მხილებისეული ეტაპის მორიგი მიჯნა, ანუ გოეთეს „ფაუსტით“ მინიშნებული დროითი მონაკვეთის დასასრული

 

[მეორე ნაწილი]

შტრიხები ფსიქოლოგიური პორტრეტისათვის

მკითხველო, ჩვენ კარგად გვესმის თუ რაოდენ მძიმე, და ერთგვარად დამღლელი უნდა იყოს თქვენთვის, თითქმის ორნახევარი წლის მანძილზე ჩვენს მიერ განცდილი მოვლენების, ცალკეული ფრაგმენტების აღმწერი ტექსტის წაკითხვა.

მიზეზთა გამო, ამჯერად ჩვენ არაფერი გვითქვია იმაზე თუ რა მძიმე ყოფითი და ემოციური ფონი ახლდა ყველაფერ იმას, რაც ამ 2,5 წლის მანძილზე ხდებოდა. რამოდენიმე სიტყვით თუ შევეხებით, სურათი ასეთია:

- უმძიმესი სულიერი და ფიზიკური გაჭირვების წინაშე აღმოჩნდა, მიზეზთა გამო, უბინაოდ დარჩენილი ქ-ი დინა ჯიქია;

- ამ საქმის გამო აღებული ვალის დაბრუნების თაობაზე დასახელებული ყოველი უშედეგო მოჯნის გასვლის შემდეგ, გაუსაძლისი შეურაცხყოფის ატანა მოუწია ბ-ნ ლევან ჩოხელს;

- აღებულ ვალთან დაკავშირებული საკითხის დაუსრულებლად გაჭიანურება, ბ-ნ მევლუდ მამადაშვილს, არამარტო მის საახლობლო წრესთან ადამიანური ურთიერთობების გაფუჭებად დაუჯდა, არამედ, ცალკეულ პირთათვის, ვალის ნაწილის გადახდის საკითხის სასწრაფოდ დარეგულირების მიზნით, იგი იძულებული გახდა, მისთვის მიუღებელ ფასად, თავისი საკუთარი სახლი გაეყიდა;

- აღებული ვალის ნაწილის სასწრაფოდ დაბრუნების აუცილებლობით შექმნილი უაღრესად გამწვავებული საკითხის დროებითი დარეგულირებისათვის, საჭირო გახდა, ამ საქმისათვის - ჩემი საკარმიდამო ნაკვეთის, ჯერ - კერძო იპოთეკით დატვირთვა, ხოლო მოგვიანებით მისი ნახევარ ფასად გაყიდვა; და ა.შ.

ბ-ნი ავთო ი. კი, „გვერდში გვედგა“ და საქმის წარმატებით დასრულებასთან დაკავშირებული ახალ-ახალი დროითი მიჯნის დასახელებით „გვიმაგრებდა“ გულს.

მთელი ამ დროის მანძილზე, ბუნებრივია მუდმივად ისმებოდა კითხვები:

 - რასთან გვქონდა საქმე?;

- ვინ იძახდა მართალს და ვინ - ტყუილს?

- სად მთავრდებოდა სიმართლე, და სად იწყებოდა სავარაუდო ტყუილი?;

- სად გადიოდა ზღვარი სიმართლესა და ტყუილს შორის?

- რა მიზანი შეიძლება ჰქონოდა ტყუილს, ასეთის დაშვების შემთხვევაში? და სხვა.

თავისთავად, სიმართლისა და ტყუილის ზოგადი ჩარჩოების გამოკვეთა, არცთუ დიდ სიბრძნეს მოითხოვდა. კერძოდ: 

 

ა. სიმართლის შემთხვევაში,

საქმის ზოგადი სურათი

თავიდანვე უნდა ითქვას, რომ ჩვენ არასოდეს დაგვიყენებია ეჭვქვეშ ბ-ნი ავთო ი.-ს მხრიდან, საქმისადმი გულრწფელი დამოკიდებულება, და მის მიერ მოწვდილი ინფორმაციის სიმართლე [რომ იგი სწორედ იმას გვამცნობდა რასაც თავად მას „ეუბნებოდნენ“].

თუ ყველაფერი ის, რასაც იგი ამ საქმესთან დაკავშირებით გვიყვებოდა მართალი იყო, მაშინ ასეთი სურათი იხატებოდა:

ბ-ნ ავთო ი. მართლა იცნობდა საზღვარგარეთ მოღვაწე მის მოგვარე ბიზნესმენს, რომელიც მართლა დაიღუპა ავტოავარიაში ოჯახთან ერთად;

მართლა არსებობდა ამ ბიზნესმენის საქმიანობასთან დაკავშირებული ტოგოში მცხოვრები ადვოკატი, რომელიც გარდაცვლილის სამემკვიდრეო საკითხების გარკვევით იყო დაინტერესებული;

საკითხის საბოლოო მოგვარებას მართლა ხელს უშლიდა ტოგოს რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა. შესაბამისად მართლა დიდი ძალისხმევა იყო საჭირო ამ წინააღმდეგობის გადასალახავად;

ქ-ნმა მირამ,  ბ-ნი ავთო ი.-ს მიერ გაცემული მინდობილობის საფუძველზე:

