ბ-ნ გურამ იანვარაშვილის მიმართ გაკეთებული

ღმერთისმიერი სამადლობელი

ზოგადად, მარტის თვე გაზაფხულის პირველ თვედ ითვლება. ამ კუთხით, 13 მარტის შაბათი არა მარტო ჩვეულებრივი (მორიგი დღის) 14 მარტის ათვლის, არამედ ახალი წლის ათვლის თარიღადაც ითვლება. ამჯემად, ამ დღის თაობზე გვინდა მოგახსენოთ შემდეგი.

2021 წლის 14 მარტს მუხიანიდან წამოსულმა ვაგზლის მეტროდან ამოსვლის შეშდეგ დავაფიქსირე, რომ საფულე აღარ მქონდა. მიზეზთა გამო პოლიციასთან ჩემს ურთიერთობას შედეგი არ ჰქონია.

ნახევარი საათის შემდეგ სატელეფონო ზარი გაისმა;

რეკავდა ვინმე გურამ იანვარაშვილი.

ბ-მა გურამმა შემატყობინა მის მიერ ჩემი საფულის პოვნის ამბავი, რომელიც მას, საფულეში ჩადებული პირადობის მოწმობით დაუდგენია;.

შეთანხმების შემდეგ, ავლაბრის მეტროსთან ბატონმა გურამ იანვარაშვილმა გადმომცა დაკარგული საფულე, რომელშიც, დაკარგული თანხის გარდა ყველა სხვა ნივთი, იყო ჩადებული. ჩვენის მხრიდან მადლობის მეტი რაღა გვეთქმოდა. საფულე გამოვართვით და ოფისში დავბრუნდით.

ამ ეტაპზე გვინდა ღმერთისმიერი სამადლობელი გადავუხადოთ ბატონ გურამს გამოჩენილი ღვთისნიერებისა და გულისხმიერებისათვის.

მოგვიანებით აღმოვაჩინეთ რომ მე და ბატონი გურამი [გურამი გური] ფეისბუკის მეგობრებიც ვყოფილვართ.

უდიდესი პატივისცემით

მიხეილ (გელა) სალუაშვილი

 

 

2021 წლის 3 თვიანი ვიდეო მიმართვათა მოკლე ქრონიკა

ჩვენი გაზეთის 1 – 5 ნომრებში „ლასკარულ“ ცნობიერებას ზიარებულ მკითხველს ქვეყანაში მომხდარი აბსოლუტურად ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენის ჩვენეული  [მთლიანობაში] - 14 გამოხმარება შევთავაზეთ.

 

ამჟამად წარმოგიდგენთ ამ მიმართვათა: გუგლში აკრეფილი ვიდეო მიმართვის - მისამართს; ფოტოსურათს; ამ ვიდეო მასალის მოკლე შინაარს და სხვა.

თუ ღმერთი ინებებს, უახლოეს ხანებში შემოგთავაზებთ, მომხდარი პროცესების ანალიზს.

მპგ „სამართლიანოს აღდგენის კავშირი ხმა ერისა - უფალია ჩვენი პარტიისა“ და საარჩევნო გართიანება „ზვიადის გზის...“ ლასკარის“ თავმჯდომარე

მიხეილ [გელა] სალუაშვილი                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

2021 წლის ვიდეო მიმართვები

1. https://youtu.be/ZPF_CsfSKcQ

05. 01. 2021 - მიხეილ [გელა] სალუაშვილი: - საქართველოს ამომრჩეველსა დასაქართველოში მომქმედ პოლიტიკურ სპექტრს

პოლიტიკური კრიზისული მდგომარეობიდან გამოსავლის ძიებაში ჩართული პოლიტიკური სპექტრი დღემდე უშედეგოდ ცდილობს დაარწმუნოს საქართველოს ამომრჩეველი და საერთაშორისო დამკვირვებლები მათ მიერ შემუშავებული მექანიზმის უპირატესობაში;

 

2. https://youtu.be/HJEOMtmTJMM

13. 01. 2021-1 - მიხეილ სალუაშვილი - 2011 - 2021 წლების გადმოსახედიდან.

2021 . 11 იანვარს ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკიდან მისი საბოლოოდ წასვლის თაობაზე გააკეთა განცხადება. ბოლო ჟამის ნიშნების ანალიზიდან გამომდინარე,ზემოთქმული გვაუწყებს, ბიძინა ივანიშვილის მიერ, ბიბლიური იოანე ნათლისმცემლის მისიის შესრულებითი ეტაპის დასრულებას, რასაც უნდა მოჰყვეს, მეორედაც შობით მოსული ძე კაცისას ძალმოსილებით აღჭურვისა და მიწიური საქმიანობის ეტაპობრივად დაწყება;

 

3. https://youtu.be/cI2Bsr6xYCE

13. 01. 2021-2 - მიხეილ [2021 . 11 იანვარს ბიძინა ივანიშვილის განაცხადი პოლიტიკიდან მისი წასვლის თაობაზე;

 

4. https://youtu.be/aztUPSG6z3s

15. 01. 2021 - მიხეილ [გელა] სალუაშვილი ახალი არჩევნების ჩატარება კანონისმიერი მოთხოვნაა.

ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავლის მაძიებელი პოლიტიკური სპექტრის მიერ შემუშავებულ მექანიზმში თავისი ადგილი უკავია ჩვენს მიერ შემუშავებულ წინამდებარე ვარიანტს;

 

5. https://youtu.be/u0HCPrRkfzQ

20. 01. 2021 - მიხეილ [გელა] სალუაშვილის რჩევა.

თქვენდამი ჩვენი ადრინდელი, პიროვნული კეთილგანწყობილი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, გირჩევთ: - თუ ნამდვილად გსურთ პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა, ჯერ კარგათ გაერკვიეთ მის ნიუანსებში... ჩვენის მხრივ, თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, მზად ვართ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ თემის დეტალებში თქვენი გარკვევის საკითხში;

 

6. https://youtu.be/w3uQ0oej4v8

02.02.2021 - მიხეილ [გელა] სალუაშვილი:ქვეყანაში შექმნილი კრიზისული მდგომარეობის რეალური მიზეზები.

ქოცებისმიერ საკუთარი უფლებამოსილებისათვის რელიგიტიმური საფუძვლის შექმნა, დაიწყო - საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებით; დეპუტატთა საჭირო რაოდენიბის მიუღწევლობის გამო - „ქოცებიყველანაირად ცდილობენ მოახერხონ პარლამენტში ოპოზიციური დეპუტატების შეტყუება. „ნაცებიდა სხვა საპარლამენტო დეპუტატები საწინააღმდეგოს ცდილობენ. არსებული მდგომარეობით, როდესაცქოცებს“ 90-მდე მანდატი აქვს, ხოლო დანარჩენ პარტიებს, ჯამში მხოლოდ 90 მანდატი, ძნელი არ უნდა იყოს წარმოდგენა რომქოცებივერადროს მოახერხებენ მათთვის სასურველი ოდენობის დეპუტატების მოგროვებას. შესაბამისად, საჭირო გამოსავალი მხოლოდ კანონისმიერი გზით ქმედებაშია; არადა სამსწუხაროა რომ არსებული პოლიტიკური სპექტრი მოკლებულია კანონისმიერ აზროვნებას. ეს უნდა იცოდეს საქართველოს ამომრჩეველმა;

 

7. https://youtu.be/2gWD-4-Mdcg

11. 02. 2021 - მიხეილ [გელა] სალუაშვილი:„ქოცებისმიერ მორიგი მახის დაგების თაობაზე.

100-ის მაგიერ, 90 საპარლამენტო მანდატის პირობებში მიღებული უფლებამოსილების გასამყარებლად, „ქოცებს“ - მყარი ლეგიტიმაციის მისაღებად მინიმუმ 10 დეპუტატის საპარლამენტო ცხოვრებაში ჩართვა ესაჭიროებათ.

შესაბამისად, ისინი ცდილობენ .. განხილვისათვის, პარლამენტის შესაბამის სტრუქტურაში, სხვადასხვა კანონპროექტების დარეგისტრირებით შექმნან საპარლამენტო საქმიანობაში საპარლამენტო ოპოზიციის ჩართვის იმიტაცია. ამჟამად საჭიროა, ბოიკოტის რეჟიმზე ორიენტირებული საპარლამენტო ოპოზიციამ უარი თქვას სხვადასხვა არარეალურ შემოთავაზებებზე- და მყარად დადგეს ახალი არჩევნების ჩატარების აუცილებლობაზე;.

 

8. https://youtu.be/8gu4RJCnEZ4

27. 02. 2021-1 - ანტიკრიზისული გეგმის, პირველი ნაწილი.

1. ჩვენს მიერ, ქვეყანაში მოქმედი პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის მიზნით შემუშავებული წინამდებარე გეგმა-წინადადება ითვალისწინებს, მოლაპარაკების მხარეთა მიერ მიღებული.

2. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, თუ გავითვალისწინებთ, რომ: - მოქმედი საქართველოს პრეზიდენტი, ისევე როგორც - საქართველოს პარლამენტი და - მთავრობა, ერთი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელია, ძნელი არ იქნება დავრწმუნდეთ, თუ რატომ ეწინააღმდეგებიან ისინი, მათი საერთო შემადგენლობის სავარაუდო შემცვლელი, ახალი არჩევნების ჩატარებას; - ამასთან, თუ იმასაც გავიაზრებთ, რამდენად შეიცვალა პოლიტიკური სურათი ბიძინა ივანიშვილის მიერ პოლიტიკური ასპარეზიდან განრიდების თაობაზე გაკეთებული განცხადების შემდგომად, ვფიქრობთ ძნელი არ იქნება წარმოვიდგინოთ, თუ რამდენად მცირდება ახალ საპარლამენტო არჩევნებშიქართული ოცნებისათვისსასურველი შედეგის მიღწევის შანსები;

 

9. https://youtu.be/s2n5x9Cmw18

27. 02. 2021-2 - ანტიკრიზისული გეგმის მე-2 ნაწილი.

ჩვენს მიერ, ქვეყანაში მოქმედი პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის მიზნით შემუშავებული წინამდებარე გეგმა-წინადადება ითვალისწინებს, მოლაპარაკების მხარეთა მიერ მიღებული შეთანხმების, მათ შორის, ცესკოს დაკომპლექტების ახლებული წესის მიღებას, რომლის საბოლოო შედეგების ამსახველი ცვლილებათა პაკეტი უნდა დაფიქსირდეს საქართველოს ორგანულ კანონშისაქართველოს საარჩევნო კოდექსში...“;

 

10. https://youtu.be/ddiVUxRDjdU

27. 02. 2021-3 - ანტიკრიზისული გეგმის მე-3 ნაწილი.

ამდენად. ქვეყნის მმართველ რგოლის ფუნქციის მქონე - „დროებითი მთავრობაშედგება: - „ქართული ოცნებისმიერ დასახელებული [დღევანდელი - პრემიერ მინისტრის უფლებამოსილების მქონე] მთავრობის თავმჯდომარისაგან; - „დროებითი მთავრობისთავმჯდომარისა დაქართული ოცნებისპოლიტიკური გუნდის მიერ შერჩეული [დღევანდელი - მინისტრის უფლებამოსილების მქონე] „დროებით მთავრობაშიშემავალი სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელი პირებისაგან; და - არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ შერჩეული, „დროებით მთავრობაშიშემავალი სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელის მოადგილის [აქ - დღევანდელი - მინისტრის მოადგილის] უფლებამოსილების მქონე პირებისაგან. საპარლამენტო უმრავლეობისა და უმცირესობის მოლაპარაკების შედეგად ჩამოყალიბებულიდროებითი მთავრობისერთ-ერთ ფუნქციად უნდა განისაზღვროს, მათ შორის გამართული მოლაპარაკების შედეგების - „საარჩევნო კოდექსში“, ასახვა, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. მთლიანობაში, „დროებითი მთავრობისფუნქციას წარმოადგენს გაუძღვეს ქვეყანას მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებამდე, რომლის შემდეგაც მოხდება მისი თვითლიკვიდაცია;

 

11. https://youtu.be/-qCJ6HwncDU

11. 03. 2021 - მიხეილ [გელა] სალუაშვილი - მანდატების მაძიებელი პარტიების გასაგონად. მედროვეს - ყველა თავისებური ჰგონია;

 

12. https://youtu.be/r49CcWgDYbk

03. 03. 2021 - მიხეილ [გელა] სალუაშვილი - ყველას საქციელის გამჟღავნებას თავისი დრო აქვს.

რაში მდგომარეობს საპარლამენტო პოლიტიკურო სპექტრის მთავარი მიზანი?;

 

13. https://youtu.be/Z2RDMxticeA

12. 03. 2021 - მიხეილ [გელა] სალუაშვილი - "თუმცა ახლოა ყოვლის აღსასრული..." [1-ლი პეტრ. 4,7].

ზვიადის გზისღია მიმართვა ბოლო ჟამში მაცხოვრებელ, უფლის მეორედ მოსვლის მომლოდინეებს - "მაშ, იყავით გონიერნი და ლოცვებისთვის იფხიზლეთ..." [1-ლი პეტრ. 4,7];

 

14. https://youtu.be/pSQl1IAsV44

17.03.2021 - მიხეილ [გელა] სალუაშვილი - 16-17.03.2021 მოლაპარაკების თაობაზე.

საქართველოში ეროვნული ხელისუფლების დამხობას, ანუ 1991-1992 .. სამხედრო-კრიმინალურ გადატრიალებას ქვეყანაში მიმდინარე ნორმალური სახელმწიფიებრივი განვითარების გამრუდება მოჰყვა. ქვეყანაში უმძიმესი მდგომარეობა დამყარდა. ამჟამად, გვინდა შემოგთავაზოთემოთ ხსენებულ პროცესებში ჩვენი პარტიის ჩართვის მოკლე ისტორია.