ამონაწერი:


 „სამართლიანობის აღდგევის კავშირი ხმა ერისა:

უფალია ჩვენი სიმართლე-ს

წესდებიდან


„9.1 კავშირის სიმბოლო (ლოგო) შესრულებულია შავ-თეთრ ფერებში და წარმოადგენს ორ წრეში ჩახაზულ ჯვარს, რომელიც ეყრდნობა შიდა წრეზე დამაგრებულ დედამიწის სიმბოლოდ მოაზრებულ სამ რკალს.

ჯვრის ჰორიზონტალურ მკლავში წარმოდგენილია სასწორის ორი პინის (ჯამის) დამაკავშირებელი ღერძი.

ჯვრის ვერტიკალური მკლავის შუაში გადის გარეთა რკალის დამაკავშირებელი ვერტიკალური ღერძი.“