1. მართლა მიიღო მონაწილეობა ტოგოს შესაბამისი ბანკიდან თანხის გადმორიცხვის ოპერაციის დაწყების მოგვარების საქმეში;

2. მართლა გადმოაგზავნა საბანკო ოპერაციის დაწყების დამადასტურებელი საბანკო ამონაწერი;

3. მართლა წიღო ნიუ-იორკის შესაბამის ბანკში ჩასაბარებლად ბ-ნ ავთო ი.-ს მიერ მისთვის გადაცემული დოკუმენტი;  

საბოლოოდ, მართლა მოხდა ტოგოს რესპუბლიკის დედაქალაქ ლომეში მდებარე ბანკიდან, ბ-ნ ავთო ი.-ის სახელზე გახსნილ საბანკო ანგარიშზე განთავსებული თანხის გადმორიცხვა ვილნიუსის ერთ-ერთ ბანკში, მის სახელზე გახსნილ ანგარიშზე;

ამ საქმის მოგვარების საქმეში ჩართულ პირთა ჯგუფთან მართლა მიმდინარეობდა ცალკეულ საკითხთა შეთანხებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკება, რაც 2017 წლის იანვრიდან მოყოლებული მაის-ივნისის თვის გასაყარამდე გაგრძელდა;

და საბოლოოდ - მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე საქმის დამთავრებას მართლა აღარაფერი უშლიდა ხელს.

 

ბ. საქმეში სიცრუის დაშვების შესაძლო მიზეზები

სამემკვიდრეო საკითხის თაობაზე როგორც მსჯელობის დაწყების, ასევე ამ პროცესის მიმდინარეობის ყოველ ცალკეულ ეტაპზე, დღის წესრიგში დგებოდ:ა სათანადოდ გავრკვეულიყავით საქმეში და შეძლებისდაგვარად გამოგვერიცხა მასში შესაძლო სიცრუის არსებობის შემთხვევები.

ჩვენ, 2014 წლის მიწურულს ვერ გავარკვევდით მართლა საქმიანობდა თუ არა ვინმე ქართველი ბიზნესმენი, ტოგოს რესპუბლიკაში; და მართლა დაიღუპა თუ არა იგი და მისი ცოლ-შვილი 2010 წლის დასაწყისში მომხდარ ავტოავარიაში. ამის დადასტურება ან უარყოფა მხოლოდ ბ-ნ ავთო ი.-ს შეეძლო. შესაბამისად: 

პირველი და უმთავრესი ცდომილების ალბათობა შეეხებოდა ბ-ნ ავთო ი.-სა და საზღვარგარეთ მოღვაწე და ტრაგიკულად დაღუპული მისი მოგვარე ბიზნესმენის ურთიერთ ნაცნობობის ფაქტს.

ბ-ნი ავთო ი. დაბეჯითებით გვიმტკიცებდა, რომ იგი მართლა იცნობდა გარდაცვლილს, თუმცა ამატებდა, რომ მათი ურთიერთობის შემსწრე არცერთი პირი ამ დროისათვის ცოცხლები აღარ იყვნენ. მაშასადამე, ამ ნაცნობობის ფაქტის დადასტურება შეეძლო მხოლოდ ბ-ნ ავთო ი.-ს.

მეორე საკითხი შეეხებოდა სესხად აღებული თანხის სათანადოდ განკარგვის პროცესს.  ზემოთქმულისაგან განსხვავებით აქ ყველაფერი გარკვეული იყო. როგორც ზემოთაც აღინიშნა, გამონაკლისის გარეშე - 2014 წლის 29 დეკემბრიდან ვიდრე 2015 წ. 27 მაისამდე დროის ცალკეულ ეტაპებზე, სესხად აღებული მთელი თანხის ტოგოში გადარიცხვა ხდებოდა - ჩვენი უშუალოდ მონაწილეობით. თითოეულ ასეთ გადარიცხვაზე ხელთ გვაქვს „ვესტერნ უნიონით“ განხორციელებული გადარიცხვის ოპერაციის დამადასტურებელი, შესაბამისი ბანკის მიერ გაცემული საბანკო ამონაწერი. 

ამდენად, სესხად აღებული თანხის გამოყენებასთან მიმართებაში ყოველგვარი თაღლითური სქემის არსებობა თავიდანვე გამოირიცხა.

აქვე, ბუნებრივად არსებობდა მეორე ალბათობა:

თაღლითური სქემის სათავეში იდგნენ ტოგოში მცხოვრები და ბ-ნ ავთო ი.-ნთან კონტაქტზე გამოსული პირები, რომლებიც სავარაუდო საკბილოს მოძებნის მიზნით ელ. ფოსტით ატყობინებენ მას, მისი მოგვარის გარდაცვალებას და სთავაზობენ გარკვეული დანახარჯის სანაცვლოდ მემკვიდრეობის მიღების საკითხში დახმარებას.

ბ-მა ავთო ი.-მა მიიღო რა მათი გზავნილი, იმდენად მოიხიბლა და გაითავისა სავარაუდო მემკვიდრეობის მიღების ალბათობა, ანუ ერთის მხრივ იმდენად დაიჯერა ამ საქმეში წარმატების მიღწევის შესაძლებლობა, და მეორეს მხრივ იმდენად გამორიცხა შესაძლო თაღლითების მიერ დაგებულ მახეში მისი გაბმა, რომ ამ თემაზე მესამე პირებთან წარმართულ საუბრებში, მეტი დამაჯერებლობისათვის თავადვე შემოიტანა [???] მისი და გარდაცვლილის ურთიერთნაცნობობის ელემენტი.

როგორც ითქვა, მის მიერ 2010 წლის ივნის-ივლისის თვეში, ტოგოში განხორციელებული გადარიცხვის დამადასტურებელი საბანკო ამონაწერებიდან ირკვევა, რომ მან ამ საქმის მოგვარებისათვის 120 ათას აშშ დოლარამდე თანხა გაიღო.

დრო გადიოდა... საქმის მოგვარებას ბოლო აღარ უჩანდა... მას, ერთის მხრივ, აფრიკელი თაღლითების მიერ დაგებულ სქემაში მონაწილეობისათვის [რომლებიც გამუდმებით ითხოვდნენ დამატებითი თანხის გადარიცხვას] მეტი თანხის მოძიების საშუალება აღარ ჰქონდა; და მეორეს მხრივ - იგი, მის მიერ უკვე გადარიცხული თანხის უაზროდ დაკარგვის საშიშროების წინაშე იდგა.

როგორც ამ საქმეში ჩვენი ჩართვის შემდეგ სხვადასხვა გზით გავიგეთ, ჩვენთან მოსვლამდე, ფინანსური კუთხით დამხმარე პირთა მოძიების მიზნით, ბ-ნ ავთო ი..-ს არაერთი უშედეგო მცდელობა ჰქონია.

და აი, ჩვენთან ურთიერთობაც მან, სწორედ, მისი და გარდაცვლილის ურთიერთნაცნობობის თემის წინწამოწევით დაიწყო [იხ. ზემოთქმული].

სწორედ აქ ჩნდებოდა რამოდენიმე კითხვის ნიშანი:

- განა მან თავად არ იცოდა, რომ ამ ნაცნობობის ფაქტის უტყუარობის გარეშე, თითქმის ნულის ტოლი იყო საქმის წარმატებით დამთავრების ალბათობა?

- 2014 წლის მიწურულს ჩვენთან ამ მიზნით გაკეთებული შემოთავაზების დროისათვის, ანუ გასული ოთხი წლის თავზე, ნუთუ ვეღარ გაერკვა [დარწმუნდა], რომ საქმე თაღლითებთან ჰქონდა?

- და რომ დამატებითი ფინანსური ვალდებულების აღება, კიდევ უფრო დაამძიმებდა ამ საქმესთან დაკავშირებული ყოველი პირის მდგომარეობას? და ა.შ.

ყოველივეს სათანადოდ გააზრების შემდეგ, აშკარა იყო, რომ ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში, ბ-ნი ავთო ი.-ს სახით, საქმე შეიძლება გვქონოდა - გულუბრყვილო და მიმნდობ ადამიანთან, რომელმაც, საქმის მიმდინარების საწყისი მომენტიდან მოყოლებული, ვერ შეძლო დაეშვა შესაძლო თაღლითური სქემის ალბათობა და მისდაუნებურად გაება აფრიკელი თაღლითების მიერ დაგებულ მახეში.

ამის პარალელურად, საჭირო იყო გაგვერკვია:

იმ ფონზე, როდესაც ზემოთხსენებული კითხვების [ეჭვების] გაჩენის შემდეგ, დამატებითი თანხის გადარიცხვა შევწყვიტეთ; და

იმ ფონზე, როდესაც რამოდენიმეგზისი მცდელობის ცალკეულ ეტაპზე, ვრწმუნდებოდით რომ სამემკვიდრეო თანხის არსებობის ალბათობა ნულის ტოლი იყო,

რა აიძულებდა ბ-ნ ავთო ი.-ს არათუ კვლავ თავდაპირველ პოზიციაზე მდგარიყო, არამედ, ამ საქმის მოგვარებაში, ამა თუ იმ პირთა ჩართულობის სხვადასხვა ვერსიების შემოთავაზება გაეგრძელებინა?.

ფაქტი აშკარა იყო - ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმის მიმდინარეობის ეტაპზე ჩვენ ერთად ვიყავით ჩართული - მიღებული პასუხი ყოველთვის უარყოფითი იყო, ანუ ყველა გვეუბნებოდა რომ ტოგოს რესპუბლიკაში - არც გარდაცვლილი ბიზნესმენის სახელზე, და არც ბ-ნი ავთო ი.-ს სახელზე არანაირი საბანკო ანგარიში და შესაბამისად არც არანაირი თანხა არ არსებობსო.

ამისაგან განსხვავებით, ყველა იმ სავარაუდო ჯგუფის ქმედება, რომლის არც არსებობის დამადასტურებელ და არც მათი მხრიდან გატარებული აქტივობის ცალკეული დეტალების თაობაზე ბ-ნი ავთო ი., სხვადასხვა მიზეზით, სრულ ინფორმაციას არ გვაწვდიდა, რამოდენიმეთვიანი უშედეგო მოლოდინის შემდეგ ისე მთავრდებოდა რომ არათუ შედეგი არ მიიღწეოდა, არამედ თავად ამ მხრივ გატარებული აქტივობის ალბათობა დგებოდა ეჭვქვეშ.

ასე და ამგვარად, მთელი 2,5 წლის მანძილზე ტყუილებზე აგებული ჯაჭვის ახალ ახალი რგოლების გაჩენას ბოლო აღარ უჩანდა.

ზემოთ აღნიშნულის ფონზე, 2017 წლის პირველ ნახევარში, ამ შესაძლო ტყუილების არსში გარკვევის შესაძლებლობაც მოგვეცა. და აი, როგორ.

 

2017 წლ 19 თებერვლიდან 14 ივნისამდელი დროის

მოკლე ქრონიკა

როგორც უკვე ითქვა 2016 წლის მაისის ინფორმაციებზე დაყრდნობით, იმავე წლის სექტემბრის თვიდან, სამემკვიდრეო საქმეში დახმარების მოსურნე მორიგი ჯგუფისა და მათი პერსონალური შემადგენლობის თაობაზე, ბ-ნი ავთო ი.-ს მხრიდან, ჩვენთვის ცნობილი იყო მხოლოდ, ამ ჯგუფის ერთადერთი წევრი ქალბატონის სახელი.

ითქვა ისიც, რომ ეს ქ-ნი მირა,  2016 წლის დეკემბრის თვეში ჩამოსული იყო ჩვენს ქვეყანაში, და საქართველო 2017 წლის 2 იანვარს დატოვა.

2017 წლის თებერვლის თვეში, „ფესიბუქის“ მოქმედების პრინციპიდან გამომდინარე, ჩემი გვერდის მოქმედების არეალში დაფიქსირდა ბ-ნ ავთო ი.-ს „ფეისბუქ“ გვერდზე ახალი სურათის განთავსების ფაქტი. გზავნილის გახსნის შემდეგ მივხვდი, რომ ფოტოზე, სხვადასხვა პირთა შორის, ფიგურირებდა ამ ფოტოს გამომგზავნი, იმ სახელისა და გარეგნული ნიშნების მატარებელი [ეროვნებით ყაზახი] ქალბატონი, რომელიც სავარაუდოდ ბ-ნი ავთო ი.-ს მიერ დასახელებული ქ-ნი მირა უნდა ყოფილიყო.

შესაბამისი პროცედურის გავლის შემდეგ ჩემი და ქ-ნ მირა მ.-ს „ფეისბუქ“ დამეგობრება 2017 წ. 19 თებერვალს „გაფორმდა“. „ფეისბუქ“ გვერდზე რამოდენიმე დღეში წარმართული „საუბრების“ შემდეგ დავრწმუნდი რომ ეს ნამდვილად ჩვენ საქმეში ჩართული ქ-ნი გახლდათ.

მას შემდეგ, რაც მან, ჩემი და ბ-ნი ავთო ი.-ს პირადი და პარტიული მეგობრობასა და თანამშრომლობის თაობაზე შეიტყო, ჩვენი ყოველი საუბარი მხოლოდ ბ-ნი ავთო ი.-ს ირგვლივ ტრიალებდა.

ქ-ნი მირა მ. ძალიან განიცდიდა, ბ-ნი ავთო ი.-ს გარშემო არსებულ ყოფით პრობლემებს. მისი თქმით, ბ-ნი ავთო ი., მისთვის უცნობი რაღაც საკითხის მოგვარების მრავალწლიანი მოლოდინით, ძალიან იყო დათრგუნული; და რომ, მიზეზთა გამო, მან, თურმე ვერაფრით დაადგინა თუ რა საქმის მოგვარების მოლოდინი ჰქონდა ბ-ნ ავთო ი.-ს

წარმოიდგინეთ ჩემი მდგომარეობა ამ ინფორმაციის მოსმენისას - პიროვნება, რომელიც ბ-ნი ავთო ი.-ს თქმით ერთ-ერთი მთავარი დამაკავშირებელი და მომქმედი რგოლი გახლდათ ამდენი ხნით გაჭიანურებული საქმის მოგვარებაში, მეუბნება, რომ - საერთოდ არ აქვს წარმოდგენა იმ საკითხზე რაც ბ-ნ ავთო ი.-ს აწუხებსო.

ნათელი იყო, რომ -  თუ ეს ქალბატონი მართალს იძახდა, და ამის არდაჯერების საფუძველი არ იყო, მაშინ გამოდიოდა, რომ ბ-ნი ავთო ი. ტყუოდა, როცა ამ საქმის ერთ-ერთ მთავარ ფიგურანტად მას ასახელებდა.

შემდეგ ქ-მა მირამ მითხრა, რომ იგი ფლობდა მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რომ ბ-ნ ავთო ი.-ს ჰქონდა ვალებთან დაკავშირებული პრობლემა, და დაინტერესდა, მე როგორც მისმა ამდენი ხნის მეგობარმა, ხომ არაფერი ვიცოდი მის შესაძლო მოვალეებსა და ვალად აღებული თანხის ოდენობაზე.

თავდაპირველად განვუცხადე, რომ თუკი ბ-ნი ავთო ი. ჩათვლიდა საჭიროდ ალბათ უკეთესი იყო ამ საკითხზე თავად მისგან მიეღო საჭირო ინფორმაცია. თუმცა მოგვიანებით, მიზეზთა გამო, მოკლედ მოვუყევი თავად ვალად აღებული თანხის ოდენობისა და ამით გამოწვეული დაძაბულობის თაობაზე; თუმცა უშუალოდ სამემკვიდრეო საკითხზე მასთან საუბარი არ მქონია.

2017 წლის მარტის მეორე ნახევარში, თბილისში შემდგარ შეხვედრაზე ბ-ნ ავთო ი..-ს მოვუყევი ქ-ნ მირა მ.-სთან გამართული საუბრის თემატიკა. ჩემი მთავარი კითხვის პასუხად, მან „დამამშვიდა“, რომ - ამ ქალბატონმა ყველაფერი კარგად იცის, მაგრამ აბა, ამ საკითხზე ყველასთან ხომ არ დაიწყებს საუბარსო [???].

როგორც აღინიშნა 2017 წ. 14 აპრილიდან 10 მაისამდელ დროში, ქ-ნ მირა მ.-ს საქართველოში სტუმრობისას მე, ბ-ნ მევლუდ მამადაშვილსა და ლევან ჩოხელს შესაძლებლობა გვქონდა პირადი შეხვედრისას ქ-ნ მირა მ.-ს გარკვეული ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით გავსაუბრებოდით, მაგრამ საბოლოოდ ბ-ნ ავთო ი..-ს მიერ გამოთქმული პოზიციის გამო [საქმე უკვე გადაწყვეტილია და ამ ქ-ნის გამგზავრების შემდეგ ყველაფერი წარმატებით დასრულდებაო], საბილოოდ - თავი შევიკავეთ. 

„ფეისბუქზე“ გამართული საუბრების შედეგად, ქ-მა მირა მ.-მ ჩემგან იცოდა ჩვენი და ბ-ნ ავთო ი.-ს მაის ივნისის თვეში ჩანიშნული შეხვედრების თაობაზე, თუმცა ჩვენს შორის სამემკვიდრეო თემატიკა არასდროს გარჩეულა. ბ-ნი ავთო ი.-ს მიერ მოწვდილი ინფორმაციიდან გამომდინარე, საქმის წარმატებით დამთავრების თარიღებს, იგი ისე დაბეჯითებით ასახელებდა  ამის აუცილებლობა არც იდგა.

და აი, მას შემდეგ, რაც, როგორც ზემოთაც ითქვა, მიზეზთა გამო, ბ-მა ავთო .ი.-მა თავი აარიდა 2017 წლის 10 ივნისს ლასკარში დანიშნულ შეხვედრაზე მოსვლას, მხოლოდ სატელეფონო გზავნილის გამოგზავნით შემოიფარგლა და ტელეფონი გათიშა, გადავწყვიტე, თუ ქ-ნი მირა მ. პასუხის გაცემაზე დამთანხმდებოდა, რამოდენიმე კითხვა დამესვა მისთვის.

10 ივნისის საღამოს, „ფეისბუქის“ სატელეფონო კავშირით შემდგარი ჩვენი საუბარი, საერთო ჯამში, თითქმის - 2 საათი გაგრძელდა.  ქ-მა მირა მ.-მ საერთოდ უარყო მისი რაიმე ფორმით მონაწილეობა ამ საქმეში. განაცხადა, რომ ბ-ნ ავთო ი.-სგან მას - არანაირი მინდობილობა არ მიუღია, მისთვის არავითარი საბანკო ოპერაციის განხორციელების საბუთი არ გამოუგზანია, არანაირი საბუთი ნიუ-იორკში მას არ წაუღია და ა.შ. და რომ იგი უაღრესად შეშფოთებულია იმით, თუ რაში დაჭირდა ბ-ნ ავთო ი.-ს ამ საქმეში მისი ჩართულობის თემის მოგონება.

ურთიერთ შეთანხმების შემდეგ, მე მოკლედ გავაცანი ჩემთვის ცნობილი ამ საკითხის ზოგადი მონახაზი.

ამჯერად მინდა, კომენტარის გარეშე გაგაცნოთ, 2017 წ. 11 – 14 ივნისს ჩვენს შორის „ფეისბუქის“ გვერდზე შემდგარი მიმოწერის ამსახველი ტექსტის შინაარსი [თარიღისა და დროითი მონაცემები, თავად „ფეისბუქის“ სისტემის მიერაა დაფიქსირებული]:

2017 წლის 11 ივნისი, 8:34

„მ.მ.“ - Доброе утро, как ваше здоровье? Вы постарайтесь не переживать.

2017 წლის 11 ივნისი, 11:03

 „მ.მ.“ - Вы звонили маме Авто, Что она говорит

2017 წლის 11 ივნისი, 12:28

მე - Добрый день Я званью но она не отвечает...  

„მ.მ.“ - Она видимо у дочери.

მე - да наверно...

„მ.მ.“ - Я вообщем то спокойно воспринимала ваш рассказ вчера. Удивляет что это происходит со взрослыми людьми, за плечами которых уже почти вся жизнь... Я хочу услышать версию Авто. У каждого вопроса есть две стороны, даст Бог услышу. Потом я приму решение , а сейчас не стоит торопится

მე - Вы в праве так думать но версья одна ...

„მ.მ.“ - Мне надо знать мнение Авто на ситуацию

მე - конечно

„მ.მ.“ - В том что произошло вы все виноваты в равной степени... Больше удивляет что в вашей группе еще и полковник. Он то с первой минуты должен был понять в чем тут дело

მე - на вашем месте наверно и я так стал бы думать, но...

„მ.მ.“ - Я многое поняла когда была в апреле. Кому нибудь расскажи в К-е про вашу ситуацию все решат, что это сказка. Авто запутался. И видимо ему не хватает силы воли признать это. Осуждать легко. А помочь всегда трудно

მე - Правильно, я не его осуждаю а себя выну что поверил его словам, но вот доживем до среди а потом посмотрим...

„მ.მ.“ - Ему надо помочь. Ему нужна помощь признать свою ложь и начать все сначало. Обманывать это тоже болезнь

მე - да конечно

„მ.მ.“ - Вы взрослые люди и должны были все понять еще в самом начале.А вообще Авто надо писать книги, Это у него получится. А вы должны были со мной поговорить когда я была в Грузии 24 дня. Еще в апреле бы все прояснилось. Что случилось то случилось. Я вас всех понимаю, не осуждаю. Но ничем помочь не могу. Все в жизни я заработала честным трудом и сама

მე - вы хороший человек пусть бог поможет вам.

„მ.მ.“ - Работала и работаю по 20 часов в день

მე - понятно

„მ.მ.“ - К сожалению, с вами произошло из желания легких денег и этим воспользовались мошенники. Вот и все. Авто тоже жертва... Жертва своих иллюзий. Авто жертва своих иллюзий

მე - он самаго себя обманул и стал верить что эго наследстао оставили

„მ.მ.“ - Об этом и речь. Когда нибудь я напишу рассказ о вашей ситуации. Могу только посочувствовать. Больше ничем не могу помочь

მე - спасибо

„მ.მ.“ - Спасибо что рассказали. Я вообще такое и предпологала. Поэтому ничему не удивилась , еще раз скажу , что у меня отличная интуиция от бабушки досталась. Но я должна услышать версию Авто. Потом сделаю выводы

მე - правильно

„მ.მ.“ - Пока успокоиться всем надо, и винить в этой ситуации должен сам себя. Каждый должен винить сам себя

მე - согласен

„მ.მ.“ - Свою беспечность по отношению к деньгам. А деньги это не любят

მე - согласен

„მ.მ.“ - Это вам всем урок

მე - Правильно. спасибо богу за такое испитание...

„მ.მ.“ - К Авто я отношусь хорошо, с ним мы много путешествовали по Грузии, ходили в театры, он всячески опекал меня. Он познакомил со своей мамой. Его друзья в Кутаиси возили меня на Казбеги. Поэтому мне важно услышать версию Авто И только потом я сделаю вывод.

მე - п р а в и л ь н о

„მ.მ.“ - Такая моя позиция. Вы сами виноваты , что же вы не поговорили со мной когда я была в Грузии

მე - спасибо вам за то что так правильно расуждаите

„მ.მ.“ - В любом случае вы держите меня в курсе вашей ситуации. Просто я немного в замешательстве зачем меня Авто хотел впутать в эту ситуацию

მე - ???

„მ.მ.“ - Меня это только волнует. Зачем он говорил что я в курсе вашей ситуации

მე - ???

„მ.მ.“ - Я ничего не знаю. Если бы вы не рассказали я бы ничего не знала. Авто хотел от меня денег?

მე - простите меня что так побеспокоил вас

„მ.მ.“ - Я в долг денег никому не даю. Это правило моей жизни

მე - !!!

„მ.მ.“ - Я не даю денег в долг ни друзьям, ни родственникам. И потом деньги надо зарабатывать, я их зарабатываю

მე - вы ни в чем не виноватьи, не вините себя...

„მ.მ.“ - Да я не виню

მე - вот и вся разгатка

„მ.მ.“ - Мне кажется эта ситуация кажется очень сказочной. Поэтому я буду ждать версию А... В это трудно поверить. До связи

Взрослые люди и в такой ситуации? Ну что как дети. Вот это я имею ввиду, а Авто мне жаль, он запутался

მე - да наверно

 

2017 წლის 11 ივნისი, 19:53

„მ.მ.“ - Вы не переживайте. Вы звонили маме Авто

თქვენ გამოტოვეთ ზარი М-სგან. 11 ივნისი, 19:54

თქვენ დაურეკეთ М-. 11 ივნისი, 20:57

 

და აი, 12 ივნისს, „მ.მ.“ -სგან გამოგზავნილი ტექსტისაგან პირველად შევიტყვე ჩემთვის უცნობი სავარაუდო „დაავადების“ შესახებ. აი, ამ გზავნილის შინაარსი:

 

