სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

სტრუქტურული აგებულება

მკითხველმა უკვე იცის, რომ - ბიბლიური „თავს დაიხსნის მცირედი ხნით“ სახელდებული ეტაპი -  27 ოქტომბერსა და 17-20-24 ნოემბრიდან დაიწყო. შესაბამისად, ამ ახალი ეტაპისათვის განსაზღვრული ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანების  საქმიანობა, ახლებურ მიდგომას ითხოვს.

ვრჩებით რა ერთგული ქვეყნის - სამხარეო პრინციპზე აგებული უნიტარული სახელმწიფოებრივი მოდელისა, ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანებისათვის მართებულად მიგვაჩნია -  ფრაქციულ პრინციპზე დაფუძნებული სტრუქტურული აგებულების შემოღება.

დღეის მდგომარეობით საქართველოს ადმინისტრაციული რუკა შედგება - ორი ავტონომიის [აფხაზეთი, აჭარა], ერთი- „სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის“, ცხრა სამხარეო    სტრუქტურისა  და ცალკე რგოლად დაფიქსირებული - თბილისის, ანუ ჯამში - 13 ერთეულისაგან.

როგორც ცნობილია, ჩვენის მხრიდან, საქართველოს სამხარეო დაყოფაში, . თბილისის გარდა, მე-12 ერთეულად დაფიქსირებული - „სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის“ ნაცვლად, არსებული „შიდა ქართლისა“ და „ქვემო ქართლის“ პარალელურად, „ჩრდილო ქართლის   [ცხინვალის ოლქის]“ სახელდების შემოღება მიგვაჩნია მიზანშეწონილად.

აქვე შეგახსენებთ, რომ ბიბლიურ მინიშნებათა თანახმად, ბოლო ჟამისათვის საქართველო სწორედ 13 სამხარეო ერთეულად უნდა იყოს დაყოფილი, რომელთაგან - ერთი ქალაქი, ანუ მთავარი რეგიონალური ცენტრია.

ამდენად, ჩვენს რეალობაში, ბიბლიისეული მინიშნებითი: ერთი - „ქალაქი“, და - 12 მხარე, .. სულ  - 13 ადმინისტრაციულ - ტერიტორიული ერთეული, ასეთი სახელდებით გვექნება:

 . თბილისი;  აფხაზეთის ავტონომია; აჭარისავტონომია;  ჩრდილო ქართლის [ცხინვალის ოლქი]; და - ცხრა სამხარეო დანაყოფი: გურია, იმერეთი, კახეთის, მცხეთა-მთიანეთი, რაჭა - ლეჩხუმი  და ქვემო სვანეთი, სამეგრელო და ზემო სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო  ქართლი  და  შიდა  ქართლი.

მიგვაჩნია რა, რომ ჩვენი პოლიტიკური კურსი - „ზვიადი გზას“ უნდა ეფუძნებოდეს; რომლის დროსაც წინ გველის არამარტო - „დიდგორი“ და „ბახტრიონი“; არამედ „რუის-ურბნისი“ [სულიერი განწმენდა] და „ფარავანი“ მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება]; რომლის დროსაც „300 არაგველისეული“ თავდადება, „ცოტნე დადიანისეული“ ერთგულება და „მემედ აბაშიძისეული“ შემართებაა საჭირო; და რომ ყოველგვარ „აღმშენებლობას“, მხოლოდ შემოქმედის კურთხევაში გამოხატული ღვთაებრივი „მრავალძალის“ თანადგომა და საქართველოს მფარველის - წმიდა გიორგის შეწევნა სჭირდება, გადავწყვიტეთ, რომ, სამხარეო ერთეულებზე დაფუძნებით, ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანების სტრუქტურული აგებულება შემდეგი სახელდების მქონე ფრაქციებისაგან იყოს წარმოდგენილი:

1. ქ. თბილისი ფრაქცია: „ზვიადის გზა“;

2. კახეთი: ცენტრი -თელავი; ფრაქცია „ბახტრიონი“;

3. ქვემო ქართლიცენტრი - რუსთავი; ფრაქცია „დიდგორი“;

4. მცხეთა-მთიანეთიცენტრი - მცხეთა; ფრაქცია „300 არაგველი“;

5. შიდა ქართლიცენტრი - გორი; ფრაქცია „რუის - ურბნისი“;

6. სამცხე-ჯავახეთიცენტრი - ახალციხე [ახალქალაქი]; ფრაქცია „ფარავანი“;

7. რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი:  ცენტრი - ონი; ფრაქცია „მრავალძალი“;

8. იმერეთიცენტრი - ქუთაისი; ფრაქცია „აღმაშენებელი“;

9. გურია:ცენტრი - ლანჩხუთი; ფრაქცია „შემოქმედი“;

10. სამეგრელო ზემო სვანეთი:ცენტრი - ზუგდიდი; ფრაქცია „ცოტნე დადიანის გზა“;

11. აჭარაცენტრი - ბათუმი; ფრაქცია „მემედ აბაშიძის გზა“;

12. აფხაზეთიცენტრი - სოხუმი; ფრაქცია - „ილორის წმიდა გიორგის სადროშო“;

13. ჩრდილო ქართლი [ცხინვალის რეგიონი]ცენტრი - ცხინვალი; ფრაქცია - „სამაჩაბლო“.

ვისაც ყური აქვს ისმინოს!

ღმერთო შეგვინდე შეცოდებანი ჩვენი, დაილოცოს შენი ძალა და სამართალი, სახელი და დიდება, აწ და მარადის და უკუნიი უკუნისამდე. ამენ!  

 

„სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე“-ს

ლასკარის თავმჯდომარე

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი