტორიის  წყაროებიქრისტიანობის  გავრცელება  საქართველოში;

 K 274.927/3 - საერთო ფონდი

K 274.928/3 - საერთოფონდი

(22)9/-209 - ქართველოლოგიის განყოფილება

F 96.087/3 - ხელუხლებელი ფონდი

P 2.496/3 - ხელუხლებელი ფონდი

 

 9. მიხეილ სალუაშვილი, საბა სალუაშვილი 

 როდის და ვის მიერაა შედგენილი „მოქცევაი ქართლისაი"

 [მხატვზაალ სალუაშვილი, ლაზარეს ინ-ტი].

თბ., 2010 წ. – 52 გვ.; 21 სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 50 [MFN: 142389]

 UDC: 27-184.35 + 27](479.22)(09) + 94(479.22)(093) + 930.22/27(479.22) 3 + 25

  თემატიკა: ქრისტიანობის  ისტორია  საქართველოშისაქართველოს  ისტორიის  წყაროები;

 K 275.380/3 - საერთო ფონდი

K 275.381/3 - საერთო ფონდი

(22)9/-209 - ქართველოლოგიის განყოფილება

F 96.342/3 - ხელუხლებელი ფონდი

P 2.645/3 - ხელუხლებელი ფონდი