12 ივნისი, 9:52

„მ.მ.“ – „Склонность к постоянному сообщению несуществующей информации (вранью) называют по-разному. Говорят и о так называемой патологической лживости, и о мифомании, и о синдроме Мюнхгаузена, и о псевдологии. Это один из видов поведенческой зависимости. - Чаще всего, постоянное враньё и даже относительная вера в то, о чём человек врёт, является не болезнью, а особым психическим состоянием, которое в клинической диагностике не фиксируется. Можно сказать, что это результат соответствующего типа личности, когда человек желает обратить на себя особое внимание. Таких людей можно назвать не больными, а манипуляторами. Но враньё есть смысл отличать от бредовых идей или переживаний, которые могут сопровождать многие серьёзнейшие заболевания. Например - шизофрению, наркоманию, алкоголизм. Это уже другой разговор. Прежде чем делать окончательные выводы, важно распознать, лжёт человек или говорит, с его точки зрения, правду.

 

საპასუხო გზავნილში, მას შემდეგ რაც თავადაც მოვიძიე ამის შესახებ ინფორმაცია, აი რა მივწერე მას:

„Человек, который лжет себе, в конце концов теряет уважение (Достоевский)

спасибо за подсказку:

1. "Патологи́ческая ло́жь обусловлена желанием индивида [????] обратить на себя внимание других путём доказательства собственной значимости".

 2. "Патологические лжецы [????] могут осознавать, что врут, а могут и верить в то, что говорят правду".

 

ჩვენი შემდგომი მიმოწერა კი ასე წარიმართა:

„მ.მ.“ - предполагаю что у Авто на почве алкоголизма, вы дозвонились до мамы?

მე - Да, она подтвердила что Авто в казбеги уехал

„მ.მ.“ - значит он точно уехал в Казбеги, так что не волнуйтесь он приедит и вы с ним поговорите, и не надо заранее переживать

მე - но я уже в расстеренности может патология наследственна

„მ.მ.“ - кто страдал его отец?

მე - ???

„მ.მ.“ - поэтому не надо делать выводы

მე - да

„მ.მ.“ - вы сначала разберитесь - потом сделает выводы

მე - Да, вообше-та все и так ясно... п а т о л о г и я...

„მ.მ.“ - Не надо делать поспешных выводов. Вы не врач. Авто, конечно, не ангел, но и вы - сами виноваты. Поэтому не стоит рубить сплеча. в любой ситуации надо разобраться, а потом - делать выводы, до связи

 

14 ივნისი. 9:27

„მ.მ.“ - Добрый день. как вы, как настроение... что такое. Вы нашли Авто?

в данной ситуации вы все виноваты в раной степени, все это иллюзия, не надо жить иллюзиями это я лично поняла в 20 лет. Авто как и вы все жертва своих иллюзий, мне вас всех жаль, до связи

 

14 ივნისი 20:51

მე - добрый вечер как дела?

„მ.მ.“ - Я уже сплю. Что то случилось ? Мне вставать в 5 утра. Что то экстренное?

მე - Нет, не буду беспокоить

„მ.მ.“Напишите. Что нового? Зачем тогда тревожили

მე - поспите и завтра поговарим

„მ.მ.“Говорите... Если уж начали. Зачем надо было писать

მე - позванить?

„მ.მ.“ - Звоните

თქვენ დაურეკეთ М...-. ოთხშაბათი 20:57

М... გირეკავდათ ოთხშაბათი 21:02

საუბრის დასასრული“

დიახ, ჩვენი სატელეფონო საუბარი მხოლოდ რამოდენიმე წუთს გაგრძელდა.ქ-მა  მირა მ.  განმიცხადა, რომ იგი უკვე ელაპარაკა ავთო ი.-ს და ამის შემდეგ მას აღარავისთან საუბრის სურვილი აღარ აქვს. მითხრა აღარც თქვენ დამირეკეთო, და ჩემი პასუხის მოუსმენლად გათიშა ტელეფონი.

 

ამდენად, 2017 წ. 12 ივნისს, ქ-ნი მირა მ.-სგან პირველად შევიტყე, რომ ფსიქოლოგიურ მედიცინაში თურმე არსებობს - „პათოლოგიური მატყუარის“ ცნება; და რომ:  

„პათოლოგიური მატყუარა - ეს არის პიროვნების ფსიქოლოგიური ტიპი; ადამიანი, რომელიც იტყუება და ამით ცდილობს გარშემომყოფებზე შთაბეჭდილების მოხდენას.

ზოგიერთი ფსიქოლოგი თვლის, რომ პათოლოგიური მატყუარა განსხვავდება ჩვეულებრივი მატყუარასგან იმით, რომ პათოლოგიური მატყუარა დარწმუნებული არის იმაში, რომ ამბობს სიმართლეს და ამასთანავე ითავისებს გამოგონილ როლს.

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ფსიქოლოგი სრულად არ ეთანხმება დაავადების ასეთ ინტერპრეტაციას, იზიარებენ იმ მოსაზრებას, რომ პათოლოგიური ტყუილი არის განსაკუთრებული ფსიქიკური მდგომარეობა. მართალია ტერმინი „პათოლოგიური მატყუარა“ არ გამოიყენება კლინიკურ დიაგნოსტიკაში, მაგრამ ფსიქიატრების უმეტესობა თვლის, რომ პიროვნების ასეთი ტიპი წარმოიშვება ფსიქიატრიული დაავადების ან დაბალი თვითშეფასების შედეგად.

კალიფორნიის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა ლოს–ანჟელესში გააკეთეს პრეზენტაცია, რომლის თანახმადაც პათოლოგიური მატყუარების ტვინი განსხვავდება ნორმალურისგან იმით, რომ პრეფრონტალურ ქერქში ნაცრისფერი ნივთიერების (ნეირონების) მოცულობა 14,2 %-ით შემცირებულია, ხოლო თეთრი ნივთიერების (ნერვული ბოჭკოები) 22 % -ითაა გაზრდილი“.

დიდი ანალიზი არ სჭირდებოდა იმაში გარკვევას, რომ, დიდის ალბათობით, ბ-ნი ავთო ი..-ს შემთხვევაში საქმე გვქონდა არა წინასწარ გამიზნულ თაღლითურ მდგომარეობასთან, არამედ მისი მდგომარეობა ნაკარნახევი იყო მისი, როგორც „პათოლოგიური მატყარის“ სინდრომით შეპყრობილი ადამიანის ქმედებით.

გამოდიოდა, რომ „პათოლოგიური მატყუარის“ სინდრომით შეპყრობილმა ბ-მა ავთო ი.-მა ისე გაითავისა თავისივე გამოგონილი ნაცნობობის ვერსია, ვითომცდა გარდაცვლილ ბიზნესმენთან, რომ, ამ თემის თაობაზე ყოველი საუბრისას, მას თავადვე სჯეროდა, რომ სიმართლეს ამბობდა.

სავარაუდოდ, ანალოგიური მდგომარეობა ედო საფუძვლად ყველა ზემოთხსენებულ შემთხვევას - ბ-ნი ავთო ი. სინამდვილეში არსებულ რაიმე ფაქტს [კონკრეტული პირის არსებობა, მისთვის დახმარების თხოვნით მიმართვა და სხვა], საბოლოოდ ფუთავდა მისთვის სასურველი კუთხით განსავითარებელი ცრუ [არარეალური] მოლოდინის გარსაცმით; თავადვე იჯერებდა მას, და ჩვენთან ამ საკითხის წამოწევისას - მას ნამდვილად სჯეროდა რომ სიმართლეს გვიყვებოდა.

ბუნებრივია საქმის ამდაგვარი შემოტრიალების დაშვება, თავად ჩვენს გამწვავებულ მდგომარეობას ვერაფერს შველოდა, მაგრამ ერთგვარი დადებითი შედეგი მაინც ჰქონდა: ბ-ნი ავთო ი. წინასწარ გამიზნულად კი არ ტყუოდა, არამედ იგი ვერ ერეოდა მის სხეულში ჩაბუდებულ იმ ეშმაკისეულ ქმედებას, რომელსაც თურმე „პათოლოგიური მატყაარობა“ ჰქვია.  

ამ ბოლო თემატიკას მოგვიანებით კიდევ შევეხებით. ამჯერად კი ზემოთ ხსენებული შეხვედრის საკითხს გვინდა დავუბრუნდეთ.

[გაგრძელება იქნება]

მიხეილ [გელა]

სალუაშვილი

 

...

გამხიარულდი სამშობლოვ,

გადაიყარე დარდები,

მალე მოგივა - პატრონი,

სუყველას შეუყვარდები!..

გარდასულ წლებში, მიწავ მშობელო,

ბევრი ბალ-ღამი გულს დაგწვეთია,

შენს სიყვარულში მე ვინმე მჯობდეს,

ჩემო ქვეყანავ - არა მგონია...

სიზმარი ვნახე, ვითომცდა:

ცაში საყვირი ყვიროდა,

ზამთარი იყო, ყინავდა,

მაგრამ არავის სციოდა...

საჭმელი არსად არ იყო,

მაგრამ არავის შიოდა...

ხალხი სულ ჯანმრთელად იყო,

არაფერი არ სტკიოდათ!..

მალე მოგვივა ეს ჟამი

[თუმც ცოტა აღწევს მიზანსა],

რაც კი ამქვეყნად დავთესეთ,

ყველა მოვიმკით იმასა...

ამიტომ, კარგად გაიგოს,

ყურმა მოყვრის თუ მტრისასა:

ჩვენსას არავის გაგატანთ,

არც ჩვენ ვინდომებთ სხვისასა!..

. ეკატერინე

ხრიკული

 

 

...

ზეცის წმინდა სავანევ,

შენგან მოველი შველას,

გარს შემომარტყი შენი ლაშქარი

და დამიბრუნე ჩემი აბჯარი

დინა [დიანა]

 ჯიქია

 

ნუთუ მართლა ასე იყო?!

ნუთუ მართლა ასე იყო?..

ჩვენ მოვექეცით სისტემის დაგებულ მახეში,

ეს იყო სატანის თარეში,

გაითამაშეს ჩვენი ცხოვრება

განგებ ჩაგვაგდეს „ვალებში“..

დინა [დიანა]

 ჯიქია